باز کردن منو اصلی

فهرست سیاه (ابهام‌زدایی)

یک صفحهٔ ابهام‌زدایی ویکی‌مدیا

فهرست سیاه، اصطلاحی است برای توصیف فهرستی از افراد یا چیزها که به دلایلی از استفاده از برخی اختیارات، خدمات، دسترسی‌ها یا اعتبارات محروم هستند.

فهرست سیاه همچنین ممکن است به یکی از موارد زیر اشاره داشته باشد: