فهرست ستاره‌های قطب‌نما

این صفحه فهرست ستاره‌های صورت فلکی قطب‌نما است.

نام B F HD HIP بعد میل vis.
mag.
abs.
mag.
فاصله (ly) رده‌بندی یادداشت
α Pyx α 74575 42828 08h 43m 35.55s ‏11.1″11′‎−33° 3.68 −3.39 845 B1.5III Al Sumut
β Pyx β 74006 42515 08h 40m 06.14s ‏29.9″18′‎−35° 3.97 −1.41 388 G5II/III
γ Pyx γ 75691 43409 08h 50m 32.01s ‏36.2″42′‎−27° 4.02 −0.01 209 K3III
κ Pyx κ 78541 44824 09h 08m 02.86s ‏30.7″51′‎−25° 4.62 −1.25 487 K4/K5III
θ Pyx θ 80874 45902 09h 21m 29.60s ‏55.5″57′‎−25° 4.71 −1.31 522 M0III
λ Pyx λ 81169 46026 09h 23m 12.34s ‏02.1″50′‎−28° 4.71 0.98 182 G8III
ζ Pyx ζ 73898 42483 08h 39m 42.49s ‏39.1″33′‎−29° 4.86 0.56 236 G5III
δ Pyx δ 76483 43825 08h 55m 31.52s ‏53.9″40′‎−27° 4.87 0.66 226 A3IV
73752 42430 08h 39m 08.07s ‏46.5″39′‎−22° 5.05 3.55 65 G3/G5V
75605 43352 08h 49m 51.50s ‏49.5″46′‎−32° 5.19 0.96 229 G8III
η Pyx η 73495 42334 08h 37m 52.17s ‏17.9″15′‎−26° 5.24 0.89 242 A0V
72310 41817 08h 31m 30.94s ‏38.8″34′‎−19° 5.42 0.08 381 B9.5IV/V
ε Pyx ε 78922 45001 09h 09m 56.41s ‏55.0″21′‎−30° 5.59 1.52 212 A4IV
72227 41723 08h 30m 28.62s ‏33.4″09′‎−32° 5.61 −2.21 1194 K3III
74824 42923 08h 44m 51.93s ‏50.1″08′‎−37° 5.74 −2.47 1430 B2III
71801 41515 08h 27m 59.43s ‏49.6″06′‎−35° 5.75 −1.68 1000 B2V
75629 43370 08h 50m 02.24s ‏46.8″27′‎−29° 5.86 −1.44 939 G8III
73072 42147 08h 35m 28.72s ‏36.7″50′‎−26° 5.95 −1.10 838 A1V+...
74879 43002 08h 45m 49.30s ‏17.2″23′‎−25° 6.07 0.87 357 A3IV/V
74706 42928 08h 44m 55.16s ‏04.2″10′‎−21° 6.10 1.63 255 A5V
73900 42455 08h 39m 22.21s ‏24.5″36′‎−36° 6.12 3.10 131 F3/F5V
81753 46329 09h 26m 44.91s ‏15.7″47′‎−28° 6.12 −2.32 1590 B5V
78676 44887 09h 08m 43.56s ‏03.5″46′‎−26° 6.15 0.86 373 A4IV
75649 43394 08h 50m 21.65s ‏03.4″37′‎−28° 6.17 0.91 368 B9V
72626 41949 08h 33m 04.85s ‏24.8″36′‎−24° 6.19 1.72 255 F2IV/V
77361 44290 09h 01m 11.40s ‏48.9″39′‎−26° 6.20 0.81 389 K1IIICN...
77087 44130 08h 59m 15.85s ‏21.9″48′‎−28° 6.24 0.44 472 G8III
73603 42394 08h 38m 40.29s ‏12.9″44′‎−19° 6.32 −0.90 906 M1III
71622 41449 08h 27m 16.43s ‏21.8″40′‎−31° 6.33 −0.28 685 G8III
75112 43114 08h 46m 49.25s ‏22.7″37′‎−34° 6.33 −0.86 896 B3V
72688 41939 08h 32m 58.51s ‏02.6″38′‎−34° 6.36 0.78 426 G8III
72673 41926 08h 32m 52.26s ‏09.7″30′‎−31° 6.38 5.95 40 K0V
79456 45249 09h 13m 21.53s ‏51.9″39′‎−29° 6.38 −0.98 964 K5III
76512 43853 08h 55m 55.93s ‏06.3″49′‎−23° 6.39 2.16 229 A4V
72913 42071 08h 34m 29.73s ‏53.5″05′‎−27° 6.40 −1.11 1035 K3III
80590 45754 09h 19m 47.94s ‏11.9″06′‎−34° 6.40 −0.20 681 B8V
72954 42075 08h 34m 31.95s ‏54.2″35′‎−32° 6.41 2.42 205 G5V
76072 43590 08h 52m 38.70s ‏43.2″32′‎−36° 6.41 −1.15 1062 G8III+...
74475 42775 08h 42m 57.01s ‏36.1″56′‎−35° 6.42 0.77 439 A0V
75306 43215 08h 48m 14.63s ‏19.6″38′‎−28° 6.42 −0.45 771 M5III
75495 43338 08h 49m 44.94s ‏53.9″02′‎−21° 6.48 1.96 261 A6IV
76001 43573 08h 52m 26.14s ‏33.5″30′‎−32° 6.49 −0.48 807 K2/K3III
71815 41572 08h 28m 36.06s ‏15.5″04′‎−23° 6.50 0.49 519 A1/A2V
اچ‌دی ۷۳۲۵۶ 73256 42214 08h 36m 23.02s ‏15.5″02′‎−30° 8.08 5.27 119 G9V BY Dra variable type، یک سیاره دارد.(b)
گلیز ۳۱۷ 08h 40m 59.21s ‏22.6″27′‎−23° 12.0 12.2 29 M3.5 has confirmed (b) and unconfirmed planet (c)

جستارهای وابستهویرایش

منابعویرایش

  • ویکی‌پدیای انگلیسی:
  • Kostjuk, ‎N. D. (2002), "HD-DM-GC-HR-HIP-Bayer-Flamsteed Cross Index", Missing or empty |title= (help); External link in |مقاله= (help) Retrieved on 2006-12-26.