باز کردن منو اصلی

فهرست سفیران ایران در رومانی

سفارت ایران در بخارست سال ۱۲۸۰ به وسیلهٔ «محمدابراهیم معاون‌الدولهٔ غفاری» تأسیس شد و نامبرده تا ۱۲۸۷ وزیرمختار بود. در آغاز وزیرمختار ایران در رومانی در دیگر کشورهای بالکان نیز اکردیته بود.

آق‌قویونلوویرایش

قاجارویرایش

در ۱۳۰۱ به علت صرفه‌جویی در هزینه‌ها سفارت ایران در رومانی تعطیل شد.

پهلویویرایش

بازگشایی سفارت در ۳ خرداد ۱۳۱۱

؟

قطع روابط سیاسی در پی جنگ جهانی دوم

مدتی پس از پایان جنگ، عباس فروهر کاردار ایران در یوگسلاوی در کشور رومانی اکردیته شد.

از ۱۳۲۸ سفیر ایران در لهستان در کشور رومانی اکردیته شد.

بازگشایی سفارت ایران در رومانی در دی ۱۳۴۰

بسته شدن سفارت ایران در رومانی در ۱۳۴۱ به علت صرفه‌جویی در هزینه‌ها و سپردن وظایف آن به سفارت ایران در یوگسلاوی

بازگشایی سفارت ایران در رومانی در آبان ۱۳۴۵

جمهوری اسلامیویرایش

منابعویرایش

  • محمدزاده، خلیل (۱۳۷۶). اولین‌ها در ایران. انتشارات ورق.
  • «سفرای ایران در رومانی از سال ۵۲ تا ۵۸ [۱۳۵۲// - ۱۳۵۸//]».[پیوند مرده]
  • وبگاه سفارت ایران در رومانی
  • وبگاه سفارت ایران در رومانی