فرازا (جغرافیا)

فرازا یا ارتفاع (گاهی ژرفا نیز نامیده می‌شود) یک واحد فاصله است که به‌صورت عمودی از یک سطح مبنا یا یک نقطه مرجع محاسبه می‌شود. سطح مبنای مرجع اغلب اوقات بر اساس هدف کار متغیر است. هرچند واژه فرازا عموماً برای ارتفاع یک نقطه از سطح آب‌های آزاد به‌کار می‌رود، اغلب در جغرافیا از اصطلاح ارتفاع از سطح دریا نیز برای اشاره به همین منظور استفاده می‌کنند.

معمولاً برای بیان فاصله عمودی در جهت زیر سطح آب‌های آزاد از واژه ژرفا (عمق) استفاده می‌کنند.

جستارهای وابستهویرایش

منابعویرایش