فهرست سیارک‌ها (۱۲۰۰۱–۱۳۰۰۱)

فهرست سیارک‌ها (۱۲۰۰۱ - ۱۳۰۰۱) فهرست سیارک‌ها از ۱۲۰۰۱ تا ۱۳۰۰۱ است.

نام نام انگلیسی تاریخ کشف
۱۲۰۰۱ Gasbarini ۱۲ مارس ۱۹۹۶
۱۲۰۰۲ Suess ۱۹ مارس ۱۹۹۶
۱۲۰۰۳ Hideosugai ۲۰ مارس ۱۹۹۶
۱۲۰۰۴ 1996 JW1 ۱۵ مه ۱۹۹۶
۱۲۰۰۵ Delgiudice ۱۹ مه ۱۹۹۶
۱۲۰۰۵ 1996 OO ۲۰ ژوئیه ۱۹۹۶
۱۲۰۰۷ Fermat ۱۱ اکتبر ۱۹۹۶
۱۲۰۰۸ Kandrup ۱۱ اکتبر ۱۹۹۶
۱۲۰۰۸ 1996 UE ۱۶ اکتبر ۱۹۹۶
۱۲۰۰۸ 1996 UN ۱۸ اکتبر ۱۹۹۶
۱۲۰۱۱ 1996 VT5 ۱۴ نوامبر ۱۹۹۶
۱۲۰۱۲ Kitahiroshima ۷ نوامبر ۱۹۹۶
۱۲۰۱۳ Sibatahosimi ۷ نوامبر ۱۹۹۶
۱۲۰۱۴ Bobhawkes ۵ نوامبر ۱۹۹۶
۱۲۰۱۴ 1996 WA ۱۶ نوامبر ۱۹۹۶
۱۲۰۱۶ Green ۱ دسامبر ۱۹۹۶
۱۲۰۱۷ 1996 XC1 ۲ دسامبر ۱۹۹۶
۱۲۰۱۸ 1996 XJ15 ۱۰ دسامبر ۱۹۹۶
۱۲۰۱۹ 1996 XF19 ۸ دسامبر ۱۹۹۶
۱۲۰۲۰ 1996 XW19 ۱۱ دسامبر ۱۹۹۶
۱۲۰۲۱ 1996 XX19 ۱۲ دسامبر ۱۹۹۶
۱۲۰۲۲ Hilbert ۱۵ دسامبر ۱۹۹۶
۱۲۰۲۲ 1996 YJ ۲۰ دسامبر ۱۹۹۶
۱۲۰۲۴ 1996 YN2 ۲۸ دسامبر ۱۹۹۶
۱۲۰۲۵ 1997 AJ1 ۲ ژانویه ۱۹۹۷
۱۲۰۲۶ 1997 AV1 ۳ ژانویه ۱۹۹۷
۱۲۰۲۷ Masaakitanaka ۳ ژانویه ۱۹۹۷
۱۲۰۲۸ 1997 AK7 ۹ ژانویه ۱۹۹۷
۱۲۰۲۹ 1997 AQ22 ۱۱ ژانویه ۱۹۹۷
۱۲۰۳۰ 1997 BF3 ۳۰ ژانویه ۱۹۹۷
۱۲۰۳۱ Kobaton ۳۰ ژانویه ۱۹۹۷
۱۲۰۳۲ Ivory ۳۱ ژانویه ۱۹۹۷
۱۲۰۳۳ Anselmo ۳۱ ژانویه ۱۹۹۷
۱۲۰۳۳ 1997 CR ۱ فوریه ۱۹۹۷
۱۲۰۳۵ Ruggieri ۱ فوریه ۱۹۹۷
۱۲۰۳۶ 1997 CR19 ۱۱ فوریه ۱۹۹۷
۱۲۰۳۷ 1997 CT19 ۱۱ فوریه ۱۹۹۷
۱۲۰۳۸ 1997 CE20 ۱۲ فوریه ۱۹۹۷
۱۲۰۳۹ 1997 CB22 ۱۳ فوریه ۱۹۹۷
۱۲۰۴۰ Jacobi ۸ مارس ۱۹۹۷
۱۲۰۴۱ 1997 EQ25 ۵ مارس ۱۹۹۷
۱۲۰۴۲ Laques ۱۷ مارس ۱۹۹۷
۱۲۰۴۲ 1997 FN ۲۲ مارس ۱۹۹۷
۱۲۰۴۴ Fabbri ۲۹ مارس ۱۹۹۷
۱۲۰۴۵ Klein ۳۰ مارس ۱۹۹۷
۱۲۰۴۶ 1997 FQ4 ۳۱ مارس ۱۹۹۷
۱۲۰۴۷ Hideomitani ۳ آوریل ۱۹۹۷
۱۲۰۴۸ 1997 GW29 ۲ آوریل ۱۹۹۷
۱۲۰۴۹ 1997 GT32 ۳ آوریل ۱۹۹۷
۱۲۰۵۰ Humecronyn ۲۷ آوریل ۱۹۹۷
۱۲۰۵۱ Picha ۲ مه ۱۹۹۷
۱۲۰۵۲ Aretaon ۳ مه ۱۹۹۷
۱۲۰۵۳ Turtlestar ۹ اوت ۱۹۹۷
۱۲۰۵۴ 1997 TT9 ۵ اکتبر ۱۹۹۷
۱۲۰۵۵ 1997 YR11 ۳۰ دسامبر ۱۹۹۷
۱۲۰۵۶ Yoshigeru ۳۰ دسامبر ۱۹۹۷
۱۲۰۵۷ Alfredsturm ۱۸ فوریه ۱۹۹۸
۱۲۰۵۸ 1998 DV11 ۲۴ فوریه ۱۹۹۸
۱۲۰۵۸ 1998 ED۱۴
۱۲۰۶۰ 1998 FH2 ۲۰ مارس ۱۹۹۸
۱۲۰۶۱ Alena ۲۱ مارس ۱۹۹۸
۱۲۰۶۲ 1998 FB10 ۲۴ مارس ۱۹۹۸
۱۲۰۶۳ 1998 FH11 ۲۲ مارس ۱۹۹۸
۱۲۰۶۴ Guiraudon ۲۸ مارس ۱۹۹۸
۱۲۰۶۵ Jaworski ۲۰ مارس ۱۹۹۸
۱۲۰۶۶ 1998 FX39 ۲۰ مارس ۱۹۹۸
۱۲۰۶۷ Jeter ۲۰ مارس ۱۹۹۸
۱۲۰۶۸ Khandrika ۲۰ مارس ۱۹۹۸
۱۲۰۶۹ 1998 FC59 ۲۰ مارس ۱۹۹۸
۱۲۰۷۰ Kilkis ۲۰ مارس ۱۹۹۸
۱۲۰۷۱ Davykim ۲۰ مارس ۱۹۹۸
۱۲۰۷۲ Anupamakotha ۲۰ مارس ۱۹۹۸
۱۲۰۷۳ Larimer ۲۰ مارس ۱۹۹۸
۱۲۰۷۴ Carolinelau ۲۰ مارس ۱۹۹۸
۱۲۰۷۵ Legg ۲۰ مارس ۱۹۹۸
۱۲۰۷۶ 1998 FT70 ۲۰ مارس ۱۹۹۸
۱۲۰۷۷ 1998 FZ70 ۲۰ مارس ۱۹۹۸
۱۲۰۷۸ 1998 FJ72 ۲۰ مارس ۱۹۹۸
۱۲۰۷۹ Kaibab ۲۲ مارس ۱۹۹۸
۱۲۰۸۰ 1998 FC111 ۳۱ مارس ۱۹۹۸
۱۲۰۸۱ 1998 FH115 ۳۱ مارس ۱۹۹۸
۱۲۰۸۲ 1998 FS118 ۳۱ مارس ۱۹۹۸
۱۲۰۸۳ 1998 FS121 ۲۰ مارس ۱۹۹۸
۱۲۰۸۴ Unno ۲۲ مارس ۱۹۹۸
۱۲۰۸۵ 1998 HV19 ۱۸ آوریل ۱۹۹۸
۱۲۰۸۶ Joshualevine ۲۰ آوریل ۱۹۹۸
۱۲۰۸۷ Tiffanylin ۲۰ آوریل ۱۹۹۸
۱۲۰۸۸ Macalintal ۲۰ آوریل ۱۹۹۸
۱۲۰۸۹ Maichin ۲۰ آوریل ۱۹۹۸
۱۲۰۹۰ 1998 HX36 ۲۰ آوریل ۱۹۹۸
۱۲۰۹۱ Jesmalmquist ۲۱ آوریل ۱۹۹۸
۱۲۰۹۲ 1998 HH97 ۲۱ آوریل ۱۹۹۸
۱۲۰۹۳ Chrimatthews ۲۱ آوریل ۱۹۹۸
۱۲۰۹۴ Mazumder ۲۱ آوریل ۱۹۹۸
۱۲۰۹۵ Pinel ۲۵ آوریل ۱۹۹۸
۱۲۰۹۶ 1998 HL120 ۲۳ آوریل ۱۹۹۸
۱۲۰۹۷ 1998 HG121 ۲۳ آوریل ۱۹۹۸
۱۲۰۹۸ 1998 HV122 ۲۳ آوریل ۱۹۹۸
۱۲۰۹۹ Meigooni ۲۳ آوریل ۱۹۹۸
۱۲۱۰۰ Amiens ۲۵ آوریل ۱۹۹۸
۱۲۱۰۱ Trujillo ۱ مه ۱۹۹۸
۱۲۱۰۲ 1998 JB4 ۵ مه ۱۹۹۸
۱۲۱۰۲ 1998 KL ۱۹ مه ۱۹۹۸
۱۲۱۰۴ Chesley ۲۲ مه ۱۹۹۸
۱۲۱۰۵ 1998 KA10 ۲۵ مه ۱۹۹۸
۱۲۱۰۶ Menghuan ۲۲ مه ۱۹۹۸
۱۲۱۰۷ 1998 KU46 ۲۲ مه ۱۹۹۸
۱۲۱۰۸ 1998 KJ48 ۲۲ مه ۱۹۹۸
۱۲۱۰۹ 1998 KD51 ۲۳ مه ۱۹۹۸
۱۲۱۱۰ 1998 KL56 ۲۲ مه ۱۹۹۸
۱۲۱۱۱ Ulm ۱ ژوئن ۱۹۹۸
۱۲۱۱۲ 1998 MK4 ۲۳ ژوئن ۱۹۹۸
۱۲۱۱۳ Hollows ۲۹ ژوئیه ۱۹۹۸
۱۲۱۱۴ 1998 QJ8 ۱۷ اوت ۱۹۹۸
۱۲۱۱۵ 1998 SD2 ۱۶ سپتامبر ۱۹۹۸
۱۲۱۱۶ 1999 JA34 ۱۰ مه ۱۹۹۹
۱۲۱۱۷ Meagmessina ۱۰ مه ۱۹۹۹
۱۲۱۱۸ Mirotsin ۱۳ ژوئیه ۱۹۹۹
۱۲۱۱۹ Memamis ۱۳ ژوئیه ۱۹۹۹
۱۲۱۲۰ 1999 NQ41 ۱۴ ژوئیه ۱۹۹۹
۱۲۱۲۱ 1999 NX48 ۱۳ ژوئیه ۱۹۹۹
۱۲۱۲۲ 1999 NV55 ۱۲ ژوئیه ۱۹۹۹
۱۲۱۲۳ Pazin ۱۸ ژوئیه ۱۹۹۹
۱۲۱۲۴ Hvar ۶ سپتامبر ۱۹۹۹
۱۲۱۲۵ Jamesjones ۳ سپتامبر ۱۹۹۹
۱۲۱۲۶ 1999 RM11 ۷ سپتامبر ۱۹۹۹
۱۲۱۲۷ Mamiya ۹ سپتامبر ۱۹۹۹
۱۲۱۲۸ Palermiti ۱۳ سپتامبر ۱۹۹۹
۱۲۱۲۹ 1999 RB138 ۹ سپتامبر ۱۹۹۹
۱۲۱۳۰ Mousa ۹ سپتامبر ۱۹۹۹
۱۲۱۳۱ Echternach ۲۴ سپتامبر ۱۹۶۰
۱۲۱۳۲ Wimfroger ۲۴ سپتامبر ۱۹۶۰
۱۲۱۳۳ Titulaer ۲۴ سپتامبر ۱۹۶۰
۱۲۱۳۴ Hansfriedeman ۲۴ سپتامبر ۱۹۶۰
۱۲۱۳۵ Terlingen ۲۴ سپتامبر ۱۹۶۰
۱۲۱۳۶ Martinryle ۲۴ سپتامبر ۱۹۶۰
۱۲۱۳۷ Williefowler ۲۴ سپتامبر ۱۹۶۰
۱۲۱۳۸ Olinwilson ۲۴ سپتامبر ۱۹۶۰
۱۲۱۳۹ Tomcowling ۲۴ سپتامبر ۱۹۶۰
۱۲۱۴۰ Johnbolton ۲۴ سپتامبر ۱۹۶۰
۱۲۱۴۱ Chushayashi ۲۴ سپتامبر ۱۹۶۰
۱۲۱۴۲ Franklow ۲۴ سپتامبر ۱۹۶۰
۱۲۱۴۳ Harwit ۲۴ سپتامبر ۱۹۶۰
۱۲۱۴۳ 4661 P-L ۲۴ سپتامبر ۱۹۶۰
۱۲۱۴۳ 4730 P-L ۲۴ سپتامبر ۱۹۶۰
۱۲۱۴۳ 6035 P-L ۲۴ سپتامبر ۱۹۶۰
۱۲۱۴۳ 6082 P-L ۲۴ سپتامبر ۱۹۶۰
۱۲۱۴۳ 6636 P-L ۲۴ سپتامبر ۱۹۶۰
۱۲۱۴۳ 9099 P-L ۱۷ اکتبر ۱۹۶۰
۱۲۱۴۳ Harwit T-۱
۱۲۱۵۱ Oranje-Nassau ۲۵ مارس ۱۹۷۱
۱۲۱۵۲ 1287 T-1 ۲۵ مارس ۱۹۷۱
۱۲۱۵۳ 3219 T-1 ۲۶ مارس ۱۹۷۱
۱۲۱۵۴ 3329 T-1 ۲۶ مارس ۱۹۷۱
۱۲۱۵۵ 4193 T-1 ۲۶ مارس ۱۹۷۱
۱۲۱۵۶ Ubels ۲۹ سپتامبر ۱۹۷۳
۱۲۱۵۷ Konnen ۲۹ سپتامبر ۱۹۷۳
۱۲۱۵۸ Tape ۲۹ سپتامبر ۱۹۷۳
۱۲۱۵۹ 1142 T-2 ۲۹ سپتامبر ۱۹۷۳
۱۲۱۶۰ 1152 T-2 ۲۹ سپتامبر ۱۹۷۳
۱۲۱۶۱ 1158 T-2 ۲۹ سپتامبر ۱۹۷۳
۱۲۱۶۲ 2145 T-2 ۲۹ سپتامبر ۱۹۷۳
۱۲۱۶۳ 3013 T-2 ۳۰ سپتامبر ۱۹۷۳
۱۲۱۶۴ Lowellgreen ۳۰ سپتامبر ۱۹۷۳
۱۲۱۶۵ Ringleb ۳۰ سپتامبر ۱۹۷۳
۱۲۱۶۶ Oliverherrmann ۲۵ سپتامبر ۱۹۷۳
۱۲۱۶۷ Olivermuller ۲۹ سپتامبر ۱۹۷۳
۱۲۱۶۸ Polko ۲۵ سپتامبر ۱۹۷۳
۱۲۱۶۹ Munsterman ۱۶ اکتبر ۱۹۷۷
۱۲۱۷۰ Vanvollenhoven ۱۶ اکتبر ۱۹۷۷
۱۲۱۷۱ 2382 T-3 ۱۶ اکتبر ۱۹۷۷
۱۲۱۷۲ 2390 T-3 ۱۶ اکتبر ۱۹۷۷
۱۲۱۷۳ Lansbergen ۱۶ اکتبر ۱۹۷۷
۱۲۱۷۴ 3164 T-3 ۱۶ اکتبر ۱۹۷۷
۱۲۱۷۵ 3197 T-3 ۱۶ اکتبر ۱۹۷۷
۱۲۱۷۶ 3468 T-3 ۱۶ اکتبر ۱۹۷۷
۱۲۱۷۷ 4074 T-3 ۱۶ اکتبر ۱۹۷۷
۱۲۱۷۸ 4304 T-3 ۱۶ اکتبر ۱۹۷۷
۱۲۱۷۹ 5030 T-3 ۱۶ اکتبر ۱۹۷۷
۱۲۱۸۰ 5167 T-3 ۱۶ اکتبر ۱۹۷۷
۱۲۱۸۱ 1964 VL1 ۹ نوامبر ۱۹۶۴
۱۲۱۸۲ Storm ۲۷ اکتبر ۱۹۷۳
۱۲۱۸۳ 1975 SU1 ۳۰ سپتامبر ۱۹۷۵
۱۲۱۸۴ 1975 SB2 ۳۰ سپتامبر ۱۹۷۵
۱۲۱۸۵ Gasprinskij ۲۴ سپتامبر ۱۹۷۶
۱۲۱۸۶ Mitukurigen ۱۲ مارس ۱۹۷۷
۱۲۱۸۷ Lenagoryunova ۱۱ سپتامبر ۱۹۷۷
۱۲۱۸۷ 1978 PE ۹ اوت ۱۹۷۸
۱۲۱۸۹ Dovgyj ۵ سپتامبر ۱۹۷۸
۱۲۱۹۰ Sarkisov ۲۷ سپتامبر ۱۹۷۸
۱۲۱۹۱ Vorontsova ۹ اکتبر ۱۹۷۸
۱۲۱۹۲ 1978 VD5 ۷ نوامبر ۱۹۷۸
۱۲۱۹۲ 1979 EL ۴ مارس ۱۹۷۹
۱۲۱۹۴ 1979 KO1 ۲۴ مه ۱۹۷۹
۱۲۱۹۵ 1979 MM4 ۲۵ ژوئن ۱۹۷۹
۱۲۱۹۶ 1979 MM8 ۲۵ ژوئن ۱۹۷۹
۱۲۱۹۷ Jan-Otto ۱۶ مارس ۱۹۸۰
۱۲۱۹۸ 1980 PJ1 ۶ اوت ۱۹۸۰
۱۲۱۹۹ Sohlman ۸ اکتبر ۱۹۸۰
۱۲۲۰۰ 1981 EM7 ۱ مارس ۱۹۸۱
۱۲۲۰۱ 1981 ED12 ۱ مارس ۱۹۸۱
۱۲۲۰۲ 1981 EM13 ۱ مارس ۱۹۸۱
۱۲۲۰۳ 1981 EO19 ۲ مارس ۱۹۸۱
۱۲۲۰۴ 1981 EK26 ۲ مارس ۱۹۸۱
۱۲۲۰۵ 1981 EZ26 ۲ مارس ۱۹۸۱
۱۲۲۰۶ 1981 EG27 ۲ مارس ۱۹۸۱
۱۲۲۰۷ 1981 EU28 ۱ مارس ۱۹۸۱
۱۲۲۰۸ 1981 EF35 ۲ مارس ۱۹۸۱
۱۲۲۰۹ 1981 EF37 ۱۱ مارس ۱۹۸۱
۱۲۲۱۰ 1981 EA42 ۲ مارس ۱۹۸۱
۱۲۲۱۱ Arnoschmidt ۲۸ مه ۱۹۸۱
۱۲۲۱۲ 1981 QR2 ۲۳ اوت ۱۹۸۱
۱۲۲۱۳ 1981 QN3 ۲۶ اوت ۱۹۸۱
۱۲۲۱۴ Miroshnikov ۷ سپتامبر ۱۹۸۱
۱۲۲۱۵ 1981 US22 ۲۴ اکتبر ۱۹۸۱
۱۲۲۱۶ 1981 WF9 ۱۶ نوامبر ۱۹۸۱
۱۲۲۱۷ 1982 JD2 ۱۵ مه ۱۹۸۲
۱۲۲۱۸ Fleischer ۱۵ سپتامبر ۱۹۸۲
۱۲۲۱۹ Grigorʹev ۱۹ سپتامبر ۱۹۸۲
۱۲۲۲۰ Semenchur ۲۰ اکتبر ۱۹۸۲
۱۲۲۲۱ Ogatakoan ۱۴ نوامبر ۱۹۸۲
۱۲۲۲۲ Perotto ۱۹ نوامبر ۱۹۸۲
۱۲۲۲۳ Hoskin ۸ اکتبر ۱۹۸۳
۱۲۲۲۴ Jimcornell ۱۹ اکتبر ۱۹۸۴
۱۲۲۲۵ Yanfernandez ۱۴ اوت ۱۹۸۵
۱۲۲۲۶ Caseylisse ۱۵ اکتبر ۱۹۸۵
۱۲۲۲۷ Penney ۱۱ اکتبر ۱۹۸۵
۱۲۲۲۸ 1985 TZ3 ۱۱ اکتبر ۱۹۸۵
۱۲۲۲۹ Paulsson ۱۷ اکتبر ۱۹۸۵
۱۲۲۲۹ 1986 QN ۲۵ اوت ۱۹۸۶
۱۲۲۳۱ 1986 QQ1 ۲۷ اوت ۱۹۸۶
۱۲۲۳۲ 1986 QZ2 ۲۸ اوت ۱۹۸۶
۱۲۲۳۳ 1986 QF3 ۲۹ اوت ۱۹۸۶
۱۲۲۳۴ Shkuratov ۶ سپتامبر ۱۹۸۶
۱۲۲۳۵ Imranakperov ۹ سپتامبر ۱۹۸۶
۱۲۲۳۶ 1987 DD6 ۲۲ فوریه ۱۹۸۷
۱۲۲۳۷ Coughlin ۲۳ آوریل ۱۹۸۷
۱۲۲۳۸ Actor ۱۷ دسامبر ۱۹۸۷
۱۲۲۳۹ Carolinakou ۱۳ فوریه ۱۹۸۸
۱۲۲۴۰ Droste-Hulshoff ۱۳ اوت ۱۹۸۸
۱۲۲۴۱ Lefort ۱۳ اوت ۱۹۸۸
۱۲۲۴۲ Koon ۱۸ اوت ۱۹۸۸
۱۲۲۴۳ 1988 RD1 ۹ سپتامبر ۱۹۸۸
۱۲۲۴۴ Werfel ۸ سپتامبر ۱۹۸۸
۱۲۲۴۵ 1988 RM7 ۹ سپتامبر ۱۹۸۸
۱۲۲۴۶ 1988 RJ8 ۱۱ سپتامبر ۱۹۸۸
۱۲۲۴۷ 1988 RO11 ۱۴ سپتامبر ۱۹۸۸
۱۲۲۴۸ 1988 RX12 ۱۴ سپتامبر ۱۹۸۸
۱۲۲۴۹ 1988 SH2 ۱۶ سپتامبر ۱۹۸۸
۱۲۲۴۹ 1988 TT ۱۳ اکتبر ۱۹۸۸
۱۲۲۵۱ 1988 TO1 ۹ اکتبر ۱۹۸۸
۱۲۲۵۲ Gwangju ۸ نوامبر ۱۹۸۸
۱۲۲۵۳ 1988 VG4 ۳ نوامبر ۱۹۸۸
۱۲۲۵۴ 1988 XJ1 ۷ دسامبر ۱۹۸۸
۱۲۲۵۵ 1988 XR1 ۷ دسامبر ۱۹۸۸
۱۲۲۵۶ 1989 CJ8 ۸ فوریه ۱۹۸۹
۱۲۲۵۷ Lassine ۳ آوریل ۱۹۸۹
۱۲۲۵۸ Oscarwilde ۳ آوریل ۱۹۸۹
۱۲۲۵۹ Szukalski ۲۶ سپتامبر ۱۹۸۹
۱۲۲۶۰ 1989 SP11 ۳۰ سپتامبر ۱۹۸۹
۱۲۲۶۱ Ledouanier ۷ اکتبر ۱۹۸۹
۱۲۲۶۲ Nishio ۲۱ اکتبر ۱۹۸۹
۱۲۲۶۳ 1989 YA4 ۳۰ دسامبر ۱۹۸۹
۱۲۲۶۳ 1990 CD ۱ فوریه ۱۹۹۰
۱۲۲۶۳ 1990 FG ۲۳ مارس ۱۹۹۰
۱۲۲۶۳ 1990 FL ۲۳ مارس ۱۹۹۰
۱۲۲۶۷ Denneau ۳۱ مه ۱۹۹۰
۱۲۲۶۸ 1990 OY1 ۲۹ ژوئیه ۱۹۹۰
۱۲۲۶۸ 1990 QR ۱۹ اوت ۱۹۹۰
۱۲۲۷۰ Bozar ۱۶ اوت ۱۹۹۰
۱۲۲۷۱ 1990 RC2 ۱۴ سپتامبر ۱۹۹۰
۱۲۲۷۲ Geddylee ۲۲ سپتامبر ۱۹۹۰
۱۲۲۷۳ 1990 TS4 ۹ اکتبر ۱۹۹۰
۱۲۲۷۴ 1990 UJ1 ۱۹ اکتبر ۱۹۹۰
۱۲۲۷۵ Marcelgoffin ۱۵ نوامبر ۱۹۹۰
۱۲۲۷۶ 1990 WW1 ۱۸ نوامبر ۱۹۹۰
۱۲۲۷۷ 1990 WN2 ۱۷ نوامبر ۱۹۹۰
۱۲۲۷۸ Kisohinoki ۲۱ نوامبر ۱۹۹۰
۱۲۲۷۹ Laon ۱۶ نوامبر ۱۹۹۰
۱۲۲۸۰ Reims ۱۶ نوامبر ۱۹۹۰
۱۲۲۸۱ Chaumont ۱۶ نوامبر ۱۹۹۰
۱۲۲۸۲ Crombecq ۲۱ ژانویه ۱۹۹۱
۱۲۲۸۲ 1991 EC ۹ مارس ۱۹۹۱
۱۲۲۸۴ Pohl ۱۷ مارس ۱۹۹۱
۱۲۲۸۵ 1991 FN2 ۲۰ مارس ۱۹۹۱
۱۲۲۸۶ Poiseuille ۸ آوریل ۱۹۹۱
۱۲۲۸۷ Langres ۸ آوریل ۱۹۹۱
۱۲۲۸۸ Verdun ۸ آوریل ۱۹۹۱
۱۲۲۸۹ Carnot ۸ آوریل ۱۹۹۱
۱۲۲۸۹ 1991 LZ ۱۴ ژوئن ۱۹۹۱
۱۲۲۹۱ Gohnaumann ۶ ژوئن ۱۹۹۱
۱۲۲۹۲ Dalton ۶ ژوئن ۱۹۹۱
۱۲۲۹۳ 1991 NV1 ۱۳ ژوئیه ۱۹۹۱
۱۲۲۹۴ Avogadro ۲ اوت ۱۹۹۱
۱۲۲۹۵ Tasso ۲ اوت ۱۹۹۱
۱۲۲۹۶ 1991 PL13 ۵ اوت ۱۹۹۱
۱۲۲۹۷ 1991 PT14 ۶ اوت ۱۹۹۱
۱۲۲۹۸ Brecht ۶ اوت ۱۹۹۱
۱۲۲۹۹ 1991 PV17 ۷ اوت ۱۹۹۱
۱۲۳۰۰ 1991 RX10 ۱۰ سپتامبر ۱۹۹۱
۱۲۳۰۱ Eotvos ۴ سپتامبر ۱۹۹۱
۱۲۳۰۲ 1991 RV17 ۱۳ سپتامبر ۱۹۹۱
۱۲۳۰۳ 1991 RB24 ۱۱ سپتامبر ۱۹۹۱
۱۲۳۰۴ 1991 SR1 ۱۹ سپتامبر ۱۹۹۱
۱۲۳۰۵ 1991 TE1 ۱۲ اکتبر ۱۹۹۱
۱۲۳۰۶ Pebronstein ۷ اکتبر ۱۹۹۱
۱۲۳۰۶ 1991 UA ۱۸ اکتبر ۱۹۹۱
۱۲۳۰۸ 1991 VB5 ۴ نوامبر ۱۹۹۱
۱۲۳۰۹ Tommygrav ۲۵ فوریه ۱۹۹۲
۱۲۳۱۰ Londontario ۲۹ فوریه ۱۹۹۲
۱۲۳۱۱ Ingemyr ۱ مارس ۱۹۹۲
۱۲۳۱۲ 1992 EM8 ۲ مارس ۱۹۹۲
۱۲۳۱۳ 1992 EX10 ۶ مارس ۱۹۹۲
۱۲۳۱۴ 1992 EE14 ۲ مارس ۱۹۹۲
۱۲۳۱۵ 1992 FA2 ۲۸ مارس ۱۹۹۲
۱۲۳۱۵ 1992 HG ۲۷ آوریل ۱۹۹۲
۱۲۳۱۷ Madicampbell ۲۴ آوریل ۱۹۹۲
۱۲۳۱۸ Kastner ۳۰ آوریل ۱۹۹۲
۱۲۳۱۸ 1992 PC ۲ اوت ۱۹۹۲
۱۲۳۲۰ Loschmidt ۸ اوت ۱۹۹۲
۱۲۳۲۱ Zurakowski ۴ اوت ۱۹۹۲
۱۲۳۲۱ 1992 QW ۳۱ اوت ۱۹۹۲
۱۲۳۲۳ Haeckel ۴ سپتامبر ۱۹۹۲
۱۲۳۲۳ Haeckel RS۳
۱۲۳۲۵ 1992 RH7 ۲ سپتامبر ۱۹۹۲
۱۲۳۲۶ Shirasaki ۲۱ سپتامبر ۱۹۹۲
۱۲۳۲۷ Terbruggen ۲۱ سپتامبر ۱۹۹۲
۱۲۳۲۸ 1992 SK13 ۲۶ سپتامبر ۱۹۹۲
۱۲۳۲۹ Liebermann ۲۳ سپتامبر ۱۹۹۲
۱۲۳۳۰ 1992 UX2 ۲۵ اکتبر ۱۹۹۲
۱۲۳۳۱ 1992 UH6 ۳۱ اکتبر ۱۹۹۲
۱۲۳۳۲ 1992 UJ6 ۳۱ اکتبر ۱۹۹۲
۱۲۳۳۳ 1992 WJ2 ۱۸ نوامبر ۱۹۹۲
۱۲۳۳۴ 1992 WD3 ۱۸ نوامبر ۱۹۹۲
۱۲۳۳۵ 1992 WJ3 ۲۱ نوامبر ۱۹۹۲
۱۲۳۳۶ 1992 WO3 ۲۳ نوامبر ۱۹۹۲
۱۲۳۳۷ 1992 WV3 ۲۴ نوامبر ۱۹۹۲
۱۲۳۳۷ 1992 XE ۱۴ دسامبر ۱۹۹۲
۱۲۳۳۹ Carloo ۱۸ دسامبر ۱۹۹۲
۱۲۳۴۰ Stalle ۱۸ دسامبر ۱۹۹۲
۱۲۳۴۱ Calevoet ۲۷ ژانویه ۱۹۹۳
۱۲۳۴۲ Kudohmichiko ۳۰ ژانویه ۱۹۹۳
۱۲۳۴۳ Martinbeech ۲۶ فوریه ۱۹۹۳
۱۲۳۴۴ 1993 FB1 ۱۸ مارس ۱۹۹۳
۱۲۳۴۵ 1993 FT8 ۱۷ مارس ۱۹۹۳
۱۲۳۴۶ 1993 FK25 ۲۱ مارس ۱۹۹۳
۱۲۳۴۷ 1993 FW37 ۱۹ مارس ۱۹۹۳
۱۲۳۴۸ 1993 FX40 ۱۹ مارس ۱۹۹۳
۱۲۳۴۸ 1993 GO ۱۴ آوریل ۱۹۹۳
۱۲۳۵۰ Feuchtwanger ۲۳ آوریل ۱۹۹۳
۱۲۳۵۰ 1993 JD ۱۴ مه ۱۹۹۳
۱۲۳۵۲ Jepejacobsen ۲۰ ژوئیه ۱۹۹۳
۱۲۳۵۳ 1993 OR9 ۲۰ ژوئیه ۱۹۹۳
۱۲۳۵۴ Hemmerechts ۱۸ اوت ۱۹۹۳
۱۲۳۵۵ 1993 QU3 ۱۸ اوت ۱۹۹۳
۱۲۳۵۶ Carlscheele ۱۵ سپتامبر ۱۹۹۳
۱۲۳۵۷ Toyako ۱۶ سپتامبر ۱۹۹۳
۱۲۳۵۸ 1993 SO2 ۲۲ سپتامبر ۱۹۹۳
۱۲۳۵۹ Cajigal ۲۲ سپتامبر ۱۹۹۳
۱۲۳۶۰ Unilandes ۲۲ سپتامبر ۱۹۹۳
۱۲۳۶۰ 1993 TB ۹ اکتبر ۱۹۹۳
۱۲۳۶۲ Mumuryk ۱۵ اکتبر ۱۹۹۳
۱۲۳۶۳ Marinmarais ۹ اکتبر ۱۹۹۳
۱۲۳۶۴ Asadagouryu ۱۵ دسامبر ۱۹۹۳
۱۲۳۶۵ Yoshitoki ۱۷ دسامبر ۱۹۹۳
۱۲۳۶۶ Luisapla ۸ فوریه ۱۹۹۴
۱۲۳۶۷ Ourinhos ۸ فوریه ۱۹۹۴
۱۲۳۶۸ Mutsaers ۷ فوریه ۱۹۹۴
۱۲۳۶۹ Pirandello ۸ فوریه ۱۹۹۴
۱۲۳۷۰ Kageyasu ۱۱ آوریل ۱۹۹۴
۱۲۳۷۱ 1994 GL9 ۱۴ آوریل ۱۹۹۴
۱۲۳۷۲ Kagesuke ۶ مه ۱۹۹۴
۱۲۳۷۳ Lancearmstrong ۱۵ مه ۱۹۹۴
۱۲۳۷۴ Rakhat ۱۵ مه ۱۹۹۴
۱۲۳۷۵ 1994 NO1 ۸ ژوئیه ۱۹۹۴
۱۲۳۷۶ 1994 NW1 ۸ ژوئیه ۱۹۹۴
۱۲۳۷۶ 1994 PP ۱۱ اوت ۱۹۹۴
۱۲۳۷۸ 1994 PK1 ۱۵ اوت ۱۹۹۴
۱۲۳۷۹ Thulin ۱۰ اوت ۱۹۹۴
۱۲۳۸۰ Sciascia ۱۰ اوت ۱۹۹۴
۱۲۳۸۱ Hugoclaus ۱۲ اوت ۱۹۹۴
۱۲۳۸۱ Hugoclaus SO۵
۱۲۳۸۳ Eboshi ۲ اکتبر ۱۹۹۴
۱۲۳۸۴ Luigimartella ۱۰ اکتبر ۱۹۹۴
۱۲۳۸۴ 1994 UO ۳۱ اکتبر ۱۹۹۴
۱۲۳۸۶ Nikolova ۲۸ اکتبر ۱۹۹۴
۱۲۳۸۷ Tomokofujiwara ۲۸ اکتبر ۱۹۹۴
۱۲۳۸۸ Kikunokai ۱ نوامبر ۱۹۹۴
۱۲۳۸۸ 1994 WU ۲۵ نوامبر ۱۹۹۴
۱۲۳۹۰ 1994 WB1 ۲۷ نوامبر ۱۹۹۴
۱۲۳۹۱ Ecoadachi ۲۶ نوامبر ۱۹۹۴
۱۲۳۹۲ 1994 WR2 ۳۰ نوامبر ۱۹۹۴
۱۲۳۹۳ 1994 YC1 ۲۸ دسامبر ۱۹۹۴
۱۲۳۹۳ 1995 BQ ۲۳ ژانویه ۱۹۹۵
۱۲۳۹۵ Richnelson ۸ فوریه ۱۹۹۵
۱۲۳۹۶ 1995 DL1 ۲۴ فوریه ۱۹۹۵
۱۲۳۹۷ Peterbrown ۲۷ مارس ۱۹۹۵
۱۲۳۹۸ Pickhardt ۲۵ مه ۱۹۹۵
۱۲۳۹۹ Bartolini ۱۹ ژوئیه ۱۹۹۵
۱۲۴۰۰ Katumaru ۲۸ ژوئیه ۱۹۹۵
۱۲۴۰۱ Tucholsky ۲۱ ژوئیه ۱۹۹۵
۱۲۴۰۱ 1995 PK ۳ اوت ۱۹۹۵
۱۲۴۰۳ 1995 QD3 ۳۱ اوت ۱۹۹۵
۱۲۴۰۴ 1995 QW3 ۳۱ اوت ۱۹۹۵
۱۲۴۰۵ Nespoli ۱۵ سپتامبر ۱۹۹۵
۱۲۴۰۶ Zvikov ۲۵ سپتامبر ۱۹۹۵
۱۲۴۰۷ Riccardi ۲۳ سپتامبر ۱۹۹۵
۱۲۴۰۸ Fujioka ۲۰ سپتامبر ۱۹۹۵
۱۲۴۰۹ Bukovanska ۲۸ سپتامبر ۱۹۹۵
۱۲۴۱۰ 1995 SM3 ۲۶ سپتامبر ۱۹۹۵
۱۲۴۱۱ Tannokayo ۲۰ سپتامبر ۱۹۹۵
۱۲۴۱۲ Muchisachie ۲۰ سپتامبر ۱۹۹۵
۱۲۴۱۳ 1995 SQ29 ۲۶ سپتامبر ۱۹۹۵
۱۲۴۱۴ Bure ۲۶ سپتامبر ۱۹۹۵
۱۲۴۱۵ Wakatatakayo ۲۲ سپتامبر ۱۹۹۵
۱۲۴۱۵ 1995 TS ۲ اکتبر ۱۹۹۵
۱۲۴۱۷ 1995 TC8 ۲ اکتبر ۱۹۹۵
۱۲۴۱۸ Tongling ۲۳ اکتبر ۱۹۹۵
۱۲۴۱۹ 1995 UP4 ۲۵ اکتبر ۱۹۹۵
۱۲۴۲۰ 1995 UT4 ۲۵ اکتبر ۱۹۹۵
۱۲۴۲۱ Zhenya ۱۶ اکتبر ۱۹۹۵
۱۲۴۲۲ 1995 US8 ۲۷ اکتبر ۱۹۹۵
۱۲۴۲۳ Slotin ۱۷ اکتبر ۱۹۹۵
۱۲۴۲۳ 1995 VM ۲ نوامبر ۱۹۹۵
۱۲۴۲۵ 1995 VG2 ۱۲ نوامبر ۱۹۹۵
۱۲۴۲۶ Racquetball ۱۴ نوامبر ۱۹۹۵
۱۲۴۲۷ 1995 WM3 ۲۱ نوامبر ۱۹۹۵
۱۲۴۲۸ 1995 WJ5 ۲۴ نوامبر ۱۹۹۵
۱۲۴۲۹ 1995 WH7 ۲۶ نوامبر ۱۹۹۵
۱۲۴۳۰ 1995 XB2 ۱۴ دسامبر ۱۹۹۵
۱۲۴۳۱ Webster ۱۸ دسامبر ۱۹۹۵
۱۲۴۳۲ Usuda ۱۲ ژانویه ۱۹۹۶
۱۲۴۳۳ Barbieri ۱۵ ژانویه ۱۹۹۶
۱۲۴۳۳ 1996 BM ۱۶ ژانویه ۱۹۹۶
۱۲۴۳۵ Sudachi ۱۷ ژانویه ۱۹۹۶
۱۲۴۳۶ 1996 BY1 ۲۴ ژانویه ۱۹۹۶
۱۲۴۳۷ Westlane ۱۸ ژانویه ۱۹۹۶
۱۲۴۳۷ 1996 CZ ۹ فوریه ۱۹۹۶
۱۲۴۳۹ Okasaki ۱۵ فوریه ۱۹۹۶
۱۲۴۴۰ Koshigayaboshi ۱۱ فوریه ۱۹۹۶
۱۲۴۴۰ 1996 DV ۱۹ فوریه ۱۹۹۶
۱۲۴۴۲ Beltramemass ۲۳ فوریه ۱۹۹۶
۱۲۴۴۳ Paulsydney ۱۵ مارس ۱۹۹۶
۱۲۴۴۴ Prothoon ۱۵ آوریل ۱۹۹۶
۱۲۴۴۵ Sirataka ۲۴ آوریل ۱۹۹۶
۱۲۴۴۶ Juliabryant ۱۵ اوت ۱۹۹۶
۱۲۴۴۷ Yatescup ۴ دسامبر ۱۹۹۶
۱۲۴۴۷ Yatescup XW۱۸
۱۲۴۴۹ 1996 XL31 ۱۴ دسامبر ۱۹۹۶
۱۲۴۴۹ 1996 YD ۲۰ دسامبر ۱۹۹۶
۱۲۴۴۹ 1996 YF ۲۰ دسامبر ۱۹۹۶
۱۲۴۴۹ 1996 YO ۲۰ دسامبر ۱۹۹۶
۱۲۴۴۹ 1996 YY ۲۰ دسامبر ۱۹۹۶
۱۲۴۵۴ 1996 YO1 ۱۸ دسامبر ۱۹۹۶
۱۲۴۵۴ 1997 AR ۲ ژانویه ۱۹۹۷
۱۲۴۵۶ Genichiaraki ۲ ژانویه ۱۹۹۷
۱۲۴۵۷ 1997 AK1 ۲ ژانویه ۱۹۹۷
۱۲۴۵۸ 1997 AR1 ۲ ژانویه ۱۹۹۷
۱۲۴۵۹ 1997 AQ4 ۶ ژانویه ۱۹۹۷
۱۲۴۶۰ Mando ۳ ژانویه ۱۹۹۷
۱۲۴۶۱ 1997 AM5 ۷ ژانویه ۱۹۹۷
۱۲۴۶۲ 1997 AO5 ۷ ژانویه ۱۹۹۷
۱۲۴۶۳ 1997 AL7 ۹ ژانویه ۱۹۹۷
۱۲۴۶۴ Manhattan ۲ ژانویه ۱۹۹۷
۱۲۴۶۴ Manhattan AD۱۰
۱۲۴۶۶ 1997 AS12 ۱۰ ژانویه ۱۹۹۷
۱۲۴۶۷ 1997 AX17 ۱۵ ژانویه ۱۹۹۷
۱۲۴۶۸ Zachotin ۱۴ ژانویه ۱۹۹۷
۱۲۴۶۹ Katsuura ۹ ژانویه ۱۹۹۷
۱۲۴۷۰ Pinotti ۳۱ ژانویه ۱۹۹۷
۱۲۴۷۱ Larryscherr ۶ فوریه ۱۹۹۷
۱۲۴۷۲ Samadhi ۳ فوریه ۱۹۹۷
۱۲۴۷۳ Levi-Civita ۱۰ فوریه ۱۹۹۷
۱۲۴۷۴ 1997 CZ19 ۱۲ فوریه ۱۹۹۷
۱۲۴۷۵ 1997 CC20 ۱۲ فوریه ۱۹۹۷
۱۲۴۷۶ 1997 EU2 ۴ مارس ۱۹۹۷
۱۲۴۷۷ Haiku ۴ مارس ۱۹۹۷
۱۲۴۷۸ Suzukiseiji ۷ مارس ۱۹۹۷
۱۲۴۷۹ Ohshimaosamu ۵ مارس ۱۹۹۷
۱۲۴۸۰ 1997 EW45 ۹ مارس ۱۹۹۷
۱۲۴۸۱ Streuvels ۱۲ مارس ۱۹۹۷
۱۲۴۸۲ Pajka ۲۳ مارس ۱۹۹۷
۱۲۴۸۳ 1997 FW1 ۲۸ مارس ۱۹۹۷
۱۲۴۸۴ 1997 FO3 ۳۱ مارس ۱۹۹۷
۱۲۴۸۵ Jenniferharris ۷ آوریل ۱۹۹۷
۱۲۴۸۶ 1997 GP6 ۲ آوریل ۱۹۹۷
۱۲۴۸۷ 1997 GJ8 ۲ آوریل ۱۹۹۷
۱۲۴۸۸ 1997 GD15 ۳ آوریل ۱۹۹۷
۱۲۴۸۹ 1997 GR36 ۷ آوریل ۱۹۹۷
۱۲۴۹۰ Leiden ۳ مه ۱۹۹۷
۱۲۴۹۱ Musschenbroek ۳ مه ۱۹۹۷
۱۲۴۹۲ Tanais ۳ مه ۱۹۹۷
۱۲۴۹۳ Minkowski ۴ اوت ۱۹۹۷
۱۲۴۹۴ Doughamilton ۲۵ فوریه ۱۹۹۸
۱۲۴۹۴ 1998 FJ ۱۸ مارس ۱۹۹۸
۱۲۴۹۶ Ekholm ۲۲ مارس ۱۹۹۸
۱۲۴۹۷ 1998 FQ14 ۲۶ مارس ۱۹۹۸
۱۲۴۹۸ Dragesco ۲۶ مارس ۱۹۹۸
۱۲۴۹۹ 1998 FR47 ۲۰ مارس ۱۹۹۸
۱۲۵۰۰ Desngai ۲۰ مارس ۱۹۹۸
۱۲۵۰۱ Nord ۲۰ مارس ۱۹۹۸
۱۲۵۰۲ 1998 FO68 ۲۰ مارس ۱۹۹۸
۱۲۵۰۳ 1998 FC75 ۲۴ مارس ۱۹۹۸
۱۲۵۰۴ Nuest ۲۴ مارس ۱۹۹۸
۱۲۵۰۵ 1998 FN77 ۲۴ مارس ۱۹۹۸
۱۲۵۰۶ Pariser ۳۱ مارس ۱۹۹۸
۱۲۵۰۷ 1998 FZ109 ۳۱ مارس ۱۹۹۸
۱۲۵۰۸ 1998 FZ113 ۳۱ مارس ۱۹۹۸
۱۲۵۰۹ Pathak ۳۱ مارس ۱۹۹۸
۱۲۵۱۰ 1998 FM121 ۲۰ مارس ۱۹۹۸
۱۲۵۱۱ Patil ۲۰ مارس ۱۹۹۸
۱۲۵۱۲ Split ۲۱ آوریل ۱۹۹۸
۱۲۵۱۳ Niven ۲۷ آوریل ۱۹۹۸
۱۲۵۱۴ Schommer ۲۰ آوریل ۱۹۹۸
۱۲۵۱۵ Suiseki ۳۰ آوریل ۱۹۹۸
۱۲۵۱۶ 1998 HB45 ۲۰ آوریل ۱۹۹۸
۱۲۵۱۷ Grayzeck ۳۰ آوریل ۱۹۹۸
۱۲۵۱۸ 1998 HM52 ۲۷ آوریل ۱۹۹۸
۱۲۵۱۹ Pullen ۲۱ آوریل ۱۹۹۸
۱۲۵۲۰ 1998 HV78 ۲۱ آوریل ۱۹۹۸
۱۲۵۲۱ 1998 HT95 ۲۱ آوریل ۱۹۹۸
۱۲۵۲۲ Rara ۲۱ آوریل ۱۹۹۸
۱۲۵۲۳ 1998 HH100 ۲۱ آوریل ۱۹۹۸
۱۲۵۲۴ Conscience ۲۵ آوریل ۱۹۹۸
۱۲۵۲۵ 1998 HT147 ۲۳ آوریل ۱۹۹۸
۱۲۵۲۵ 1998 HZ۱۴۷
۱۲۵۲۷ Anneraugh ۱ مه ۱۹۹۸
۱۲۵۲۸ 1998 KL31 ۲۲ مه ۱۹۹۸
۱۲۵۲۹ Reighard ۲۲ مه ۱۹۹۸
۱۲۵۳۰ Richardson ۲۲ مه ۱۹۹۸
۱۲۵۳۱ 1998 KQ51 ۲۳ مه ۱۹۹۸
۱۲۵۳۲ 1998 KW54 ۲۳ مه ۱۹۹۸
۱۲۵۳۳ Edmond ۲ ژوئن ۱۹۹۸
۱۲۵۳۴ Janhoet ۱ ژوئن ۱۹۹۸
۱۲۵۳۵ 1998 MZ30 ۲۴ ژوئن ۱۹۹۸
۱۲۵۳۶ 1998 MD33 ۲۴ ژوئن ۱۹۹۸
۱۲۵۳۷ Kendriddle ۲۴ ژوئن ۱۹۹۸
۱۲۵۳۷ 1998 OH ۱۹ ژوئیه ۱۹۹۸
۱۲۵۳۹ Chaikin ۱۶ ژوئیه ۱۹۹۸
۱۲۵۴۰ Picander ۲۶ ژوئیه ۱۹۹۸
۱۲۵۴۱ Makarska ۱۵ اوت ۱۹۹۸
۱۲۵۴۲ Laver ۱۰ اوت ۱۹۹۸
۱۲۵۴۳ 1998 QM5 ۲۳ اوت ۱۹۹۸
۱۲۵۴۴ 1998 QX9 ۱۷ اوت ۱۹۹۸
۱۲۵۴۵ 1998 QT19 ۱۷ اوت ۱۹۹۸
۱۲۵۴۶ 1998 QJ21 ۱۷ اوت ۱۹۹۸
۱۲۵۴۷ 1998 QL22 ۱۷ اوت ۱۹۹۸
۱۲۵۴۸ Erinriley ۱۷ اوت ۱۹۹۸
۱۲۵۴۹ 1998 QO26 ۱۷ اوت ۱۹۹۸
۱۲۵۵۰ 1998 QR30 ۱۷ اوت ۱۹۹۸
۱۲۵۵۱ 1998 QQ39 ۱۷ اوت ۱۹۹۸
۱۲۵۵۲ 1998 QQ45 ۱۷ اوت ۱۹۹۸
۱۲۵۵۳ Aaronritter ۱۷ اوت ۱۹۹۸
۱۲۵۵۴ 1998 QA47 ۱۷ اوت ۱۹۹۸
۱۲۵۵۵ 1998 QP47 ۱۷ اوت ۱۹۹۸
۱۲۵۵۶ Kyrobinson ۱۷ اوت ۱۹۹۸
۱۲۵۵۷ Caracol ۲۷ اوت ۱۹۹۸
۱۲۵۵۸ 1998 QV63 ۳۱ اوت ۱۹۹۸
۱۲۵۵۹ 1998 QB69 ۲۴ اوت ۱۹۹۸
۱۲۵۶۰ 1998 RC58 ۱۴ سپتامبر ۱۹۹۸
۱۲۵۶۱ Howard ۲۰ سپتامبر ۱۹۹۸
۱۲۵۶۲ Briangrazer ۱۹ سپتامبر ۱۹۹۸
۱۲۵۶۳ 1998 SA43 ۲۰ سپتامبر ۱۹۹۸
۱۲۵۶۴ 1998 SO49 ۲۲ سپتامبر ۱۹۹۸
۱۲۵۶۵ Khege ۱۶ سپتامبر ۱۹۹۸
۱۲۵۶۶ Derichardson ۱۶ سپتامبر ۱۹۹۸
۱۲۵۶۷ Herreweghe ۲۱ سپتامبر ۱۹۹۸
۱۲۵۶۸ Kuffner ۱۱ نوامبر ۱۹۹۸
۱۲۵۶۹ 1998 VC29 ۱۰ نوامبر ۱۹۹۸
۱۲۵۷۰ 1998 WV5 ۱۸ نوامبر ۱۹۹۸
۱۲۵۷۱ 1999 NM2 ۱۲ ژوئیه ۱۹۹۹
۱۲۵۷۲ Sadegh ۱۳ ژوئیه ۱۹۹۹
۱۲۵۷۳ 1999 NJ53 ۱۲ ژوئیه ۱۹۹۹
۱۲۵۷۴ LONEOS ۴ سپتامبر ۱۹۹۹
۱۲۵۷۵ Palmaria ۴ سپتامبر ۱۹۹۹
۱۲۵۷۶ Oresme ۵ سپتامبر ۱۹۹۹
۱۲۵۷۷ Samra ۷ سپتامبر ۱۹۹۹
۱۲۵۷۸ Bensaur ۷ سپتامبر ۱۹۹۹
۱۲۵۷۹ Ceva ۵ سپتامبر ۱۹۹۹
۱۲۵۸۰ Antonini ۸ سپتامبر ۱۹۹۹
۱۲۵۸۱ Rovinj ۸ سپتامبر ۱۹۹۹
۱۲۵۸۲ 1999 RY34 ۱۱ سپتامبر ۱۹۹۹
۱۲۵۸۳ Buckjean ۱۱ سپتامبر ۱۹۹۹
۱۲۵۸۴ 1999 RF36 ۱۲ سپتامبر ۱۹۹۹
۱۲۵۸۵ Katschwarz ۷ سپتامبر ۱۹۹۹
۱۲۵۸۶ 1999 RQ81 ۷ سپتامبر ۱۹۹۹
۱۲۵۸۷ 1999 RD95 ۷ سپتامبر ۱۹۹۹
۱۲۵۸۸ 1999 RR98 ۷ سپتامبر ۱۹۹۹
۱۲۵۸۹ 1999 RR114 ۹ سپتامبر ۱۹۹۹
۱۲۵۹۰ 1999 RN125 ۹ سپتامبر ۱۹۹۹
۱۲۵۹۱ 1999 RT133 ۹ سپتامبر ۱۹۹۹
۱۲۵۹۲ 1999 RD134 ۹ سپتامبر ۱۹۹۹
۱۲۵۹۳ Shashlov ۹ سپتامبر ۱۹۹۹
۱۲۵۹۴ 1999 RU145 ۹ سپتامبر ۱۹۹۹
۱۲۵۹۵ Amandashaw ۹ سپتامبر ۱۹۹۹
۱۲۵۹۶ Shukla ۹ سپتامبر ۱۹۹۹
۱۲۵۹۷ 1999 RL158 ۹ سپتامبر ۱۹۹۹
۱۲۵۹۸ Sierra ۹ سپتامبر ۱۹۹۹
۱۲۵۹۹ Singhal ۹ سپتامبر ۱۹۹۹
۱۲۶۰۰ 1999 RM177 ۹ سپتامبر ۱۹۹۹
۱۲۶۰۱ Tiffanyswann ۹ سپتامبر ۱۹۹۹
۱۲۶۰۲ Tammytam ۹ سپتامبر ۱۹۹۹
۱۲۶۰۳ Tanchunghee ۹ سپتامبر ۱۹۹۹
۱۲۶۰۴ Lisatate ۷ سپتامبر ۱۹۹۹
۱۲۶۰۴ 1999 SK ۱۷ سپتامبر ۱۹۹۹
۱۲۶۰۶ Apuleius ۲۴ سپتامبر ۱۹۶۰
۱۲۶۰۷ Alcaeus ۲۴ سپتامبر ۱۹۶۰
۱۲۶۰۸ Aesop ۲۴ سپتامبر ۱۹۶۰
۱۲۶۰۹ Apollodoros ۲۴ سپتامبر ۱۹۶۰
۱۲۶۱۰ Hafez ۲۴ سپتامبر ۱۹۶۰
۱۲۶۱۱ Ingres ۲۴ سپتامبر ۱۹۶۰
۱۲۶۱۲ Daumier ۲۴ سپتامبر ۱۹۶۰
۱۲۶۱۳ Hogarth ۲۴ سپتامبر ۱۹۶۰
۱۲۶۱۴ Hokusai ۲۴ سپتامبر ۱۹۶۰
۱۲۶۱۵ Mendesdeleon ۲۴ سپتامبر ۱۹۶۰
۱۲۶۱۶ Lochner ۲۶ سپتامبر ۱۹۶۰
۱۲۶۱۷ Angelusilesius ۱۷ اکتبر ۱۹۶۰
۱۲۶۱۸ Cellarius ۲۴ سپتامبر ۱۹۶۰
۱۲۶۱۹ Anubelshunu ۲۴ سپتامبر ۱۹۶۰
۱۲۶۲۰ Simaqian ۲۴ سپتامبر ۱۹۶۰
۱۲۶۲۱ Alsufi ۲۴ سپتامبر ۱۹۶۰
۱۲۶۲۲ Doppelmayr ۲۴ سپتامبر ۱۹۶۰
۱۲۶۲۳ Tawaddud ۱۷ اکتبر ۱۹۶۰
۱۲۶۲۴ Mariacunitia ۱۷ اکتبر ۱۹۶۰
۱۲۶۲۵ Koopman ۱۷ اکتبر ۱۹۶۰
۱۲۶۲۶ Timmerman ۲۵ مارس ۱۹۷۱
۱۲۶۲۷ Maryedwards ۲۵ مارس ۱۹۷۱
۱۲۶۲۸ Ackworthorr ۲۵ مارس ۱۹۷۱
۱۲۶۲۹ 2168 T-1 ۲۵ مارس ۱۹۷۱
۱۲۶۳۰ 3033 T-1 ۲۶ مارس ۱۹۷۱
۱۲۶۳۱ 3051 T-1 ۲۶ مارس ۱۹۷۱
۱۲۶۳۲ 3105 T-1 ۲۶ مارس ۱۹۷۱
۱۲۶۳۳ 3119 T-1 ۲۶ مارس ۱۹۷۱
۱۲۶۳۴ 3178 T-1 ۲۶ مارس ۱۹۷۱
۱۲۶۳۵ 4220 T-1 ۲۶ مارس ۱۹۷۱
۱۲۶۳۶ 4854 T-1 ۱۳ مه ۱۹۷۱
۱۲۶۳۷ 1053 T-2 ۲۹ سپتامبر ۱۹۷۳
۱۲۶۳۸ 1063 T-2 ۲۹ سپتامبر ۱۹۷۳
۱۲۶۳۹ 1105 T-2 ۲۹ سپتامبر ۱۹۷۳
۱۲۶۴۰ 1231 T-2 ۲۹ سپتامبر ۱۹۷۳
۱۲۶۴۱ 1310 T-2 ۲۹ سپتامبر ۱۹۷۳
۱۲۶۴۲ 1348 T-2 ۲۹ سپتامبر ۱۹۷۳
۱۲۶۴۳ 3180 T-2 ۳۰ سپتامبر ۱۹۷۳
۱۲۶۴۴ 3285 T-2 ۳۰ سپتامبر ۱۹۷۳
۱۲۶۴۵ 4240 T-2 ۲۹ سپتامبر ۱۹۷۳
۱۲۶۴۶ 5175 T-2 ۲۵ سپتامبر ۱۹۷۳
۱۲۶۴۷ 5332 T-2 ۳۰ سپتامبر ۱۹۷۳
۱۲۶۴۸ 1135 T-3 ۱۷ اکتبر ۱۹۷۷
۱۲۶۴۹ Ascanios ۱۶ اکتبر ۱۹۷۷
۱۲۶۵۰ 2247 T-3 ۱۶ اکتبر ۱۹۷۷
۱۲۶۵۱ 2268 T-3 ۱۶ اکتبر ۱۹۷۷
۱۲۶۵۲ 2622 T-3 ۱۶ اکتبر ۱۹۷۷
۱۲۶۵۳ 2664 T-3 ۱۱ اکتبر ۱۹۷۷
۱۲۶۵۴ 4118 T-3 ۱۶ اکتبر ۱۹۷۷
۱۲۶۵۵ 5041 T-3 ۱۶ اکتبر ۱۹۷۷
۱۲۶۵۶ 5170 T-3 ۱۶ اکتبر ۱۹۷۷
۱۲۶۵۷ Bonch-Bruevich ۳۰ اوت ۱۹۷۱
۱۲۶۵۸ Peiraios ۱۹ سپتامبر ۱۹۷۳
۱۲۶۵۹ Schlegel ۲۷ اکتبر ۱۹۷۳
۱۲۶۵۹ 1975 NC ۱۵ ژوئیه ۱۹۷۵
۱۲۶۶۱ Schelling ۲۷ فوریه ۱۹۷۶
۱۲۶۶۱ 1978 CK ۲ فوریه ۱۹۷۸
۱۲۶۶۳ 1978 RL7 ۲ سپتامبر ۱۹۷۸
۱۲۶۶۴ Sonisenia ۲۷ سپتامبر ۱۹۷۸
۱۲۶۶۵ 1978 VE7 ۶ نوامبر ۱۹۷۸
۱۲۶۶۵ 1978 XW ۶ دسامبر ۱۹۷۸
۱۲۶۶۵ 1979 DF ۲۸ فوریه ۱۹۷۹
۱۲۶۶۸ 1979 MX1 ۲۵ ژوئن ۱۹۷۹
۱۲۶۶۹ 1979 MY5 ۲۵ ژوئن ۱۹۷۹
۱۲۶۷۰ Passargea ۲۲ سپتامبر ۱۹۷۹
۱۲۶۷۰ 1980 FU ۱۶ مارس ۱۹۸۰
۱۲۶۷۲ 1980 FY2 ۱۶ مارس ۱۹۸۰
۱۲۶۷۳ 1980 FH3 ۱۶ مارس ۱۹۸۰
۱۲۶۷۴ Rybalka ۷ سپتامبر ۱۹۸۰
۱۲۶۷۵ Chabot ۹ اکتبر ۱۹۸۰
۱۲۶۷۶ 1981 DU1 ۲۸ فوریه ۱۹۸۱
۱۲۶۷۷ 1981 EO4 ۲ مارس ۱۹۸۱
۱۲۶۷۸ 1981 EQ20 ۲ مارس ۱۹۸۱
۱۲۶۷۹ 1981 EK22 ۲ مارس ۱۹۸۱
۱۲۶۸۰ Bogdanovich ۶ مه ۱۹۸۱
۱۲۶۸۱ 1981 UL29 ۲۴ اکتبر ۱۹۸۱
۱۲۶۸۲ Kawada ۱۴ نوامبر ۱۹۸۲
۱۲۶۸۳ 1983 RP3 ۲ سپتامبر ۱۹۸۳
۱۲۶۸۳ 1984 DQ ۲۳ فوریه ۱۹۸۴
۱۲۶۸۳ 1985 VE ۱۴ نوامبر ۱۹۸۵
۱۲۶۸۶ Bezuglyj ۳ اکتبر ۱۹۸۶
۱۲۶۸۶ Bezuglyj YS۱
۱۲۶۸۸ Baekeland ۱۳ فوریه ۱۹۸۸
۱۲۶۸۹ 1988 RO2 ۸ سپتامبر ۱۹۸۸
۱۲۶۹۰ 1988 VG1 ۵ نوامبر ۱۹۸۸
۱۲۶۹۱ 1988 VF2 ۷ نوامبر ۱۹۸۸
۱۲۶۹۲ 1989 BV1 ۲۹ ژانویه ۱۹۸۹
۱۲۶۹۲ 1989 EZ ۹ مارس ۱۹۸۹
۱۲۶۹۴ Schleiermacher ۷ مارس ۱۹۸۹
۱۲۶۹۵ Utrecht ۱ آوریل ۱۹۸۹
۱۲۶۹۶ Camus ۲۶ سپتامبر ۱۹۸۹
۱۲۶۹۷ Verhaeren ۲۶ سپتامبر ۱۹۸۹
۱۲۶۹۸ 1989 US4 ۲۲ اکتبر ۱۹۸۹
۱۲۶۹۹ 1990 DD2 ۲۴ فوریه ۱۹۹۰
۱۲۶۹۹ 1990 FH ۲۳ مارس ۱۹۹۰
۱۲۷۰۱ Chenier ۱۵ آوریل ۱۹۹۰
۱۲۷۰۲ 1990 SR6 ۲۲ سپتامبر ۱۹۹۰
۱۲۷۰۳ 1990 SV13 ۲۳ سپتامبر ۱۹۹۰
۱۲۷۰۴ Tupolev ۲۴ سپتامبر ۱۹۹۰
۱۲۷۰۴ 1990 TJ ۱۲ اکتبر ۱۹۹۰
۱۲۷۰۶ 1990 TE1 ۱۵ اکتبر ۱۹۹۰
۱۲۷۰۶ 1990 UK ۲۰ اکتبر ۱۹۹۰
۱۲۷۰۶ 1990 UB۴
۱۲۷۰۶ 1990 ۱۹۹۰
۱۲۷۱۰ Breda ۱۵ نوامبر ۱۹۹۰
۱۲۷۱۱ Tukmit ۱۹ ژانویه ۱۹۹۱
۱۲۷۱۲ 1991 EY3 ۱۲ مارس ۱۹۹۱
۱۲۷۱۳ 1991 FY3 ۲۲ مارس ۱۹۹۱
۱۲۷۱۴ Alkimos ۱۵ آوریل ۱۹۹۱
۱۲۷۱۵ Godin ۸ آوریل ۱۹۹۱
۱۲۷۱۶ Delft ۸ آوریل ۱۹۹۱
۱۲۷۱۶ 1991 HK ۱۶ آوریل ۱۹۹۱
۱۲۷۱۶ Delft LF۱
۱۲۷۱۹ Pingre ۶ ژوئن ۱۹۹۱
۱۲۷۲۰ 1991 NU3 ۶ ژوئیه ۱۹۹۱
۱۲۷۲۰ 1991 PB ۳ اوت ۱۹۹۱
۱۲۷۲۲ Petrarca ۱۰ اوت ۱۹۹۱
۱۲۷۲۳ 1991 PD10 ۷ اوت ۱۹۹۱
۱۲۷۲۴ 1991 PZ14 ۶ اوت ۱۹۹۱
۱۲۷۲۵ 1991 PP16 ۷ اوت ۱۹۹۱
۱۲۷۲۶ 1991 PQ16 ۷ اوت ۱۹۹۱
۱۲۷۲۷ Cavendish ۱۴ اوت ۱۹۹۱
۱۲۷۲۸ 1991 RP1 ۱۰ سپتامبر ۱۹۹۱
۱۲۷۲۹ Berger ۱۳ سپتامبر ۱۹۹۱
۱۲۷۳۰ 1991 RU8 ۱۱ سپتامبر ۱۹۹۱
۱۲۷۳۱ 1991 RW12 ۱۰ سپتامبر ۱۹۹۱
۱۲۷۳۱ 1991 TN ۱ اکتبر ۱۹۹۱
۱۲۷۳۳ 1991 TV1 ۱۳ اکتبر ۱۹۹۱
۱۲۷۳۴ Haruna ۲۹ اکتبر ۱۹۹۱
۱۲۷۳۵ 1991 VV1 ۴ نوامبر ۱۹۹۱
۱۲۷۳۶ 1991 VC3 ۱۳ نوامبر ۱۹۹۱
۱۲۷۳۷ 1991 VW4 ۱۰ نوامبر ۱۹۹۱
۱۲۷۳۸ Satoshimiki ۴ ژانویه ۱۹۹۲
۱۲۷۳۹ 1992 DY7 ۲۹ فوریه ۱۹۹۲
۱۲۷۴۰ 1992 EX8 ۲ مارس ۱۹۹۲
۱۲۷۴۱ 1992 EU30 ۱ مارس ۱۹۹۲
۱۲۷۴۲ Delisle ۲۶ ژوئیه ۱۹۹۲
۱۲۷۴۳ 1992 PL2 ۲ اوت ۱۹۹۲
۱۲۷۴۳ 1992 SQ ۲۶ سپتامبر ۱۹۹۲
۱۲۷۴۵ 1992 UL2 ۲۱ اکتبر ۱۹۹۲
۱۲۷۴۶ Yumeginga ۱۶ نوامبر ۱۹۹۲
۱۲۷۴۷ Michageffert ۱۸ دسامبر ۱۹۹۲
۱۲۷۴۸ 1993 BP3 ۳۰ ژانویه ۱۹۹۳
۱۲۷۴۸ 1993 CB ۲ فوریه ۱۹۹۳
۱۲۷۵۰ Berthollet ۱۸ فوریه ۱۹۹۳
۱۲۷۵۱ Kamihayashi ۱۵ مارس ۱۹۹۳
۱۲۷۵۲ 1993 FR35 ۱۹ مارس ۱۹۹۳
۱۲۷۵۳ Povenmire ۱۸ آوریل ۱۹۹۳
۱۲۷۵۴ 1993 LF2 ۱۵ ژوئن ۱۹۹۳
۱۲۷۵۵ Balmer ۲۰ ژوئیه ۱۹۹۳
۱۲۷۵۶ 1993 QE1 ۱۹ اوت ۱۹۹۳
۱۲۷۵۷ 1993 RY11 ۱۴ سپتامبر ۱۹۹۳
۱۲۷۵۸ Kabudari ۲۲ سپتامبر ۱۹۹۳
۱۲۷۵۹ Joule ۹ اکتبر ۱۹۹۳
۱۲۷۶۰ Maxwell ۹ اکتبر ۱۹۹۳
۱۲۷۶۱ Pauwels ۹ اکتبر ۱۹۹۳
۱۲۷۶۲ Nadiavittor ۲۶ اکتبر ۱۹۹۳
۱۲۷۶۳ 1993 UQ2 ۱۹ اکتبر ۱۹۹۳
۱۲۷۶۴ 1993 VA2 ۱۱ نوامبر ۱۹۹۳
۱۲۷۶۵ 1993 VA3 ۱۱ نوامبر ۱۹۹۳
۱۲۷۶۶ Paschen ۹ نوامبر ۱۹۹۳
۱۲۷۶۶ 1994 AS ۴ ژانویه ۱۹۹۴
۱۲۷۶۸ 1994 EQ1 ۱۰ مارس ۱۹۹۴
۱۲۷۶۹ Kandakurenai ۱۸ مارس ۱۹۹۴
۱۲۷۶۹ 1994 GF ۳ آوریل ۱۹۹۴
۱۲۷۷۱ Kimshin ۵ آوریل ۱۹۹۴
۱۲۷۷۲ 1994 GM1 ۱۴ آوریل ۱۹۹۴
۱۲۷۷۳ Lyman ۱۰ اوت ۱۹۹۴
۱۲۷۷۴ Pfund ۱۲ اوت ۱۹۹۴
۱۲۷۷۵ Brackett ۱۲ اوت ۱۹۹۴
۱۲۷۷۶ Reynolds ۱۲ اوت ۱۹۹۴
۱۲۷۷۷ Manuel ۲۷ اوت ۱۹۹۴
۱۲۷۷۸ 1994 VJ1 ۴ نوامبر ۱۹۹۴
۱۲۷۷۹ 1994 YA1 ۲۸ دسامبر ۱۹۹۴
۱۲۷۸۰ Salamony ۹ فوریه ۱۹۹۵
۱۲۷۸۱ 1995 EA8 ۱۲ مارس ۱۹۹۵
۱۲۷۸۲ Mauersberger ۵ مارس ۱۹۹۵
۱۲۷۸۲ 1995 GV ۷ آوریل ۱۹۹۵
۱۲۷۸۴ 1995 QE3 ۳۱ اوت ۱۹۹۵
۱۲۷۸۴ 1995 ST ۱۹ سپتامبر ۱۹۹۵
۱۲۷۸۴ 1995 SU ۱۹ سپتامبر ۱۹۹۵
۱۲۷۸۷ Abetadashi ۲۰ سپتامبر ۱۹۹۵
۱۲۷۸۸ Shigeno ۲۲ سپتامبر ۱۹۹۵
۱۲۷۸۸ 1995 TX ۱۴ اکتبر ۱۹۹۵
۱۲۷۹۰ Cernan ۲۴ اکتبر ۱۹۹۵
۱۲۷۹۱ 1995 UN4 ۲۰ اکتبر ۱۹۹۵
۱۲۷۹۲ 1995 UL6 ۲۷ اکتبر ۱۹۹۵
۱۲۷۹۳ 1995 UP8 ۳۰ اکتبر ۱۹۹۵
۱۲۷۹۳ 1995 VL ۲ نوامبر ۱۹۹۵
۱۲۷۹۵ 1995 VA2 ۱۱ نوامبر ۱۹۹۵
۱۲۷۹۶ Kamenrider ۱۶ نوامبر ۱۹۹۵
۱۲۷۹۷ 1995 WL4 ۲۰ نوامبر ۱۹۹۵
۱۲۷۹۸ 1995 WZ4 ۲۴ نوامبر ۱۹۹۵
۱۲۷۹۸ 1995 WF۶
۱۲۸۰۰ Oobayashiarata ۲۷ نوامبر ۱۹۹۵
۱۲۸۰۱ Somekawa ۲ دسامبر ۱۹۹۵
۱۲۸۰۲ Hagino ۱۵ دسامبر ۱۹۹۵
۱۲۸۰۲ 1995 YF ۱۷ دسامبر ۱۹۹۵
۱۲۸۰۴ 1995 YJ3 ۲۷ دسامبر ۱۹۹۵
۱۲۸۰۵ 1995 YL23 ۲۱ دسامبر ۱۹۹۵
۱۲۸۰۵ 1996 AN ۱۱ ژانویه ۱۹۹۶
۱۲۸۰۵ 1996 AW ۱۱ ژانویه ۱۹۹۶
۱۲۸۰۸ 1996 AF1 ۱۲ ژانویه ۱۹۹۶
۱۲۸۰۸ 1996 BB ۱۶ ژانویه ۱۹۹۶
۱۲۸۱۰ Okumiomote ۱۷ ژانویه ۱۹۹۶
۱۲۸۱۱ Rigonistern ۱۴ فوریه ۱۹۹۶
۱۲۸۱۲ Cioni ۱۴ فوریه ۱۹۹۶
۱۲۸۱۳ Paolapaolini ۱۴ فوریه ۱۹۹۶
۱۲۸۱۴ Vittorio ۱۳ فوریه ۱۹۹۶
۱۲۸۱۵ 1996 DL2 ۲۳ فوریه ۱۹۹۶
۱۲۸۱۶ 1996 ES1 ۱۵ مارس ۱۹۹۶
۱۲۸۱۷ Federica ۲۲ مارس ۱۹۹۶
۱۲۸۱۸ Tomhanks ۱۳ آوریل ۱۹۹۶
۱۲۸۱۹ Susumutakahasi ۱۲ مه ۱۹۹۶
۱۲۸۲۰ Robinwilliams ۱۱ مه ۱۹۹۶
۱۲۸۲۱ 1996 RG1 ۱۰ سپتامبر ۱۹۹۶
۱۲۸۲۲ 1996 XD1 ۲ دسامبر ۱۹۹۶
۱۲۸۲۲ 1997 AP ۲ ژانویه ۱۹۹۷
۱۲۸۲۴ 1997 AW3 ۶ ژانویه ۱۹۹۷
۱۲۸۲۵ 1997 AJ7 ۹ ژانویه ۱۹۹۷
۱۲۸۲۶ 1997 AO7 ۹ ژانویه ۱۹۹۷
۱۲۸۲۷ 1997 AS7 ۵ ژانویه ۱۹۹۷
۱۲۸۲۸ Batteas ۳ ژانویه ۱۹۹۷
۱۲۸۲۹ 1997 AB13 ۱۰ ژانویه ۱۹۹۷
۱۲۸۳۰ 1997 BP1 ۲۹ ژانویه ۱۹۹۷
۱۲۸۳۱ 1997 BS6 ۲۹ ژانویه ۱۹۹۷
۱۲۸۳۲ 1997 CE1 ۱ فوریه ۱۹۹۷
۱۲۸۳۲ 1997 CV۱
۱۲۸۳۴ Bomben ۴ فوریه ۱۹۹۷
۱۲۸۳۵ Stropek ۷ فوریه ۱۹۹۷
۱۲۸۳۶ 1997 CA22 ۱۳ فوریه ۱۹۹۷
۱۲۸۳۷ 1997 EK35 ۴ مارس ۱۹۹۷
۱۲۸۳۸ Adamsmith ۹ مارس ۱۹۹۷
۱۲۸۳۹ 1997 FB2 ۲۹ مارس ۱۹۹۷
۱۲۸۴۰ Paolaferrari ۶ آوریل ۱۹۹۷
۱۲۸۴۱ 1997 GD8 ۲ آوریل ۱۹۹۷
۱۲۸۴۲ 1997 GQ23 ۶ آوریل ۱۹۹۷
۱۲۸۴۳ Ewers ۹ آوریل ۱۹۹۷
۱۲۸۴۴ 1997 JE10 ۹ مه ۱۹۹۷
۱۲۸۴۵ Crick ۳ مه ۱۹۹۷
۱۲۸۴۶ Fullerton ۲۸ ژوئن ۱۹۹۷
۱۲۸۴۷ 1997 NQ2 ۶ ژوئیه ۱۹۹۷
۱۲۸۴۸ Agostino ۱۰ ژوئیه ۱۹۹۷
۱۲۸۴۹ 1997 QD2 ۲۷ اوت ۱۹۹۷
۱۲۸۵۰ Axelmunthe ۶ فوریه ۱۹۹۸
۱۲۸۵۱ 1998 DT9 ۲۲ فوریه ۱۹۹۸
۱۲۸۵۲ Teply ۲۰ مارس ۱۹۹۸
۱۲۸۵۳ 1998 FZ97 ۳۱ مارس ۱۹۹۸
۱۲۸۵۴ 1998 HA13 ۲۹ آوریل ۱۹۹۸
۱۲۸۵۵ Tewksbury ۲۰ آوریل ۱۹۹۸
۱۲۸۵۶ 1998 HH93 ۲۱ آوریل ۱۹۹۸
۱۲۸۵۷ 1998 HQ97 ۲۱ آوریل ۱۹۹۸
۱۲۸۵۸ 1998 JD2 ۱ مه ۱۹۹۸
۱۲۸۵۹ Marlamoore ۱۸ مه ۱۹۹۸
۱۲۸۶۰ Turney ۲۲ مه ۱۹۹۸
۱۲۸۶۱ Wacker ۲۲ مه ۱۹۹۸
۱۲۸۶۲ 1998 KV37 ۲۲ مه ۱۹۹۸
۱۲۸۶۳ Whitfield ۲۲ مه ۱۹۹۸
۱۲۸۶۴ 1998 KB55 ۲۳ مه ۱۹۹۸
۱۲۸۶۵ 1998 KL55 ۲۳ مه ۱۹۹۸
۱۲۸۶۶ Yanamadala ۲۲ مه ۱۹۹۸
۱۲۸۶۷ Joeloic ۱ ژوئن ۱۹۹۸
۱۲۸۶۸ Onken ۱۹ ژوئن ۱۹۹۸
۱۲۸۶۹ 1998 MR32 ۲۴ ژوئن ۱۹۹۸
۱۲۸۷۰ Rolandmeier ۲۴ ژوئن ۱۹۹۸
۱۲۸۷۱ Samarasinha ۲۴ ژوئن ۱۹۹۸
۱۲۸۷۲ Susiestevens ۲۱ ژوئیه ۱۹۹۸
۱۲۸۷۳ Clausewitz ۲۶ ژوئیه ۱۹۹۸
۱۲۸۷۴ Poisson ۱۹ اوت ۱۹۹۸
۱۲۸۷۵ 1998 QA2 ۱۹ اوت ۱۹۹۸
۱۲۸۷۶ 1998 QR10 ۱۷ اوت ۱۹۹۸
۱۲۸۷۷ 1998 QF11 ۱۷ اوت ۱۹۹۸
۱۲۸۷۸ Erneschiller ۱۷ اوت ۱۹۹۸
۱۲۸۷۹ 1998 QN18 ۱۷ اوت ۱۹۹۸
۱۲۸۸۰ Juliegrady ۱۷ اوت ۱۹۹۸
۱۲۸۸۱ Yepeiyu ۱۷ اوت ۱۹۹۸
۱۲۸۸۲ 1998 QS31 ۱۷ اوت ۱۹۹۸
۱۲۸۸۳ 1998 QY32 ۱۷ اوت ۱۹۹۸
۱۲۸۸۴ 1998 QL34 ۱۷ اوت ۱۹۹۸
۱۲۸۸۵ 1998 QM34 ۱۷ اوت ۱۹۹۸
۱۲۸۸۶ 1998 QG35 ۱۷ اوت ۱۹۹۸
۱۲۸۸۷ 1998 QP35 ۱۷ اوت ۱۹۹۸
۱۲۸۸۸ 1998 QR42 ۱۷ اوت ۱۹۹۸
۱۲۸۸۹ 1998 QW42 ۱۷ اوت ۱۹۹۸
۱۲۸۹۰ 1998 QG43 ۱۷ اوت ۱۹۹۸
۱۲۸۹۱ 1998 QH51 ۱۷ اوت ۱۹۹۸
۱۲۸۹۲ 1998 QE52 ۱۷ اوت ۱۹۹۸
۱۲۸۹۳ 1998 QS55 ۲۶ اوت ۱۹۹۸
۱۲۸۹۴ 1998 QN73 ۲۴ اوت ۱۹۹۸
۱۲۸۹۵ Balbastre ۲۶ اوت ۱۹۹۸
۱۲۸۹۶ Geoffroy ۲۶ اوت ۱۹۹۸
۱۲۸۹۷ Bougeret ۱۳ سپتامبر ۱۹۹۸
۱۲۸۹۸ Mignard ۱۴ سپتامبر ۱۹۹۸
۱۲۸۹۹ 1998 RN13 ۱ سپتامبر ۱۹۹۸
۱۲۹۰۰ 1998 RP28 ۱۴ سپتامبر ۱۹۹۸
۱۲۹۰۱ 1998 RF50 ۱۴ سپتامبر ۱۹۹۸
۱۲۹۰۲ 1998 RW52 ۱۴ سپتامبر ۱۹۹۸
۱۲۹۰۳ 1998 RK57 ۱۴ سپتامبر ۱۹۹۸
۱۲۹۰۴ 1998 RB65 ۱۴ سپتامبر ۱۹۹۸
۱۲۹۰۵ 1998 RJ72 ۱۴ سپتامبر ۱۹۹۸
۱۲۹۰۶ 1998 RS72 ۱۴ سپتامبر ۱۹۹۸
۱۲۹۰۷ 1998 RV79 ۱۴ سپتامبر ۱۹۹۸
۱۲۹۰۸ 1998 SG25 ۲۲ سپتامبر ۱۹۹۸
۱۲۹۰۹ Jaclifford ۱۷ سپتامبر ۱۹۹۸
۱۲۹۱۰ Deliso ۱۷ سپتامبر ۱۹۹۸
۱۲۹۱۱ Goodhue ۱۷ سپتامبر ۱۹۹۸
۱۲۹۱۲ Streator ۱۷ سپتامبر ۱۹۹۸
۱۲۹۱۳ 1998 SR130 ۲۶ سپتامبر ۱۹۹۸
۱۲۹۱۴ 1998 SJ141 ۲۶ سپتامبر ۱۹۹۸
۱۲۹۱۵ 1998 SL161 ۲۶ سپتامبر ۱۹۹۸
۱۲۹۱۶ Eteoneus ۱۳ اکتبر ۱۹۹۸
۱۲۹۱۷ 1998 TG16 ۱۳ اکتبر ۱۹۹۸
۱۲۹۱۸ 1998 UF21 ۲۹ اکتبر ۱۹۹۸
۱۲۹۱۹ 1998 VB6 ۱۱ نوامبر ۱۹۹۸
۱۲۹۲۰ 1998 VM15 ۱۰ نوامبر ۱۹۹۸
۱۲۹۲۱ 1998 WZ5 ۲۰ نوامبر ۱۹۹۸
۱۲۹۲۲ 1998 WW19 ۲۷ نوامبر ۱۹۹۸
۱۲۹۲۳ Zephyr ۱۱ آوریل ۱۹۹۹
۱۲۹۲۴ 1999 RK21 ۷ سپتامبر ۱۹۹۹
۱۲۹۲۵ 1999 SN4 ۲۹ سپتامبر ۱۹۹۹
۱۲۹۲۶ Brianmason ۲۷ سپتامبر ۱۹۹۹
۱۲۹۲۷ Pinocchio ۳۰ سپتامبر ۱۹۹۹
۱۲۹۲۸ Nicolapozio ۳۰ سپتامبر ۱۹۹۹
۱۲۹۲۹ 1999 TZ1 ۲ اکتبر ۱۹۹۹
۱۲۹۳۰ 1999 TJ6 ۲ اکتبر ۱۹۹۹
۱۲۹۳۱ Mario ۷ اکتبر ۱۹۹۹
۱۲۹۳۲ Conedera ۱۰ اکتبر ۱۹۹۹
۱۲۹۳۳ 1999 TC16 ۱۴ اکتبر ۱۹۹۹
۱۲۹۳۴ Bisque ۱۱ اکتبر ۱۹۹۹
۱۲۹۳۵ Zhengzhemin ۲ اکتبر ۱۹۹۹
۱۲۹۳۵ 2549 P-L ۲۴ سپتامبر ۱۹۶۰
۱۲۹۳۵ 3024 P-L ۲۴ سپتامبر ۱۹۶۰
۱۲۹۳۵ 4161 P-L ۲۴ سپتامبر ۱۹۶۰
۱۲۹۳۵ 4206 P-L ۲۴ سپتامبر ۱۹۶۰
۱۲۹۳۵ 4588 P-L ۲۴ سپتامبر ۱۹۶۰
۱۲۹۳۵ 4638 P-L ۲۴ سپتامبر ۱۹۶۰
۱۲۹۳۵ 6054 P-L ۲۴ سپتامبر ۱۹۶۰
۱۲۹۳۵ 6670 P-L ۲۴ سپتامبر ۱۹۶۰
۱۲۹۳۵ 6745 P-L ۲۴ سپتامبر ۱۹۶۰
۱۲۹۳۵ 9534 P-L ۱۷ اکتبر ۱۹۶۰
۱۲۹۴۶ 1290 T-1 ۲۵ مارس ۱۹۷۱
۱۲۹۴۷ 3099 T-1 ۲۶ مارس ۱۹۷۱
۱۲۹۴۸ 4273 T-1 ۲۶ مارس ۱۹۷۱
۱۲۹۴۹ 4290 T-1 ۲۶ مارس ۱۹۷۱
۱۲۹۵۰ 4321 T-1 ۲۶ مارس ۱۹۷۱
۱۲۹۵۱ 1041 T-2 ۲۹ سپتامبر ۱۹۷۳
۱۲۹۵۲ 1102 T-2 ۲۹ سپتامبر ۱۹۷۳
۱۲۹۵۳ 1264 T-2 ۲۹ سپتامبر ۱۹۷۳
۱۲۹۵۴ 2040 T-2 ۲۹ سپتامبر ۱۹۷۳
۱۲۹۵۵ 2162 T-2 ۲۹ سپتامبر ۱۹۷۳
۱۲۹۵۶ 2232 T-2 ۲۹ سپتامبر ۱۹۷۳
۱۲۹۵۷ 2258 T-2 ۲۹ سپتامبر ۱۹۷۳
۱۲۹۵۸ 2276 T-2 ۲۹ سپتامبر ۱۹۷۳
۱۲۹۵۹ 3086 T-2 ۳۰ سپتامبر ۱۹۷۳
۱۲۹۶۰ 4165 T-2 ۲۹ سپتامبر ۱۹۷۳
۱۲۹۶۱ 4262 T-2 ۲۹ سپتامبر ۱۹۷۳
۱۲۹۶۲ 4297 T-2 ۲۹ سپتامبر ۱۹۷۳
۱۲۹۶۳ 5485 T-2 ۳۰ سپتامبر ۱۹۷۳
۱۲۹۶۴ 1071 T-3 ۱۷ اکتبر ۱۹۷۷
۱۲۹۶۵ 1080 T-3 ۱۷ اکتبر ۱۹۷۷
۱۲۹۶۶ 1102 T-3 ۱۷ اکتبر ۱۹۷۷
۱۲۹۶۷ 3105 T-3 ۱۶ اکتبر ۱۹۷۷
۱۲۹۶۸ 3261 T-3 ۱۶ اکتبر ۱۹۷۷
۱۲۹۶۹ 3482 T-3 ۱۶ اکتبر ۱۹۷۷
۱۲۹۷۰ 4012 T-3 ۱۶ اکتبر ۱۹۷۷
۱۲۹۷۱ 4054 T-3 ۱۶ اکتبر ۱۹۷۷
۱۲۹۷۲ Eumaios ۱۹ سپتامبر ۱۹۷۳
۱۲۹۷۳ Melanthios ۱۹ سپتامبر ۱۹۷۳
۱۲۹۷۴ Halitherses ۱۹ سپتامبر ۱۹۷۳
۱۲۹۷۵ Efremov ۲۸ سپتامبر ۱۹۷۳
۱۲۹۷۶ Kalinenkov ۲۶ اوت ۱۹۷۶
۱۲۹۷۶ 1978 NC ۱۰ ژوئیه ۱۹۷۸
۱۲۹۷۸ Ivashov ۲۶ سپتامبر ۱۹۷۸
۱۲۹۷۹ Evgalvasilʹev ۲۶ سپتامبر ۱۹۷۸
۱۲۹۸۰ 1978 VO3 ۶ نوامبر ۱۹۷۸
۱۲۹۸۱ 1978 VP3 ۷ نوامبر ۱۹۷۸
۱۲۹۸۲ 1979 MS5 ۲۵ ژوئن ۱۹۷۹
۱۲۹۸۳ 1979 OH1 ۲۴ ژوئیه ۱۹۷۹
۱۲۹۸۴ Lowry ۲۲ اوت ۱۹۷۹
۱۲۹۸۵ 1980 UW1 ۳۱ اکتبر ۱۹۸۰
۱۲۹۸۶ 1981 DM2 ۲۸ فوریه ۱۹۸۱
۱۲۹۸۷ 1981 EF2 ۵ مارس ۱۹۸۱
۱۲۹۸۸ 1981 EC5 ۲ مارس ۱۹۸۱
۱۲۹۸۹ 1981 EV9 ۱ مارس ۱۹۸۱
۱۲۹۹۰ 1981 EB17 ۶ مارس ۱۹۸۱
۱۲۹۹۱ 1981 EN21 ۲ مارس ۱۹۸۱
۱۲۹۹۲ 1981 EZ22 ۲ مارس ۱۹۸۱
۱۲۹۹۳ 1981 EP27 ۲ مارس ۱۹۸۱
۱۲۹۹۴ 1981 ET27 ۲ مارس ۱۹۸۱
۱۲۹۹۵ 1981 EY27 ۲ مارس ۱۹۸۱
۱۲۹۹۶ 1981 EV28 ۱ مارس ۱۹۸۱
۱۲۹۹۷ 1981 EV29 ۲ مارس ۱۹۸۱
۱۲۹۹۸ 1981 EB43 ۲ مارس ۱۹۸۱
۱۲۹۹۹ Torun ۳۰ اوت ۱۹۸۱
۱۳۰۰۰ 1981 QK3 ۲۵ اوت ۱۹۸۱

منابع ویرایش