فرهنگ روزن

فرهنگ روزن (آلمانی: Rössener Kultur) یک فرهنگ باستان‌شناختی در اروپای مرکزی در اواخر دوران نوسنگی (۴۶۰۰ تا ۴۳۰۰ پ. م) بود. این فرهنگ نام خود را از آرامگاه روزن (بخشی از لوینا) در زاکسن-آنهالت آلمان گرفته‌است. فرهنگ روزن نمایندهٔ گذار از جوامع اولیه نوسنگی در اروپای مرکزی فرهنگ لینربندکرامیک به جوامع پیچیده‌تر فرهنگ میخلزبرگ و فرهنگ فانل بیکر است.

فرهنگ روزن
Map showing the principle archaeology cultures of Late Neolithic Europe. The Rössen culture occupies an area of North-Central Europe corresponding roughly to modern-day Germany, Austria and the Low Countries.
گستره جغرافیاییاروپای مرکزی: آلمان به جز شمال آن، کشورهای سفلی، شمال شرقی فرانسه، شمالسوئیس و اتریش: شمال و مرکز هسن، وست‌فالن، جنوب نیدرزاکسن، غرب تورینگن.
دورانمیانی دوران نوسنگی
تاریخ۴٬۶۰۰–۴٬۳۰۰ پ. م
ویژگی‌هاincised pottery: footed bowls, globular cups, flint blades, axes, adzes
خانه کشیده دوران نوسنگی settlements, inhumation graves
پس ازفرهنگ لینربندکرامیک
پیش ازفرهنگ میخلزبرگ

منابع

پیوند به بیرون