فرانسه آزاد

دولت در تبعید

فرانسهٔ آزاد (به فرانسوی: France Libre) دولت در تبعیدی بود که در طی جنگ جهانی دوم به رهبری شارل دو گل تشکیل‌شد. این دولت از متفقین جنگ جهانی دوم شمرده می‌شد. دولت فرانسهٔ آزاد در ژوئن ۱۹۴۰ میلادی در لندن برپاشد و از مقاومت فرانسه پشتیبانی نموده با نیروهای محور و فرانسه ویشی در ستیز بود. فرانسهٔ آزاد پس از آزادسازی فرانسه هم تا ۱۹۴۶ میلادی که جمهوری چهارم فرانسه تشکیل‌شد، دولت حاکم این کشور بود.

فرانسهٔ آزاد

La France Libre
France
۱۹۴۰–۱۹۴۴
صلیب لورن France
صلیب لورن
وضعیتدولت در تبعید، دولت موقت در سرزمین‌های زیر سلطه و آزادشده
پایتختپاریس
پایتخت در تبعیدلندن
پاریس
برازاویل (۱۹۴۰–۴۲)
الجزیره (۱۹۴۲–۴۴)
تاریخ 
۱۸ ژوئن ۱۹۴۰
تابستان ۱۹۴۴
پسین
حکومت موقت جمهوری فرانسه
یک پوستر تبلیغاتی فرانسهٔ آزاد

پس از اشغال فرانسه در سال ۱۹۴۰ و اعلام تسلیم فرانسه توسط مارشال پتن شارل دوگل تسلیم رو نپذیرفت و به سوی بریتانیا فرار ‌‌کرد او در لندن از تریج رادیو از مردم فرانسه خواست تا مقاوت کنن و تسلیم نشوند به این گونه اولین هسته های مقاوت فرانسه اغاز شد دوگل همیچین به طور مداوم از صنعت گران مهندسان و نظامی ها فرانسوی میخواست که در لندن به او بپیوندند دوگل در نهایت در ژوئن ۱۹۴۴ در نبرد نرماندی متفقین و فرانسه یورش برنده و پاریس را آزاد کردن مردم از ژنرال افسانه‌ای خود استقبال کردن

منابع ویرایش

Wikipedia contributors, "Free France," Wikipedia, The Free Encyclopedia, http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Free_France&oldid=649104338 (accessed March 10, 2015).