فدراسیون بین‌المللی تنیس

فدراسیون جهانی تنیس ITF یک انجمن بین کشورها است که هدفش نظارت بر رشد ورزش تنیس در جهان است. این رشد مخصوصاً با توجه به توسعه تنیس بین جوانان و نوجوانان صورت می‌گیرد. این فدراسیون دارای ۲۰۵ عضو ملی از کشورهای مختلف و پنج فدراسیون منطقه‌ای است.[۱]

اعضای فدراسیون جهانی تنیس ITF، سال ۱۹۱۳

منابع ویرایش