فهرست دانشگاه‌های آمریکا

ایالات متحده آمریکا ۵۷۰۰ موسسه آموزش عالی دارد [نیازمند منبع]. فهرست زیر تنها فهرستی از دانشگاه‌های مهم، اصلی، یا برتر آمریکا بر پایهٔ موقعیت ناحیه‌ای می‌باشد.

شمال شرقی ویرایش

 
شمال شرقی آمریکا

مرکز غربی ویرایش

 
مرکز غربی آمریکا

جنوب ویرایش

 
جنوب آمریکا

غرب ویرایش

 
غرب آمریکا

لیست دانشگاه‌های خارج از محدوده جغرافیایی آمریکا ویرایش

در ذیل اسامی دانشگاه‌ها و موسسات آموزشی که خارج از آمریکا قرار دارند ولی در آمریکا مورد قبول می‌باشند یا اجازه تأسیس از آمریکا گرفته‌اند:

مراکز آموزشی که اجازه تاسیس از آمریکا دارند ویرایش

مراکز آموزشی که در آمریکا مورد قبول می‌باشند ویرایش