فرخ‌سیر با نام و القاب کامل ابوالمظفر معید الدین محمد شاه فرخ‌سیر علیم اکبر ثانی والا شاه پادشاه بهار و بار (شهید مظلوم) (زاده ۲۰ اوت ۱۶۸۵ - قتل ۲۹ آوریل ۱۷۱۹) امپراتور گورکانی هند بود که از ۱۷۱۳ تا ۱۷۱۹ پس از به قتل رساندن جهاندار شاه به حکومت رسید.

فرخ‌سیر
فهرست پادشاهان گورکانی هند
نهمین پادشاه گورکانی هند
سلطنت۱۱ ژانویه ۱۷۱۳ – ۲۸ فوریه ۱۷۱۹
پیشینجهاندار شاه
جانشینرفیع الدرجات
زاده۲۰ اوت ۱۶۸۵
اورنگ‌آباد، گورکانیان
درگذشته۲۹ آوریل ۱۷۱۹ (سن ۳۳)
دهلی، گورکانیان
آرامگاه
همسر(ان)گوهر نساء بیگم
فرزند(ان)بادشاه بیگم
دودماندودمان تیمور
پدرعظیم‌الشان

فرخ‌سیر فرزند عظیم الشان (پسر دوم امپراتور بهادرشاه یکم) و سهیبه نسوان بود. گزارش شده‌است که او مردی خوش تیپ بود که به سادگی تحت تأثیر مشاوران و اطرافیان قرار می‌گرفت، او توانایی، دانش و شخصیت لازم را برای حکومت مستقل نداشت.

در دوران حکومت فرخ‌سیر برادران سید به قدرت اصلی در پس ظاهر حکمرانی دربار گورکانی تبدیل شدند و در نهایت او را به قتل رساندند.

منابع ویرایش