ثانیه یکای زمان در سیستم متریک یا دستگاه SI بوده و نشانهٔ آن s یا Sec است.[۱] ثانیه می‌تواند توسط ساعت مکانیکی، الکتریکی یا اتمی اندازه‌گیری شود. ثانیه به‌طور تقریبی برابر است با یک هشتاد و شش هزار و چهارصدم میانگین روز خورشیدی اما تعریف دقیق آن با نوسانات اتمی انجام شده‌است.

یک چرخ‌دنگ مبتنی بر پاندول از یک ساعت که هر ثانیه یک تیک می‌زند.

ثانیه مبنایی برای تعریف دیگر یکاها نیز قرار گرفته‌است. به‌طور مثال تعریف متر بر اساس تعریف ثانیه و سرعت نور است. پیشوندهای SI می‌تواند برای ثانیه نیز استفاده شود. به‌طور مثال میلی‌ثانیه به یک هزارم ثانیه اطلاق می‌شود، میکروثانیه به یک میلیونیوم و نانوثانیه به یک میلیاردم آن. همچنین واحدهای دیگری مانند کیلوثانیه نیز وجود دارد.

ثانیه علاوه بر دستگاه در دیگر سامانه‌های اندازه‌گیری نیز به عنوان یکا استفاده می‌شود. به‌طور مثال دستگاه واحدهای سانتیمتر-گرم-ثانیه و دستگاه امپراتوری.

تعریف کنونی ثانیهویرایش

ثانیه مدت زمانی است که اتم سزیوم-۱۳۳ (Cs-۱۳۳) در حالت پایه ۹٬۱۹۲٬۶۳۱٬۷۷۰ بار نوسان می‌کند.

منابعویرایش

  1. second (2). Chambers Concise Dictionary. 2004. p. 1092. ISBN 9788186062364.