باز کردن منو اصلی

ایالات متحده آمریکا ۵۷۰۰ موسسه آموزش عالی دارد [نیازمند منبع]. فهرست زیر تنها فهرستی از دانشگاه‌های مهم، اصلی، یا برتر آمریکا بر پایهٔ موقعیت ناحیه‌ای می‌باشد.

شمال شرقیویرایش

مرکز غربیویرایش

جنوبویرایش

غربویرایش

لیست دانشگاه‌های خارج از محدوده جغرافیایی آمریکاویرایش

در ذیل اسامی دانشگاه‌ها و موسسات آموزشی که خارج از آمریکا قرار دارند ولی در آمریکا مورد قبول می‌باشند یا اجازه تأسیس از آمریکا گرفته‌اند:

مراکز آموزشی که اجازه تاسیس از آمریکا دارندویرایش

مراکز آموزشی که در آمریکا مورد قبول می‌باشندویرایش