فَنَر (spring)در یک تعریف کلی هر جسمی که دارای خاصیت ارتجاعی یا کشسان باشد فنر نامیده می‌شود. یعنی اگر جسمی چه در فاز جامد یا مایع و یا گاز پس از بارگذاری تغییر شکل دهد و پس از برداشتن بار به حالت اولیه بازگردد فنر نام دارد؛ بنابراین هر فنر دارای سه کمیت فیزیکی شامل نیرو یا بار وارده بر آن F، مقدار تغییر شکل x، و سختی فنر k (که خاصیت ارتجاعی فنر را نشان می‌دهد) می‌باشد.سختی فنر به جنس ماده تشکیل دهنده فنر بستگی دارد.

فنر

انواع فنر بر اساس حالت مادهویرایش

  • فنرهای مکانیکی
  • فنرهای هوایی یا پنوماتیک
  • فنرهای روغنی یا هیدرولیک

انواع فنر بر اساس مقدار تغییر شکلویرایش

  • فنرهای خطی (F=k.x)
  • فنرهای سخت شونده (به انگلیسی:Progressive): فنری که با افزایش نیرو مقدار تغییر شکل آن کاهش می‌یابد.
  • فنرهای نرم شونده (به انگلیسی: Degressive): فنری که با افزایش نیرو مقدار تغییر شکل آن به صورت غیر خطی افزایش می‌یابد.

کاربردویرایش

برای جذب یا ذخیره انرژی پتانسیل بکار می‌رود. انرژی پس از برداشتن نیرو به صورت نوسانی میرا می‌شود. کسی که بتواند با استفاده از دستگاه و ابزارهای مورد نیاز فنرهای مختلف با اندازه‌های مختلف را تولید کند «فنرپیچ مکانیکی» نام دارد.[۱]

انواع فنرهای مکانیکیویرایش

جستارهای وابستهویرایش

منابعویرایش

Dipl. -Ing. Helmut Stoll Prof. Dr. -Ing. Jürgen W. Betzle