علوم دینی، مجموعه‌ای از علوم و آگاهی‌هایی است که معمولاً مبلغان یک دین آن را در حد اعلی و به نحو تخصصی و با برنامه‌ای مدون می‌آموزند و مردم معمولی به نسبت تدین و وقتی که می‌توانند برای این کار بگذارند، گهگاهی در حوزه دین به مطالعه این علوم می‌پردازند. از جمله دروسی که طلبه علوم دینی می‌خواند عبارتند ازفقه، اصول فقه، تفسیر، رجال، فلسفه دینی (الهیات، ریاضیات، طب) است.

مدرسه علوم دینی معصومیه واقع در شهر قم
تصویری از مدرسه علوم دینی معصومیه در شهر قم

علوم دینی در اسلام در حوزه‌های علمیه تحصیل می‌شود. مراکز علوم دینی شیعه، در شهرهای نجف و خراسان و اصفهان و تهران و قم می‌باشد.

جُستارهای وابستهویرایش