عیسی (ابهام‌زدایی)

صفحهٔ ابهام‌زدایی در ویکی‌مدیا

عیسی شخصیت اصلی مسیحیت است.

عیسی ممکن است به یکی از موارد زیر اشاره داشته باشد:

مقاله‌هاویرایش

فیلم‌هاویرایش

سایر رسانه‌هاویرایش

موسیقیویرایش