فراکسیون یا جناح[۱]، گروهی که درون حزب با ماهیت سیاسی یا سازمان مردم نهاد ، عمومی غیر سیاسی تشکیل شود و اعضایش در زمینهٔ چگونگی اجرای برنامه‌ها و سیاست‌های کلیِ آن حزب یا سازمان، نظریات و عقایدی متفاوت ابراز کنند.

نمایی از یک جلسهٔ فراکسیون یا جناح در روسیه

در مجالس قانون‌گذاری، فراکسیون مجلسی به گروه‌های نمایندگانِ احزاب گفته می‌شود. فراکسیون‌های مجلس شورای اسلامی، از آن جمله هستند.

منابع ویرایش

  1. «جناح» [عمومی] هم‌ارزِ «fraction»؛ منبع: گروه واژه‌گزینی. جواد میرشکاری، ویراستار. دفتر هشتم. فرهنگ واژه‌های مصوب فرهنگستان. تهران: انتشارات فرهنگستان زبان و ادب فارسی. شابک ۹۷۸-۶۰۰-۶۱۴۳-۰۸-۸ (ذیل سرواژهٔ جناح)
  • کتاب اصطلاحات سیاسی، به کوشش عبدالرحمان میاح