فهرست سنگواره‌های مشهور انسان

جدول زیر فهرست خلاصه‌ای از سنگواره‌های نخستی‌سانان مرتبط با تکامل انسان را نمایش می‌دهد. هزاران سنگواره تا کنون در این زمینه یافت شده است که اغلب به شکل بخش‌هایی از بدن کامل مانند برخی استخوان‌ها یا دندان بوده و جمجمه‌ها و اسکلت‌های کامل کمیاب است[۱] جدول زیر را نمی‌توان معرف فهرستی جامع دانست بلکه صرفاً نشان دهنده برخی سنگواره‌های مهم یافت شده در این زمینه است. سنگواره‌ها بر حسب قدمت تخمین زده شده برای آنان با روش قدمت سنجی رادیومتری ویا قدمت سنجی افزایشی مرتب شده‌اند و گونه‌های مربوط به سنگواره‌ها با توجه به اجماع علمی برای گونه مربوط به سنگواره ارائه شده است. در مواردی که اجماع علمی برای گونه مربوطه وجود ندارد به سایر گزینه‌های محتمل نیز اشاره شده است.

اواخر میوسنویرایش

سنگواره‌های با قدمت ۵/۳ تا ۷ میلیون سالویرایش

تصویر نام قدمت گونه سال اکتشاف محل اکتشاف
  (TM 266 (Toumai ۷ میلیون سال[۲] ساحل‌مردم چادی ۲۰۰۱ چاد
  BAR 1000'00 ۶ میلیون سال[۳] اررین توگنی ۲۰۰۰ کنیا

پلیوسنویرایش

سنگواره‌های با قدمت ۲/۵۸ تا ۵/۳ میلیون سالویرایش

تصویر نام قدمت گونه سال اکتشاف محل اکتشاف
  آردی ۴/۴ میلیون سال[۴] آردی‌کپی ۱۹۹۴ اتیوپی
KNM-LT 329 ۴/۲–۵ میلیون سال[۵] جنوبی‌کپی انامی ۱۹۶۷ کنیا[۶][۷]
KNM-TH 13150 ۴/۱۵–۵/۲۵ میلیون سال[۸] جنوبی‌کپی انامی ۱۹۸۴ کنیا
KNM-KP 271 ۴ میلیون سال[۹] جنوبی‌کپی انامی ۱۹۶۵ کنیا
تصویر را اینجا
ببینید
ردپاهای لاتولی ۳/۷ میلیون سال انسان‌سانان دوپا ۱۹۷۶ تانزانیا
تصویر را اینجا
ببینید
LH 4 ۲/۹–۳/۹ میلیون سال جنوبی‌کپی عفاری ۱۹۷۴ لاتولی، تانزانیا[۱۰]
K 12 ۳/۵ میلیون سال جنوبی‌کپی بحرالغزالی ۱۹۹۵ چاد
  مرد پخت رخ[۱۱] ۳/۵ میلیون سال کنیامردم پخت‌رخ ۱۹۹۹ کنیا[۱۲]
  Stw573 ۳/۳ میلیون سال جنوبی‌کپی؟ ۱۹۹۴ آفریقای جنوبی
  DIK-1 (سلام) ۳/۳ میلیون سال جنوبی‌کپی عفاری ۲۰۰۰ اتیوپی
  AL 288-1 (لوسی) ۳/۲ میلیون سال جنوبی‌کپی عفاری ۱۹۷۴ اتیوپی
AL 200-1 ۳–۳/۲ میلیون سال جنوبی‌کپی عفاری ۱۹۷۵ اتیوپی
AL 129-1 ۳–۳/۲ میلیون سال جنوبی‌کپی عفاری ۱۹۷۳ اتیوپی
تصویر را اینجا
ببینید
AL 444-2 ۳ میلیون سال جنوبی‌کپی عفاری ۱۹۹۱ اتیوپی

پلیستوسنویرایش

دیرینه‌سنگی: سنگواره‌های با قدمت ۳۰۰ هزار تا ۲/۵۸ میلیون سالویرایش

تصویر نام قدمت گونه سال اکتشاف محل اکتشاف
  توانگ ۱
(کودک توانگ)
۲/۵ میلیون سال جنوبی‌کپی آفریقایی ۱۹۲۴ آفریقای جنوبی
  KNM WT 17000 (جمجمه سیاه) ۲/۵ میلیون سال پرامردم اتیوپی ۱۹۸۵ کنیا
آرواره یوراها[۱۳] ۲/۳–۲/۵ میلیون سال انسان رودولفی ۱۹۹۱ مالاوی
تصویر را اینجا ببینید STS14 ۲/۰۴–۲/۵۸ میلیون سال جنوبی‌کپی آفریقایی ۱۹۴۷ آفریقای جنوبی
تصویر را اینجا ببینید STS71 ۲/۰۴–۲/۵۸ میلیون سال جنوبی‌کپی آفریقایی ۱۹۴۷ آفریقای جنوبی
تصویر را اینجا ببینید STS71 ۲/۰۴–۲/۵۸ میلیون سال جنوبی‌کپی آفریقایی ۱۹۴۷ آفریقای جنوبی
  STS5 (خانم پلس) ۲/۰۴ میلیون سال جنوبی‌کپی آفریقایی ۱۹۴۷ آفریقای جنوبی
TM 1517 ۲ میلیون سال پرامردم تناور ۱۹۳۸ آفریقای جنوبی
تصویر را اینجا ببینید MH1 ۱/۹۸ میلیون سال[۱۴] جنوبی‌کپی سدیبا ۲۰۰۸ آفریقای جنوبی
  KNM ER 1813 ۱/۹ میلیون سال انسان ماهر ۱۹۷۳ کنیا
  KNM ER 1470 ۱/۹ میلیون سال انسان رودولفی ۱۹۷۲ کنیا
تصویر را اینجا ببینید بایگانی‌شده در ۴ مارس ۲۰۱۶ توسط Wayback Machine OH 24 ۱/۸ میلیون سال انسان ماهر ۱۹۶۸ تانزانیا
تصویر را اینجا ببینید OH 8 ۱/۸ میلیون سال انسان ماهر ۱۹۶۰ تانزانیا
  OH 5 ۱/۸ میلیون سال پرامردم بویسی ۱۹۵۹ تانزانیا
  D2700 ۱/۸ میلیون سال انسان راست قامت ۲۰۰۱ گرجستان
KNM-ER 62000[۱۵] ۱/۷۸ تا ۱/۹ میلیون سال انسان رودولفی ۲۰۱۲ کوبی فوراً، کنیا
KNM-ER 62003[۱۵] ۱/۷۸ تا ۱/۹ میلیون سال انسان رودولفی ۲۰۱۲ کوبی فوراً، کنیا
KNM-ER 60000[۱۵] ۱/۷۸ تا ۱/۹ میلیون سال انسان رودولفی ۲۰۱۲ کوبی فوراً، کنیا
  OH 7 ۱/۷۵ میلیون سال انسان ماهر ۱۹۶۰ تانزانیا
  KNM ER 3733 ۱/۷۵ میلیون سال انسان راست قامت ۱۹۷۵ کنیا
KNM ER 1805 ۱/۷۴ میلیون سال انسان ماهر ۱۹۷۳ کنیا
مرد یوانمو ۱/۷ یا ۰/۵ میلیون سال (مورد اختلاف) (disputed)[۱۶] انسان راست قامت ۱۹۶۵ چین
  KNM ER 406 ۱/۷ میلیون سال پرامردم بویسی ۱۹۶۹ کنیا
KNM ER 732[۱۷] ۱/۷ میلیون سال پرامردم بویسی ۱۹۷۰ کنیا
تصویر را اینجا ببینید بایگانی‌شده در ۷ مارس ۲۰۱۶ توسط Wayback Machine KNM ER 23000 ۱/۷ میلیون سال پرامردم بویسی ۱۹۹۰ کنیا
KNM WT 17400 ۱/۷ میلیون سال پرامردم بویسی کنیا
  KNM WT 15000 (پسر تورکانا) ۱/۶ میلیون سال انسان راست قامت ۱۹۸۴ کنیا
تصویر را اینجا ببینید StW 53 ۱/۵ تا ۲ میلیون سال انسان گاتنگی ۱۹۷۶ آفریقای جنوبی
تصویر را اینجا ببینید SK 847 ۱/۵ تا ۲ میلیون سال انسان ماهر ۱۹۴۹ آفریقای جنوبی
تصویر را اینجا ببینید DNH 7 ۱/۵ تا ۲ میلیون سال پرامردم تناور ۱۹۹۴ آفریقای جنوبی
تصویر را اینجا ببینید SK 46 ۱/۵ تا ۱/۸ میلیون سال پرامردم تناور ۱۹۴۹ آفریقای جنوبی
Peninj Mandible ۱/۵ میلیون سال پرامردم بویسی ۱۹۶۴ تانزانیا
تصویر را اینجا ببینید OH 9 ۱/۵ میلیون سال انسان راست قامت ۱۹۶۰ تانزانیا
KNM ER 992 ۱/۵ میلیون سال انسان راست قامت ۱۹۷۱ کنیا
  KNM ER 3883 ۱/۶ تا ۱/۴ میلیون سال انسان راست قامت ۱۹۷۶ کنیا
KGA 10-525 ۱/۴ میلیون سال پرامردم بویسی ۱۹۹۳ اتیوپی
آرواره آتاپوئرکا[۱۸] ۱/۲ میلیون سال انسان پیشگام ۲۰۰۸ اسپانیا
  جمجمه داکا ۱/۰ میلیون سال انسان راست قامت ۱۹۹۷ اتیوپی
Sangiran 4 ۱/۰ میلیون سال انسان راست قامت ۱۹۳۹ اندونزی
  ۷۸۰ تا ۸۵۸ هزار سال انسان راست قامت ۱۹۹۴ اسپانیا
  Sangiran 2 ۰/۷ تا ۱/۶ میلیون سال انسان راست قامت ۱۹۳۷ اندونزی
تصویر را اینجا ببینید Trinil 2 ۰/۷ تا ۱/۰ میلیون سال انسان راست قامت ۱۸۹۱ اندونزی
Ternifine 2-3 ۷۰۰ هزار سال انسان راست قامت ۱۹۵۴ الجزایر
تصویر را اینجا ببینید Sangiran 17 ۷۰۰ هزار سال انسان راست قامت ۱۹۶۹ اندونزی
  مرد پکن ۶۸۰ تا ۷۸۰ هزار سال انسان راست قامت ۱۹۲۱ چین
[۱۹] خانم بویا ۰/۶ تا ۱/۴ میلیون سال انسان راست قامت یا انسان هایدلبرگی ۱۹۹۷ اریتره
تصویر را اینجا ببینید بودو ۶۰۰ هزار سال انسان راست قامت یا انسان هایدلبرگی ۱۹۷۶ اتیوپی
  Mauer 1 ۵۰۰ هزار سال انسان هایدلبرگی ۱۹۰۷ آلمان
۵۰۰ هزار سال[۲۰] انسان راست قامت ۱۹۲۳ هند
Saldanha man مرد سالدانا ۵۰۰ هزار سال انسان رودزیایی ۱۹۵۳ آفریقای جنوبی
Eartham Pit, Boxgrove مرد بوکسگرو ۵۲۴ تا ۴۷۸ هزار سال انسان هایدلبرگی ۱۹۹۴ بریتانیا
تصویر را اینجا ببینید هگزین ۴۰۰ تا ۵۰۰ هزار سال انسان راست قامت ۱۹۸۰ چین
  میگوئلون ۴۰۰ هزار سال انسان هایدلبرگی ۱۹۹۲ اسپانیا
مرد سوانسکومب ۴۰۰ هزار سال انسان هایدلبرگی ۱۹۳۵ بریتانیا
Sale ۴۰۰ هزار سال انسان رودزیایی ۱۹۷۱ مراکش
Arago 21 ۴۰۰ هزار سال انسان هایدلبرگی ۱۹۷۱ فرانسه
تصویر را اینجا ببینید بایگانی‌شده در ۴ مارس ۲۰۱۶ توسط Wayback Machine Ndutu ۳۵۰ هزار سال انسان رودزیایی ۱۹۷۳ تانزانیا
  جمجمه اشتاینهایم ۳۵۰ هزار سال انسان هایدلبرگی ۱۹۳۳ آلمان

پارینه‌سنگی میانی: سنگواره‌های با قدمت ۵۰ هزار تا ۳۰۰ هزار سالویرایش

تصویر نام قدمت گونه سال اکتشاف محل اکتشاف
تصویر را اینجا ببینید بایگانی‌شده در ۲ فوریه ۲۰۱۵ توسط Wayback Machine جمجمه پترالونا ۲۵۰ تا ۵۰۰ هزار سال انسان هایدلبرگی ۱۹۶۰ یونان
Ngandong 7 ۲۵۰ هزار سال انسان راست قامت ۱۹۳۱ اندونزی
مرد آلتامورا ۲۵۰ هزار سال نئاندرتال ایتالیا
بونتی نیوید ۲۳۰ هزار سال نئاندرتال ۱۹۸۱ بریتانیا

ترجمه این فهرست از نسخه انگلیسی هنوز کامل نشده است. لطفاً برای مشاهده فهرست کامل تر فسیل‌ها به نسخه انگلیسی مراجعه کنید.

منابعویرایش

 1. "Prominent Hominid Fossils". Retrieved 2006-08-31.
 2. "Fossil Hominids: Toumai". Talkorigins.org. 2002-07-31. Retrieved 2012-10-15.
 3. "Bar 10200'". Smithsonian National Museum of Natural History. Retrieved July 27, 2012.
 4. Amos, Jonathan (2009-10-01). "Fossil finds extend human story". BBC News.
 5. I. A. N., McDougall; Craig, Feibel (1999). "Numerical age control for the Miocene-Pliocene succession at Lothagam, a hominoid-bearing sequence in the northern Kenya Rift". Journal of the Geological Society. 156: 731–745. doi:10.1144/gsjgs.156.4.0731.
 6. Andrew Hill & Steven Ward (1988). "Origin of the Hominidae: The Record of African Large Hominoid Evolution Between 14 My and 4 My". Yearbook of Physical Anthropology. 31 (59): 49–83. doi:10.1002/ajpa.1330310505{{cite journal}}: نگهداری CS1: پست اسکریپت (link)
 7. Bryan Patterson, Anna K. Behrensmeyer, & William D. Sill (6 June 1970). "Geology and Fauna of a New Pliocene Locality in North-western Kenya". Nature. 226 (5249): 918–921. doi:10.1038/226918a0. PMID 16057594{{cite journal}}: نگهداری CS1: پست اسکریپت (link) نگهداری یادکرد:نام‌های متعدد:فهرست نویسندگان (link) Key details from select sources بایگانی‌شده در ۱۶ ژوئیه ۲۰۱۱ توسط Wayback Machine
 8. Ward, Steven; Hill, Andrew. "Pliocene hominid partial mandible from Tabarin, Baringo, Kenya". American Journal of Physical Anthropology. 72 (1): 21–37. doi:10.1002/ajpa.1330720104.
 9. "Sorry, We Can't Find That Page - Search MSU". Msu.edu. Retrieved 2012-10-15.
 10. "Oldupai". Ntz.info. Retrieved 2012-10-15.
 11. «KNM-WT 40000». بایگانی‌شده از اصلی در ۱۰ نوامبر ۲۰۱۳. دریافت‌شده در ۱۴ فوریه ۲۰۱۳.
 12. Smithsonian
 13. «نسخه آرشیو شده». بایگانی‌شده از اصلی در ۵ اکتبر ۲۰۱۲. دریافت‌شده در ۲ مارس ۲۰۱۳.
 14. Jonathan, Amos (2011-09-08). "African fossils put new spin on human origins story". http://www.sciencemag.org/site/extra/sediba/index.xhtml. BBC News. Retrieved 9 September 2011. {{cite news}}: External link in |work= (help)
 15. ۱۵٫۰ ۱۵٫۱ ۱۵٫۲ Meave G. Leakey, Fred Spoor, M. Christopher Dean, Craig S. Feibel, Susan C. Antón, Christopher Kiarie & Louise N. Leakey. 2012. New fossils from Koobi Fora in northern Kenya confirm taxonomic diversity in early Homo. Nature 488, 201–204 (9 August 2012) doi:10.1038/nature11322
 16. «Inverted strata». بایگانی‌شده از اصلی در ۲ اکتبر ۲۰۰۶. دریافت‌شده در ۴ سپتامبر ۲۰۱۳.
 17. Donald C. Johanson, Blake Edgar (1996). From Lucy to Language. New York, NY: Simon & Schuster. p. 158.
 18. Michael Hopkin (March 26, 2008). "Fossil find is oldest European yet". Nature News. doi:10.1038/news.2008.691.
 19. http://archive.archaeology.org/9809/newsbriefs/eritrea.html
 20. By ʻAlī Jāvīd, "World Heritage Monuments and Related Edifices in India, Volume 2", Page. 17

جستارهای وابستهویرایش