فهرست آثار ملی استان گلستان

استان گلستان از استان‌های شمالی ایران است. این استان بخشی از استان مازندران بود که در سال ۱۳۷۶ به صورت استانی مستقل به نام گلستان درآمد و گرگان به عنوان مرکز آن برگزیده شد. بزرگترین و پرجمعیت‌ترین شهرستان آن گرگان است. مذهب بخشی از مردمان این استان تشیع بوده و بخشی از آنان اهل تسنن هستند.[۱][۲][۳]

موقعیت استان گلستان در کشور

آثار ثبت‌شدهویرایش

شهرستان آزادشهرویرایش

ردیف نام اثر نگاره دیرینگی موقعیت شمارهٔ ثبت تاریخ ثبت منبع
۱ تپه کرنگی پیش از تاریخ ـ تاریخی شهرستان آزاد شهر، بخش مرکزی، دهستان نظام آباد، ۱۰۰م شرق جاده بین شهری آزاد شهر به گنبد کاووس
۱۲۲۳۸ ۱۳۸۴/۰۴/۳۰ [۴]
۲ تپه ممی آقچلی عصر آهن ـ تاریخی شهرستان آزاد شهر، بخش مرکزی، دهستان نظام آباد، جنوب شرقی روستای ممی آقچلی ۱۲۲۳۹ ۱۳۸۴/۰۴/۳۰
۳ تپه حاجی پورجان پیش از تاریخ ـ تاریخی ـ اسلامی شهرستان آزاد شهر، بخش مرکزی، دهستان نظام آباد، ۳۰۰م شمالی روستای بلوچ آباد ۱۲۲۴۰ ۱۳۸۴/۰۴/۳۰
۴ تپه نیلی سیدآباد غربی پیش از تاریخ ـ تاریخی شهرستان آزاد شهر، بخش مرکزی، دهستان خرما رود جنوبی، دو کیلومتری شمال غرب روستای نیلی سیدآباد ۱۲۲۴۱ ۱۳۸۴/۰۴/۳۰
۵ تپه ازدار تپه هزاره یک ق‌م ـ اسلامی شهرستان آزادشهر، بخش مرکزی، دهستان خرمارود شمالی، شمال غربی روستا ۱۲۲۴۲ ۱۳۸۴/۰۴/۳۰
۶ کریم تپه تاریخی ـ اسلامی شهرستان آزاد شهر، بخش مرکزی، دهستان نظام آباد، ۱/۱ کیلومتری شرق روستای قزلجه آق امام ۱۲۲۴۳ ۱۳۸۴/۰۴/۳۰
۷ تپه نیلی سیدآباد شمالی هزاره یک ق‌م ـ تاریخی شهرستان آزادشهر، بخش مرکزی، دهستان آزادشهر، دو کیلومتری شمال روستای نیل سیدآباد ۱۲۲۴۴ ۱۳۸۴/۰۴/۳۰
۸ تپه گورستان آق محمد پیش از تاریخ ـ تاریخی گلستان، آزاد شهر، بخش مرکزی، دهستان نظام آباد، ۵۰۰م جنوب غرب روستای پشمک تو قتمش ۱۲۲۴۵ ۱۳۸۴/۰۴/۳۰
۹ تپه سرهنگ پیش از تاریخ ـ تاریخی ـ اسلامی آزاد شهر، بخش مرکزی، دهستان نظام آباد، ۱۸۰۰م شمال غربی، روستای زیتونلی ۱۲۲۴۶ ۱۳۸۴/۰۴/۳۰
۱۰ تپه گورستان گلها هزاره یک ق‌م ـ تاریخی ـ اسلامی شهرستان آزاد شهر، بخش مرکزی، هستان نظام آباد، ۱۰۰م شمال روستای گلها ۱۲۲۴۷ ۱۳۸۴/۰۴/۳۰
۱۱ تپه اراز محمد آخوند پیش از تاریخ ـ قرون میانه اسلامی شهرستان آزاد شهر، بخش مرکزی، دهستان نظام آباد، جنوب روستای اراز محمد آخوند، ۲۰۰م غرب رودخانه خرما رود ۱۲۲۴۸ ۱۳۸۴/۰۴/۳۰
۱۲ تپه عقیلی هزاره یک ق‌م ـ تاریخی شهرستان آزاد، بخش مرکزی، دهستان نظام آباد، غرب روستای فزلجه آق امام ۱۲۲۴۹ ۱۳۸۴/۰۴/۳۰
۱۳ تپه خرمالی پیش از تاریخ گلستان، آزاد شهر، بخش مرکزی، دهستان نظام آباد، جنوب غرب روستای خرمالی ۱۲۲۵۰ ۱۳۸۴/۰۴/۳۰
۱۴ تپه مادیان پیش از تاریخ ـ تاریخی شهرستان آزادشهر، بخش مرکزی، دهستان نظام آباد، ۳ کیلومتری شمال روستای زیتونلی ۱۳۴۵۶ ۱۳۸۴/۰۷/۰۶
۱۵ تپه سرکهریزک عصرآهن ـ تاریخی شهرستان آزادشهر، بخش مرکزی، کیلومتری ۵ جاده خوش ییلاق به شاهرود، یک کیلومتری غرب روستای مرزبان ۱۳۴۵۷ ۱۳۸۴/۰۷/۰۶
۱۶ تپه قزلجه آق امام پیش از تاریخ ـ اسلامی شهرستان آزادشهر، بخش مرکزی، دهستان نظام آباد، ۱/۲ کیلومتری جنوب روستای قزلجه آق امام ۱۳۴۵۸ ۱۳۸۴/۰۷/۰۶
۱۷ تپه سازمان وجدانی تاریخی ـ اسلامی شهرستان آزادشهر، دهستان نظام آباد، حاشیه شمالشرقی روستای گلها ۱۳۴۵۹ ۱۳۸۴/۰۷/۰۶
۱۸ تپه پشمک توقتمش عصرآهن شهرستان آزادشهر، بخش مرکزی، دهستان نظام آباد، شمالشرق روستای پشمک توقتمش ۱۳۴۶۰ ۱۳۸۴/۰۷/۰۶
۱۹ طلاتپه عصرآهن ـ تاریخی شهرستان آزادشهر، بخش مرکزی، دهستان نظام آباد، ۸۰۰ م شمال شرق روستای ممی آقچلی ۱۳۴۶۱ ۱۳۸۴/۰۷/۰۶
۲۰ تپه میدان دیم وامنان تاریخی ـ اسلامی شهرستان آزادشهر، بخش چشمه ساران، دو کیلومتری شمال روستای وامنان ۱۳۴۶۲ ۱۳۸۴/۰۷/۰۶
۲۱ تپه انارکی تاریخی شهرستان آزادشهر، بخش مرکزی، دهستان نظام آباد، شمال نگین شهر، سازمان انارکی ۱۳۴۶۳ ۱۳۸۴/۰۷/۰۶
۲۲ تپه قبرستان نیلی سیدآباد پیش از تاریخ ـ تاریخی شهرستان آزادشهر، بخش چشمه ساران، دهستان خرمارودجنوبی، جنوب غرب روستای نیلی سیدآباد ۱۳۴۶۴ ۱۳۸۴/۰۷/۰۶
۲۳ تپه حاج محمد رضا سلمانی پیش از تاریخ ـ تاریخی شهرستان آزادشهر، بخش مرکزی، دهستان خرمارودشمالی، ۹۰۰ م شمال شرق روستای مرزبان ۱۳۴۶۵ ۱۳۸۴/۰۷/۰۶
۲۴ تپه جلال‌آباد عصر آهن شهرستان آزادشهر، بخش مرکزی، دهستان نظام آباد، ۵۰۰ م شمال شرقی روستای جلال‌آباد ۱۴۵۱۲ ۱۳۸۴/۱۲/۱۶

شهرستان آق‌قلاویرایش

شهرستان بندرگزویرایش

ردیف نام اثر نگاره دیرینگی موقعیت شمارهٔ ثبت تاریخ ثبت منبع
۱ تپه خاکی پیش از تاریخ ـ تاریخی بندرگز، خیابان ۲۰ متری کمربندی
۳۶۴۴ ۱۳۷۹/۱۲/۲۵ [۵]
۲ قلعه سرتپه بندر گز، جنب شهرک سپاه ۳۶۵۴ ۱۳۷۹/۱۲/۲۵
۳ کافرتپه استینوا تاریخی بندرگز، یک کیلومتری شمال غرب روستای استینوا (استون آباد) ۱۱۱۹۰ ۱۳۸۳/۰۷/۱۱
۴ تپه گل افرا پیش از تاریخ ـ هزاره یک ق‌م شهرستان بندرگز، بخش مرکزی، دهستان انزان شرقی، ۱۵۰ م شمال جاده آسفالته روستای گل افرا ۱۱۳۰۹ ۱۳۸۳/۱۱/۱۰
۵ کافرتپه (ب) هزاره یک ق‌م شهرستان بندرگز، بخش مرکزی، دهستان لیوان، ۳ کیلومتری جنوب روستای کهنه کلباد ۱۱۳۱۰ ۱۳۸۳/۱۱/۱۰
۶ چمازی تپه پیش از تاریخ ـ هزاره یک ق‌م ـ تاریخی شهرستان بندرگز، بخش نوکنده، دهستان بنفشه تپه، شمالغرب روستای استینوا (استون آباد) ۱۱۳۳۳ ۱۳۸۳/۱۱/۱۰
۷ تپه سنان تاریخی ـ اسلامی شهرستان بندرگز، بخش نوکنده، دهستان لیوان، ابتدای راه روستای تلور ۱۱۳۳۴ ۱۳۸۳/۱۱/۱۰
۸ تپه قلعه هزاره یک ق‌م ـ تاریخی شهرستان بندرگز، دهستان انزان شرقی، جنوب روستای حسین‌آباد سرمحله ۱۱۳۳۵ ۱۳۸۳/۱۱/۱۰
۹ ورگدین‌تپه هزاره یک ق‌م ـ تاریخی شهرستان بندرگز، بخش مرکزی، دهستان انزان شرقی، غرب روستای گل افرا ۱۱۳۳۶ ۱۳۸۳/۱۱/۱۰
۱۰ بنای تاریخی کارخانه پنبه پاک کنی لیوانی قاجاریه بندرگز، میدان پست، خ جنب ۱۲۵۵۹ ۱۳۸۴/۰۵/۱۱
۱۱ بنای تاریخی مسکونی لیوانی قاجاریه بندر گز، میدان پست، خ جنب ۱۲۵۶۰ ۱۳۸۴/۰۵/۱۱
۱۲ بنای تاریخی مسکونی دماوندی قاجاریه بندرگز، خ کشتیرانی۲، منزل مسکونی دماوندی ۱۲۵۶۱ ۱۳۸۴/۰۵/۱۱
۱۳ بنای تاریخی گمرک پهلوی اول بندر گز، میدان پست، بنای تاریخی گمرک ۱۲۵۶۲ ۱۳۸۴/۰۵/۱۱
۱۴ بنای تاریخی راه‌آهن پهلوی اول بندرگز، میدان راه‌آهن، خ شهید مطهری، بنای تاریخی راه‌آهن ۱۲۵۶۳ ۱۳۸۴/۰۵/۱۱
۱۵ بنای تاریخی شهرداری پهلوی اول بندر گز، حول میدان راه‌آهن، بنای تاریخی شهرداری ۱۲۵۶۴ ۱۳۸۴/۰۵/۱۱
۱۶ بنای تاریخی فانوس دریایی اواخر قاجار ـ پهلوی اول بندرگز، خ امام جعفر صادق (ع)، ساحل دریای بندرگز ۱۲۵۶۵ ۱۳۸۴/۰۵/۱۱

شهرستان ترکمنویرایش

شهرستان رامیانویرایش

شهرستان علی‌آبادویرایش

شهرستان کردکویویرایش

شهرستان کلالهویرایش

ردیف نام اثر نگاره دیرینگی موقعیت شمارهٔ ثبت تاریخ ثبت منبع
۱ تیگلک تپه بخش مراوه تپه روستای چاتلی
۲۷۲۶ ۱۳۷۹/۰۴/۲۲ [۶]
۲ محوطه پلی علیا تاریخی ـ اسلامی بخش مرکزی مراوه تپه دهستان گلیداغ ۲۷۳۳ ۱۳۷۹/۰۴/۲۲
۳ یاریم تپه تاریخی شهرستان کلاله، روستای پاریم تپه ۳۶۴۶ ۱۳۷۹/۱۲/۲۵
۴ قره تپه شیخ پیش از تاریخ ـ تاریخی ـ اسلامی شهرستان کلاله، روستای تمر قره قوزی ۳۶۴۷ ۱۳۷۹/۱۲/۲۵
۵ محوطه قزل قازلان تاریخی ـ اسلامی شهرستان کلاله، روستای بهلکه ملاشیخ ۳۶۴۸ ۱۳۷۹/۱۲/۲۵
۶ محوطه باستانی کلیجه پیش از تاریخ شهرستان کلاله، روستای ملاشیخ ۳۶۵۰ ۱۳۷۹/۱۲/۲۵
۷ محوطه چلاده شهرستان کلاله، ۱/۵ کیلومتری روستای صوفی ۳۶۵۲ ۱۳۷۹/۱۲/۲۵
۸ محوطه عطالر سفلی پیش از تاریخ ـ تاریخی شهرستان کلاته، بخش مرکزی، ۱/۵ کیلومتری روستای صوفی ۳۶۵۳ ۱۳۷۹/۱۲/۲۵
۹ تپه آق دالق تاریخی شهرستان کلاله، بخش مراوه تپه، ۷۰۰ متری جنوب غربی روستای چایلی ۸۸۲۰ ۱۳۸۲/۰۳/۱۰
۱۰ آق تپه (تاقر) تاریخی شهرستان کلاله، بخش مراوه تپه، ۳ کیلومتری شرق روستای آق تقه، ۶ کیلومتری غرب روستای نارلی ۸۸۲۱ ۱۳۸۲/۰۳/۱۰
۱۱ تپه قزلجه قویی تاریخی شهرستان کلاله، بخش مراوه تپه، ۷ کیلومتری روستای نارلی ۸۸۵۹ ۱۳۸۲/۰۳/۱۰
۱۲ تپه‌های پایین چایلی تاریخی شهرستان کلاله، بخش مراوه تپه، ۵۰۰ متری غرب روستای چایلی ۸۸۶۰ ۱۳۸۲/۰۳/۱۰
۱۳ تپه سرچلی (گنجشک دار) تاریخی شهرستان کلاله، بخش مراوه تپه، ۵۰۰ متری جنوب شرقی روستای چایلی ۸۸۶۱ ۱۳۸۲/۰۳/۱۰
۱۴ لیلان تپه پیش از تاریخ ـ تاریخی شهرستان کلاله، بخش مرکزی، دهستان مراوه تپه، روستای پاشائی ۸۸۶۲ ۱۳۸۲/۰۳/۱۰
۱۵ خدر تپه پیش از تاریخ ـ تاریخی ـ اسلامی شهرستان کلاله، بخش مرکزی، دهستان زاوکوه، روستای قره گل ۹۳۳۵ ۱۳۸۲/۰۵/۰۷
۱۶ تپه خان نین عصر آهن ـ تاریخی شهرستان کلاله، بخش مرکزی، دهستان زاوکوه غرب روستای گرگاندوز ۹۳۳۶ ۱۳۸۲/۰۵/۰۷
۱۷ تپه آل قلی تاریخی ـ اسلامی شهرستان کلاله، بخش مرکزی، دهستان زاوکوه روستای زاویه پائین ۹۳۳۷ ۱۳۸۲/۰۵/۰۷
۱۸ قلاجیق چروک تاریخی ـ اسلامی شهرستان کلاله، بخش مرکزی، دهستان زاوه کوه، جنوب غرب روستای چوروک ۹۳۳۸ ۱۳۸۲/۰۵/۰۷
۱۹ محوطه گنبد تاتا اسلامی شهرستان کلاله، بخش مرکزی، دهستان زاوه کوه، روستای گرگاندوز ۹۳۳۹ ۱۳۸۲/۰۵/۰۷
۲۰ محوطه اولیاء لهندر عصر آهن ـ تاریخی شهرستان کلاله، بخش مرکزی، دهستان کنگور جنوب غربی روستای لهندر ۹۳۴۰ ۱۳۸۲/۰۵/۰۷
۲۱ آرامگاه مخدوم‌قلی اواخر قاجاریه ـ پهلوی شهرستان کلاله، بخش مراوه تپه، دهستان مراوه تپه، روستای آق تقه ۲۲۲۵۱ ۱۳۸۶/۱۲/۲۶

شهرستان گرگانویرایش

شهرستان گلستانویرایش

ردیف نام اثر نگاره دیرینگی موقعیت شمارهٔ ثبت تاریخ ثبت منبع
۱ تپه کهنه ولی‌آباد عصر آهن بخش مرکزی روستای گاومیشلی دهستان آ
۲۷۲۴ ۱۳۷۹/۰۴/۲۲ [۷]
۲ تپه طلایی الف عصر آهن ۱ ک ۰ جنوب شرقی روستای ولی آباد ۲۷۲۸ ۱۳۷۹/۰۴/۲۲
۳ کمک تپه گاومیشلی اواخرتاریخی جنوب شرقی روستای گاومیشلی ۲۷۳۱ ۱۳۷۹/۰۴/۲۲
۴ تپه‌های روستای ایمر محمدقلی آخون تاریخی روستای ایمر محمد قلی آخوندی بخش مر ۲۷۳۲ ۱۳۷۹/۰۴/۲۲
۵ سرخ تپه پیش از تاریخ ـ اسلامی شمال غرب روستای قوشی کوپی ۲۷۳۶ ۱۳۷۹/۰۴/۲۲
۶ آق‌تپه عصر آهن ۳۰۰ متری ج ۰شرق روستای بوزاق آباد د ۲۷۳۷ ۱۳۷۹/۰۴/۲۲
۷ تپه طلایی اسلامی شهرستان کلاله، روسنای عطا علیا ملا شیخ ۳۷۶۸ ۱۳۸۰/۰۲/۱۸

شهرستان گنبد کاووسویرایش

شهرستان مینودشتویرایش

منابعویرایش

  1. http://www.hamshahrionline.ir/details/17765
  2. «آشنایی با استان گلستان». همشهری آنلاین. ۲۰۰۷-۰۳-۱۶. دریافت‌شده در ۲۰۲۱-۰۶-۱۴.
  3. «آشنایی با استان گلستان». همشهری آنلاین. ۲۰۰۷-۰۳-۱۶. دریافت‌شده در ۲۰۲۱-۰۶-۱۴.
  4. «پرونده تپه کرنگی در فهرست آثار ملی ایران». وزارت راه و شهرسازی. دریافت‌شده در ۳ فوریهٔ ۲۰۲۲.
  5. «پرونده تپه خاکی در فهرست آثار ملی ایران». وزارت راه و شهرسازی. دریافت‌شده در ۴ فوریهٔ ۲۰۲۲.
  6. «پرونده تیگلک تپه در فهرست آثار ملی ایران». وزارت راه و شهرسازی. دریافت‌شده در ۴ فوریهٔ ۲۰۲۲.
  7. «پرونده تپه کهنه ولی‌آباد در فهرست آثار ملی ایران». وزارت راه و شهرسازی. دریافت‌شده در ۴ فوریهٔ ۲۰۲۲.