فرمول فالهابر

در ریاضیات، فرمول فالهابر (انگلیسی: Faulhaber's formula‎)، که به نام یوهان فالهابر نامگذاری شده‌است، مجموع pامین توان‌های nتا عدد صحیح اول را بیان می‌کند:

به عنوان تابع چندجمله‌ای n از درجهٔ p+۱، مضرب‌هایی شامل عدد برنولی Bj:

که در آن

فاکتوریل سقوطی ‏(en) هستند.

منابعویرایش