فهرست ستاره‌های سگ کوچک

این صفحه فهرست ستارههای صورت فلکی سگ کوچک است که به ترتیب درخشندگی مرتب شده‌اند.

نام B F HD HIP بعد میل vis.
mag.
abs.
mag.
فاصله (ly) رده‌بندی یادداشت
شعرای شامی α 10 61421 37279 07h 39m 18.54s ‏ 39.0″ 13′ ‎+05° 0.40 2.68 11 F5IV-V Antecanis, Al Shira, Elgomaisa; ۷مین ستاره درخشان star, ۱۳مین ستاره نزدیک star system; دوتایی
β CMi β 3 58715 36188 07h 27m 09.07s ‏ 21.9″ 17′ ‎+08° 2.89 −0.70 170 B8Vvar Gomeisa; γ Cas variable
γ CMi γ 4 58972 36284 07h 28m 09.83s ‏ 31.8″ 55′ ‎+08° 4.33 −1.10 398 K3III SB
G CMi G 66141 39311 08h 02m 15.95s ‏ 03.5″ 20′ ‎+02° 4.39 −0.13 261 K2III
6 CMi 6 59294 36425 07h 29m 47.78s ‏ 23.8″ 00′ ‎+12° 4.55 −1.63 560 K2III
ε CMi ε 2 58367 36041 07h 25m 38.90s ‏ 34.0″ 16′ ‎+09° 4.99 −2.42 988 G8III
ζ CMi ζ 13 63975 38373 07h 51m 42.00s ‏ 00.8″ 46′ ‎+01° 5.12 −0.43 420 B8II
η CMi η 5 58923 36265 07h 28m 02.08s ‏ 31.5″ 56′ ‎+06° 5.22 0.06 351 F0III
δ1 CMi δ1 7 59881 36641 07h 32m 05.95s ‏ 52.1″ 54′ ‎+01° 5.24 −1.67 787 F0III
11 CMi 11 62832 37921 07h 46m 16.22s ‏ 05.9″ 46′ ‎+10° 5.25 0.34 312 A1Vnn
14 CMi 14 65345 38962 07h 58m 20.75s ‏ 28.3″ 13′ ‎+02° 5.30 0.75 264 K0III
55751 34987 07h 14m 20.07s ‏ 41.1″ 06′ ‎+03° 5.36 −1.45 749 K0III
1 CMi 1 58187 35987 07h 24m 58.19s ‏ 10.4″ 40′ ‎+11° 5.37 0.43 317 A5IV
δ2 CMi δ2 8 60111 36723 07h 33m 11.68s ‏ 25.0″ 17′ ‎+03° 5.59 2.44 139 F2V
65900 39213 08h 01m 13.91s ‏ 47.2″ 52′ ‎+04° 5.65 0.52 346 A1V
55730 35005 07h 14m 32.65s ‏ 57.1″ 06′ ‎+12° 5.71 0.68 331 G6III
54079 34387 07h 07m 49.48s ‏ 16.7″ 28′ ‎+07° 5.74 −0.47 568 K0III:
56031 35120 07h 15m 39.42s ‏ 39.9″ 58′ ‎+07° 5.78 −0.56 604 M4III
δ3 CMi δ3 9 60357 36812 07h 34m 15.89s ‏ 18.3″ 22′ ‎+03° 5.83 −0.75 676 A0Vnn
64685 38712 07h 55m 31.44s ‏ 47.0″ 51′ ‎+08° 5.86 2.95 124 F2IV
60803 37031 07h 36m 34.77s ‏ 43.6″ 51′ ‎+05° 5.89 2.69 142 G0V
56989 35476 07h 19m 22.37s ‏ 26.6″ 44′ ‎+02° 5.90 −0.11 520 G9III
57006 35509 07h 19m 47.61s ‏ 35.1″ 08′ ‎+07° 5.91 2.04 193 F8V
61887 37478 07h 41m 35.16s ‏ 29.4″ 37′ ‎+03° 5.95 0.00 504 A0V
57608 35712 07h 22m 03.48s ‏ 37.7″ 10′ ‎+00° 5.99 −5.08 5344 B8III
65066 38868 07h 57m 15.88s ‏ 28.6″ 38′ ‎+08° 6.03 1.25 294 K0III
55111 34768 07h 11m 51.39s ‏ 17.0″ 39′ ‎+05° 6.07 −0.83 782 A1V
55184 34789 07h 12m 07.50s ‏ 27.7″ 28′ ‎+05° 6.15 −0.67 753 K0III
64938 38794 07h 56m 23.91s ‏ 08.1″ 29′ ‎+04° 6.16 −0.91 845 G8III
62264 37614 07h 43m 05.42s ‏ 21.7″ 11′ ‎+00° 6.17 0.46 453 K0III
63799 38300 07h 50m 47.36s ‏ 38.4″ 16′ ‎+03° 6.17 0.81 384 K1III
66011 39271 08h 01m 50.73s ‏ 50.2″ 54′ ‎+08° 6.22 2.34 194 G0IV
60275 36796 07h 34m 04.98s ‏ 05.2″ 34′ ‎+10° 6.28 0.73 420 A1V
64052 38406 07h 52m 07.16s ‏ 39.1″ 16′ ‎+03° 6.30 0.75 420 M5
65123 38870 07h 57m 16.39s ‏ 37.3″ 07′ ‎+01° 6.35 2.51 191 F6V
58552 36123 07h 26m 27.81s ‏ 29.0″ 36′ ‎+10° 6.38 1.45 316 A2IV
59603 36553 07h 31m 08.79s ‏ 10.8″ 12′ ‎+11° 6.38 −0.32 712 K0
63838 38306 07h 50m 53.42s ‏ 46.4″ 04′ ‎+00° 6.38 0.86 414 K2III
58599 36141 07h 26m 41.22s ‏ 31.9″ 00′ ‎+11° 6.39 −1.55 1264 B7II-III
62407 37723 07h 44m 14.07s ‏ 36.4″ 51′ ‎+12° 6.40 −0.75 876 K0
63475 38196 07h 49m 32.32s ‏ 51.5″ 48′ ‎+12° 6.42 0.44 511 K0
65241 38945 07h 58m 05.90s ‏ 48.8″ 12′ ‎+07° 6.42 −0.64 842 A0V
57707 35751 07h 22m 28.30s ‏ 03.4″ 42′ ‎+00° 6.43 2.24 225 G5
62437 37705 07h 44m 07.64s ‏ 19.6″ 24′ ‎+02° 6.46 0.84 433 F0III
63798 38303 07h 50m 51.11s ‏ 33.8″ 27′ ‎+04° 6.49 1.12 387 G5
62286 37634 07h 43m 21.21s ‏ 44.9″ 56′ ‎+04° 6.50 0.03 643 K0

جستارهای وابستهویرایش

منابعویرایش

  • ویکی‌پدیای انگلیسی:
  • Kostjuk, ‎N. D. (2002), "HD-DM-GC-HR-HIP-Bayer-Flamsteed Cross Index", Missing or empty |title= (help); External link in |مقاله= (help) Retrieved on 2006-12-26.