غشای مهبلی

غشای مهبلی یا پوشش واژینالیس (Tunica vaginalis) غشای پوشاننده سطح داخلی کیسهٔ بیضه در نزدیکی بیضه‌ها است. این غشاء دنباله لایهٔ پوشانندهٔ دیوارهٔ شکم است که از مجرای مغبنی عبور کرده و به کیسهٔ بیضه کشیده می‌شود.

Tunica vaginalis
Tunica vaginalis.jpg
Diagram of a cross-section of a testicle. 1. Cavity of tunica vaginalis, 2. Visceral lamina, 3. Parietal lamina.
Gray1148.png
The right بیضه، exposed by laying open the tunica vaginalis. (Tunica vaginalis is labeled at upper right.)
جزئیات
شناسه‌ها
لاتینtunica vaginalis testis
بیضه راست در حالیکه غشای مهبلی آن بریده و باز شده‌است.

پوشش بیضه‌ها از خارج به داخل شامل غشای مهبلی هم می‌شود که از صفاق سرچشمه می‌گیرد. در بیضه‌ها یک رشته لوله‌های درهم‌پیچیده که سمینیفر (Seminifer) نام دارد و در بین آنها سلول‌های بینابینی یا لایدیگ (Leidig) قرار دارد تشکیل شده‌است. لوله‌های سمینیفر عمل اسپرماتوژنز را انجام می‌دهد و به یک رشته مجرا به نام مجاری آوران ختم می‌شود که در واقع اسپرماتوزوئیدی که تشکیل شد را جمع‌آوری می‌کند و وارد اپیدیدیم می‌کند.

اپیدیدیم در ناحیهٔ خلفی جانبی بیضه قرار دارد و به رنگ زرد است و از سه بخش تشکیل شده است:

۱ - سر : که از قسمت سر اپیدیدیم با مجرای آوران تماس دارد.
۲ - تنه
۳ - دم

نگارخانهویرایش

منابعویرایش

  • inguinalregion at The Anatomy Lesson by Wesley Norman (Georgetown University)
  • این مقاله در بردارندهٔ بخش‌هایی از صفحه page 1242   چاپ ۲۰ام آناتومی گری (۱۹۱۸) است که در مالکیت عمومی قرار دارد.