عهدنامه بریتانی

عهدنامه بریتانی که در ۹ مه ۱۳۶۰ میلادی میان شاه ادوارد سوم انگلستان و ژان دوم فرانسه به امضاء رسید، به نخستین بخش جنگ‌های صدساله خاتمه داد. این عهدنامه منجر به قرارداد کاله در ۲۴ اکتبر ۱۳۶۰ گردید.

فرانسه پس از امضای عهدنامه بریتانی

منابعویرایش