فضای متریک کامل

در آنالیز ریاضی، یک فضای متریککامل یا (فضای کوشی) گفته می‌شود، اگر هر دنباله کوشی از نقاط موجود در M، به عددی در M همگرا شود.

به بیان ساده‌تر ٬یک فضای کامل فضایی است که هیچ رخنه‌ای در آن (درون یا روی مرز) وجود نداشته باشد. مثلاً فضای اعداد گویا کامل نیست ٬زیرا اعداد گنگ مانند در آن یافت نمی‌شوند. اما اعداد حقیقی مجموعه‌ای کامل است.

جستارهای وابستهویرایش

منابعویرایش