فشارسنج گاز

هر گاز محبوس در یک ظرف نیز بر دیواره‌های آن ظرف فشار وارد می‌کند. این فشار را به کمک فشارسنجی به نام فشارسنج گاز[۱] یا مانومتر اندازه می‌گیرند.

یک فشارسنج گاز بر روی یک دیگ.

تغییر فشار را می‌توان بر پایهٔ قانون هیدرولیک اندازه گرفت:

در درون فشارسنج مایعی قرار دارد که کار اندازه‌گیری با آن انجام می‌شود. برای تغییرات کم از الکل و برای تغییرات بزرگ‌تر از جیوه استفاده می‌شود.

منابعویرایش

Wikipedia contributors، "Pressure measurement،" Wikipedia، The Free Encyclopedia، http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Pressure_measurement&oldid=185942576 (accessed February ۱، ۲۰۰۸).