غدد سطح نای

غدد سطح نای (به انگلیسی: gland of the trachea) به مجموعه سلول‌های ترشح‌کننده مخاط(موکوس)می‌گویند که سطح نای را می‌پوشانند و در کف نای دو دسته سلول وجود دارد.

  1. سلول‌های ترشح‌کننده مخاط (جزء غدد برون ریز)
  2. سلول‌های مژگ دار
غدد سطح نای
جزئیات
لاتینgland of the trachea
دستگاهتنفس (ابهام‌زدایی)
tracheal branches of inferior thyroid artery
brachiocephalic vein, azygos vein accessory hemiazygos vein
شناسه‌ها
فهرست گریp.1168
سرعنوان پزشکیA03.556.124.684
دورلندز
/السویر
gland of the trachea
واژگان کالبدشناسی

این دو سلول با یکدیگر به‌طور هماهنگ کار می‌کنند تا هوایی که وارد نای می‌شود را تصفیه کنند و این هوا را فاقد گرد و غبار کنند. این سلول‌ها به کمک مخاط آلودگی را جذب کرده و به کمک مژک‌ها آن‌ها را به سمت بالا هدایت می‌کنند. این سلول‌ها به شکل اپیتلیوم استوانه‌ای چند لایهٔ مژکدار هستند.

آسیب شناسیویرایش

در افراد سیگاری، این مژک‌ها و غده‌های ترشح‌کننده مخاط به تدریج از کار می‌افتند، بنابراین چنین افرادی برای خارج کردن ذرات موجود در دود سیگار دچار مشکل می‌شوند و اغلب سرفه می‌کنند.

منابعویرایش

  1. بیولوژی کمپبل
  2. کتاب علوم تجربی دوم راهنمایی