فرهنگ واژگان زبان انگلیسی امریکن هریتیج

فرهنگ واژگان زبان انگلیسی اَمِریکَن هریتیج (به انگلیسی: The American Heritage Dictionary of the English Language) یک فرهنگ لغت آمریکایی زبان انگلیسی است. اولین ویراستِ آن در سال ۱۹۶۹ توسط ناشر بوستونی، هاوتن مفلین هارکورت، منتشر شد.

جلد کتاب فرهنگ واژگان زبان انگلیسی امریکن هریتیج

منابعویرایش