باز کردن منو اصلی

رویدادهاویرایش

 
گالیلئو گالیله

زادروزهاویرایش

مرگ‌هاویرایش

٭۸۳۸ - "'بابک خرمدین"'، رهبر اصلی مبارزان ایرانی خرمدین است که بعد از مرگ ابومسلم بر خلافت عباسی شوریدند.

جستارهای وابستهویرایش

پیوند به بیرونویرایش