فاضل جمی

نویسنده ایرانی

میرزا محمدحسین جمی مشهور به فاضل جمی (۱۳۱۹ - ۱۲۵۶ قمری) مسقط‌الرأس وی جم بوده است. و شاعر و نویسنده مبرز و از علما و مجتهدان جنوب می‌باشد.

وی تحصیلات خود را در شیراز و عتبات گذراند. از بیشتر علوم زمان مثل نجوم و تاریخ و جغرافیا بعلاوه علوم دینی و ادبی برخوردار بود و سخنوری بلیغ بود. از جهت ادبی وی از بزرگان ادب فارسی روزگار خود بود. آثار ادبی او متکلفانه و مسجع می‌باشد وی بخصوص در نثر از پیروان راستین سعدی است. وی دارای منشاتی است که به سبک و سیاق گلستان سعدی، بهارستان جامی و منشات قائم مقام فراهانی است. و در بعضی بررسی‌های ادبی نام او بعنوان متتبعین سبک گلستان آمده است.

تالیفاتویرایش

  • منشات فاضل جمی

منابعویرایش

  • بوشهر (شهر آفتاب و دریا)، سید احمد حسینی کازرونی، تهران: لیان (۱۳۸۴)، ص ۱۷۱ - ۱۷۵.