فرهنگ نروژی

فرهنگ نروژی ارتباط تنگاتنگی با تاریخ و جغرافیای این کشور دارد. فرهنگ منحصر به فرد مزرعه نروژی ، که تا به امروز ادامه داشته است ، نه تنها از منابع کم و آب و هوای سخت بلکه از قوانین املاک باستان نیز ناشی شده است. در سده نوزدهم میلادی ، جنبش ناسیونالیستی عاشقانه شدیدی ایجاد کرد که هنوز هم در زبان و رسانه های نروژی قابل مشاهده است. در قرن نوزدهم ، با ادامه تلاش ها برای دستیابی به یک هویت مستقل در زمینه های ادبیات ، هنر و موسیقی ، فرهنگ نروژی شکوفا شد. این امر همچنان در هنرهای نمایشی و در نتیجه حمایت دولت از نمایشگاه ها ، پروژه های فرهنگی و آثار هنری ادامه دارد. [۱]

منابعویرایش

 

  1. Norway's Culture. Encarta. Retrieved 28 November 2008. Archived 2009-10-31.