فهرست رهبران کره شمالی

آنچه در پی می‌آید فهرستی از رهبران جمهوری دموکراتیک خلق کره است.

رهبر معظم کره شمالی
Emblem of North Korea.svg
متصدی کنونی
کیم جونگ-اون

از ۱۷ دسامبر ۲۰۱۱
اقامت‌گاهسینوجیو اقامتگاه رهبر کره شمالی
گمارندهجبهه دمکراتیک برای اتحاد مجدد سرزمین پدری، پلیتبورو، کمیته مرکزی یا هر حزب ابزاری
دارندهٔ افتتاحیکیم ایل-سونگ
بنیادگذاری۹ سپتامبر ۱۹۴۸

رهبران معظمویرایش

تاکنون به سه رهبر کره شمالی از سه نسل یک خانواده رهبر معظم اطلاق شده‌است.

      نسل اول       نسل دوم       نسل سوم

تصویر نام سمتها دوره حکومت حزب
  کیم ایل-سونگ
김일성
金日成
(۱۹۱۲–۱۹۹۴)
 
فرمانده کل KPA ۸ فوریه ۱۹۴۸ – ۲۴ دسامبر ۱۹۹۱ ۹, سپتامبر ۱۹۴۸

۸ ژوئیه ۱۹۹۴
(خطا: نیازمند سال، ماه، روز معتبر)
حزب کارگران کره
نخست وزیر شورای وزیران کره شمالی ۹ سپتامبر ۱۹۴۸ – ۲۸ دسامبر ۱۹۷۲
دبیر اول کمیته مرکزی WPK ۳۰ ژوئن ۱۹۴۹ – ۱۱ اکتبر ۱۹۶۶
دبیرکل کمیسیون دفاعی WPK ۱۹۵۰ – ۸ ژوئیه ۱۹۹۴
دبیرکل کمیته مرکزی حزب کارگران کره ۱۲ اکتبر ۱۹۶۶ – ۸ ژوئیه ۱۹۹۴
رئیس جمهور جمهوری دموکراتیک خلق کره ۲۸ دسامبر ۱۹۷۲ – ۸ ژوئیه ۱۹۹۴
دبیرکل کمیسیون ملی دفاعی ۲۸ دسامبر ۱۹۷۲–۹ آوریل ۱۹۹۳
رئیس جمهوری ابدی کره شمالی ژوئیه ۸، ۱۹۹۴ – حال حاضر
  کیم جونگ-ایل
김정일
金正日
(۱۹۴۱–۲۰۱۱)
 
رئیس سازمان و اداره ارشاد حزب ۱۹۷۴ – ۱۷ دسامبر ۲۰۱۱ ۸ ژوئیه ۱۹۹۴

۱۷ دسامبر ۲۰۱۱
(خطا: نیازمند سال، ماه، روز معتبر)
حزب کارگران کره
نایب رئیس اول کمیسیون ملی دفاع ۱۹۹۰ – ۹ آوریل ۱۹۹۳
فرمانده کل ارتش خلق کره ۲۴ دسامبر ۱۹۹۱ – ۱۷ دسامبر ۲۰۱۱
دبیرکل کمیسیون ملی دفاع ۹ آوریل ۱۹۹۳ – ۱۷ دسامبر ۲۰۱۱
دبیرکل کمیته مرکزی حزب اکتبر ۸ ۱۹۹۷ – ۱۷ دسامبر ۲۰۱۱
رئیس کمیسیون ملی دفاع ۸ اکتبر ۱۹۹۷ – ۱۷ دسامبر ۲۰۱۱
دبیرکل ابدی کمیته مرکزی حزب کارگران کره ۱۱ آوریل ۲۰۱۲ – حال حاضر
دبیرکل کمیسون ملی دفاعی کره شمالی ۱۳ آوریل ۲۰۱۲ – Incumbent
  کیم جونگ-اون
김정은
金正恩
(۱۹۸۳/۱۹۸۴–)
 
نایب رئیس اول کمیسیون دفاع ۲۹ دسامبر ۲۰۱۱

حال حاضر
(خطا: نیازمند سال، ماه، روز معتبر)
حزب کارگران کره
فرمانده کل ارتش خلق کره ۳۰ دسامبر ۲۰۱۱ – حال حاضر
دبیراول کمیته مرکزی حزب کارگران کره ۱۱ آوریل ۲۰۱۲ – Incumbent
دبیرکل کمیسیون مرکزی نظامی حزب ۱۱ آوریل ۲۰۱۲ – حال حاضر
رئیس کل کمیسیون ملی دفاعی کره شمالی ۱۳ آوریل ۲۰۱۲ – حال حاضر

رهبران حزب کارگران کرهویرایش

 
پرچم حزب کارگران کره

کیم جونگ-ایل در ۱۷ دسامبر ۲۰۱۱ درگذشت، ولی پس از مرگ «رئیس ابدی کمیسیون ملی دفاع» خوانده شده‌است لذا پسرش کیم جونگ اون لقب رئیس را نگرفته‌است. [نیازمند منبع]

منابعویرایش