فرضیه مستند (به انگلیسی: Documentary hypothesis) نظریه‌ای در مطالعات عهد عتیق است که بر اساس آن متن تورات از چند رشته روایت مختلف در زمان‌های مختلف تشکیل شده که به صورت یک متن متحد به هم بافته شده‌اند.