فهرست زبان‌های برنامه‌نویسی بر پایه نوع

در زیر فهرست زبان‌های برنامه‌نویسی بر پایه نوع آمده‌است:

زبان‌های آرایه‌ایویرایش

زبان‌های برنامه‌نویسی آرایه‌ای (همچنین به عنوان برداری «Vector» یا چند بعدی «Multidimensional» شناخته می‌شود) تعمیم دهنده عملیاتی بر روی متغیرها به منظور واضح شدن بردارها، ماتریس‌ها و نوع داده‌ای آرایه است.

زبان‌های اسمبلیویرایش

زبان‌های اسمبلی به‌طور مستقیم به یک زبان ماشین مرتبط می‌شوند و در نتیجه کمک می‌کنند تا دستورالعمل کدهای ماشین در یک حالت قابل مفهوم برای انسان ظاهر می‌شود. زبان‌های اسمبلی به برنامه‌نویسان اجازه می‌دهد تا اسمبلرها به جای آدرس‌دهی مطلق (Absolute) از آدرس‌دهی نمادین (Symboilc) استفاده کنند. همچنین بیشتر اسمبلرها از ماکروها و ثَبات‌ها پشتیبانی می‌کنند.

زبان‌های نوشتاریویرایش

زبان‌های شروع...پایانویرایش

زبان‌های قیدیویرایش

زبان‌های خط فرمانویرایش

زبان‌های تفسیر شدهویرایش

زبان‌های متقارن (همزمان)ویرایش

زبان‌های آکولادی (Bracket)ویرایش

زبان‌های جریان دادهویرایش

زبان‌های داده‌گراویرایش

زبان‌های داده ساختاریافتهویرایش

زبان‌های جدول تصمیمویرایش

زبان‌های اعلانیویرایش

زبان‌های نهفتهویرایش

زبان‌های آموزشیویرایش

زبان‌های محرمانهویرایش

زبان‌های تعمیمیویرایش

زبان‌های نسل چهارم (4GL)ویرایش

زبان‌های تابعیویرایش

JavaScript

زبان‌های سخت‌افزاریویرایش

زبان‌های امریویرایش

زبان‌های تعاملیویرایش

زبان‌های تفسیریویرایش

زبان‌های تکراریویرایش

زبان‌های نوع مدیریت حافظهویرایش

زبان‌های فهرستیویرایش

زبان‌های کوچکویرایش

زبان‌های منطقیویرایش

زبان‌های ماشینویرایش

زبان‌های ماکروویرایش

زبان‌های فرابرنامه‌نویسیویرایش

زبان‌های چند پارادایمیویرایش

زبان‌های تحلیل عددیویرایش

زبان‌های غیرانگلیسیویرایش

زبان‌های شیءگرا بر پایه کلاس (Class)ویرایش

زبان‌های شیءگرا بر پایه نمونه (Prototype)ویرایش

زبان‌های آفسایدیویرایش

زبان‌های موازیویرایش

زبان‌های رویه‌ایویرایش

زبان‌های بازتابیویرایش

زبان‌های قانون‌گراویرایش

زبان‌های اسکریپتیویرایش

زبان‌های پشته‌ایویرایش

زبان‌های همگامویرایش

زبان کنترل‌کننده نحو (Syntax)ویرایش

زبان‌های انتقالیویرایش

زبان‌های تصویریویرایش

زبان‌های ویرتویرایش

زبان‌های اکس‌ام‌الویرایش

جستارهای وابستهویرایش

پانویسویرایش

پیوند به بیرونویرایش