فهرست دانشگاه‌های کالیفرنیا

سامانهٔ دانشگاه کالیفرنیاویرایش

موسسات تحقیقاتیویرایش

موسسات خصوصیویرایش

موسسات آموزشی دو سالهویرایش

موسسات نظامیویرایش

جستارهای وابستهویرایش