فهرست رئیس‌های کنفدراسیون فوتبال آسیا

در زیر فهرستی از روسای کنفدراسیون فوتبال آسیا (AFC)، از آغاز تاکنون آمده است:

ریاست کنفدراسیون فوتبال آسیا
مدت دورهچهار سال
دارندهٔ افتتاحیLo Man-kam
بنیادگذاری۱۰ مرداد ۱۳۳۳
وبگاه[۱]
دوره ریاست رئیس آغاز ریاست پایان ریاست ملیت
۱ لو مان-کام ۱۹۵۴ ۱۹۵۴  هنگ کنگ
۲ کوک چان ۱۹۵۴ ۱۹۵۶  هنگ کنگ
۳ ویلیام سوی تاک لویی ۱۹۵۶ ۱۹۵۷  هنگ کنگ
۴ چان نام چئونگ ۱۹۵۷ ۱۹۵۸  هنگ کنگ
۵ تونکو عبدالرحمان ۱۹۵۸ ۱۹۷۶  مالزی
۶ کامبیز آتابای ۱۹۷۶ ۱۹۷۸  ایران
۷ حمزه ابو سماح ۱۹۷۸ ۱۹۹۴  مالزی
۸ احمد شاه ۱۹۹۴ ۲۰۰۲  مالزی
۹ محمد بن همام ۲۰۰۲ ۲۰۱۱  قطر
۱۰ ژانگ جیلانگ ۲۰۱۱ ۲۰۱۳  چین
۱۱ شیخ سلمان ۲۰۱۳ تاکنون  بحرین

منابعویرایش