باز کردن منو اصلی

در ریاضیات فاصله منهتن فاصلهٔ دو نقطه است که مجموع قدر مطلق تفاضل طول و عرض آن دو نقطه است. با توجه به ساختار شطرنجی خیابانها در محله منهتن نیویورک این فاصله را به این نام می‌نامند.

تعریفویرایش

 

منابعویرایش