تندیس زرین بهترین صدای فیلم جشن سینمای ایران

فهرست برندگان بهترین صدای فیلم (صدابرداری، صداگذاری و میکس) ویرایش

رشته صدابردار فیلم
۱۳۷۶
(دوره ۱)
صدا اصغر شاهوردی لیلا
جهانگیر میرشکاری
۱۳۷۷
(دوره ۲)
صدا حسن زاهدی بودن یا نبودن
مسعود بهنام
۱۳۷۸
(دوره ۳)
صدابرداری بهمن بنی‌اردلان هیوا
صداگذاری و میکس محمدرضا دلپاک رنگ خدا
۱۳۷۹
(دوره ۴)
صدابرداری جهانگیر میرشکاری متولد ماه مهر
مهران ملکوتی
صداگذاری و میکس محمدرضا دلپاک زیر پوست شهر
۱۳۸۰
(دوره ۵)
صدابرداری اصغر شاهوردی موج مرده
صداگذاری و میکس محمدرضا دلپاک باران
۱۳۸۱
(دوره ۶)
صدابرداری محمود سماک‌باشی زندان زنان
صداگذاری و میکس اسحاق خانزادی نگین
۱۳۸۲
(دوره ۷)
صدابرداری حسن زاهدی رقص در غبار
صداگذاری و میکس مسعود بهنام فرش باد
۱۳۸۳
(دوره ۸)
صدابرداری بهمن بنی‌اردلان لاک‌پشت‌ها هم پرواز می‌کنند
صداگذاری و میکس محمدرضا دلپاک رسم عاشق‌کشی
۱۳۸۴
(دوره ۹)
صدابرداری بهمن بنی‌اردلان دوئل
صداگذاری و میکس مسعود بهنام دوئل
حمید نقیبی
۱۳۸۵
(دوره ۱۰)
صدابرداری حسن زاهدی چهارشنبه‌سوری
صداگذاری و میکس جهانگیر میرشکاری جایی در دوردست
۱۳۸۶
(دوره ۱۱)
صدابرداری یدالله نجفی خون‌بازی
صداگذاری و میکس مسعود بهنام اتوبوس شب
حسین ابوالصدق
۱۳۸۷
(دوره ۱۲)
صدابرداری عباس رستگارپور فرزند خاک
صداگذاری و میکس محمدرضا دلپاک خاک آشنا
رضا نریمی‌زاده 
۱۳۸۸
(دوره ۱۳)
جایزه‌ای اهدا نشد.
۱۳۸۹
(دوره ۱۴)
صدابرداری محمود سماک‌باشی وقتی همه خوابیم
صداگذاری و میکس محسن روشن کودک و فرشته
۱۳۹۰
(دوره ۱۵)
صدابرداری مهران ملکوتی خیابان‌های آرام
صداگذاری و میکس امیرحسین قاسمی اینجا بدون من
۱۳۹۳
(دوره ۱۶)
صدابرداری عباس رستگارپور ملکه
صداگذاری و میکس امیرحسین قاسمی  ملکه
۱۳۹۴
(دوره ۱۷)
صدابرداری پرویز آبنار  ماهی و گربه
صداگذاری و میکس امیرحسین قاسمی  در دنیای تو ساعت چند است؟
۱۳۹۵
(دوره ۱۸)
صدابرداری امین میرشکاری ابد و یک روز
صداگذاری و میکس آرش قاسمی خشم و هیاهو
۱۳۹۶
(دوره ۱۹)
صدابرداری بابک اردلان رگ خواب
صداگذاری و میکس بهمن اردلان رگ خواب
۱۳۹۷
(دوره ۲۰)
صدابرداری رشید دانشمند پل خواب
صداگذاری و میکس علیرضا علویان به وقت شام