پروانه‌های پاپیلیو
Schwalbenschwanz papilio machaon.jpg
پروانه دم‌پرستویی کهن
آرایه‌شناسی
فرمانرو: جانوران
شاخه: بندپایان
رده: حشره
راسته: پروانه‌سانان
تیره: پروانه‌های دم‌چلچله‌ای
زیرخانواده: پاپیلیونینائه
تبار: Papilionini
سرده: پروانه‌های پاپیلیو
کارل لینه, ۱۷۵۸
Papilio Species

see text

پروانه‌های پاپیلیو (نام علمی: Papilio) سردهای از خانواده پروانه‌های دم‌چلچله‌ای هستند.

پانویسویرایش