باز کردن منو اصلی

فهرست شبکه‌های صدای جمهوری اسلامی ایران

شبکه‌های رادیویی ملی موج FM در سراسر کشور [۱]ویرایش

نام مرکز / نام ایستگاه رادیویی نام شبکه‌ی رادیویی و

شعار(ها)

رادیو جوان رادیو ایران رادیو ورزش رادیوی استانی رادیو معارف رادیو اقتصاد رادیو قرآن رادیو سلامت رادیو پیام رادیو فرهنگ رادیو آوا رادیو مناسبتی رادیو تلاوت رادیو گفتگو رادیو صبا رادیو نمایش رادیو زیارت
شنیده می‌شوید صدای جمهوری اسلامی ایران

/ ایران را بشنویم

صدای سلامتی، نشاط و افتخار صدای فضیلت و فطرت صدای اقتصاد درون‌زای ایران فرصتی برای انس بیشتر با قرآن کریم صدای دانش، نشاط و آرامش رادیوی لحظه‌ها صدای آیین‌ها و هنرها

/

جهان زیر آهنگ و فرهنگ ماست

رادیوی شما ندای وحی صدای اندیشه‌ها شوخ‌طبعی را از خانه شروع کنیم

/ صبا به خوش‌خبری هدهد سلیمان است

پرنیان تخیل و تفکر صدای مهر و معرفت
آبادان خسروآباد ۸۷/۶ ۸۹/۷ ۹۲/۸ ۹۳/۷ ۹۵/۶ ۹۷/۷ ۹۹/۶ ۱۰۱/۶
اراک کوه‌پناه ۸۷/۸ ۸۹/۸ ۹۱/۸ ۹۳/۸ ۹۵/۸ ۹۷/۸ ۹۹/۸ ۱۰۱/۸ ۱۰۳/۸ ۱۰۵/۸
مستوفی ۸۸/۳ ۹۰/۳ ۹۲/۳ ۹۴/۳ ۹۶/۳ ۹۸/۳ ۱۰۰/۳ ۱۰۲/۳ ۱۰۴/۳ ۱۰۶/۳ ۹۳/۳ ۹۵/۵ ۱۰۵/۳ ۸۷/۵
اردبیل کوه‌سنگر ۸۸/۲ ۹۰/۳ ۹۲/۳ ۹۴/۲ ۹۶/۲ ۹۸/۲ ۱۰۰ ۱۰۲/۳ ۱۰۴/۳ ۱۰۶/۳ ۹۳/۵ ۹۵/۵ ۱۰۱/۵ ۱۰۳/۵ ۱۰۵/۵ ۱۰۷/۵
ارومیه شهید امینی ۸۸/۵ ۹۰/۵ ۹۲/۵ ۹۴/۵ ۹۶/۵ ۹۸/۸ ۱۰۰/۵ ۱۰۲/۵ ۱۰۴/۵ ۱۰۶/۵ ۹۸/۵
اصفهان مارشینان ۸۹ ۹۵ ۱۰۱ ۱۰۵
کوه پنجه ۸۸/۵ ۹۰/۵ ۹۲/۵ ۹۴/۵ ۹۶/۵ ۹۸/۵ ۱۰۰/۵ ۱۰۲/۵ ۱۰۴/۵ ۱۰۶/۵ ۹۶
کوه صفه ۹۱ ۹۳ ۹۹/۵ ۹۷ ۹۹ ۱۰۳ ۱۰۷ ۹۳/۵ ۹۵/۵ ۱۰۱/۵ ۱۰۳/۵ ۱۰۵/۵ ۱۰۷/۵
مرکز
کارخانه قند
کرج سایت کرج ۸۸/۹ ۹۰/۹ ۹۲/۹ ۹۴/۹ ۹۶/۹ ۹۸/۹ ۱۰۰/۹ ۱۰۲/۹ ۱۰۴/۹ ۱۰۶/۹ ۹۳/۳ ۹۵/۳ ۱۰۱/۳ ۱۰۳/۳ ۱۰۵/۳ ۱۰۷/۳
ایلام نخجیر ۸۸/۴ ۹۷/۴
دینارکوه ۸۷/۸ ۸۹/۸ ۹۱/۸ ۹۲/۸ ۹۵/۸ ۹۷/۸ ۹۹/۸ ۱۰۱/۸
جام‌جم ۸۸ ۹۰ ۹۲ ۹۴ ۱۰۰
مرکز ۹۶
بجنورد آخرداغ ۸۸ ۹۰ ۹۲ ۹۴ ۹۶ ۹۸ ۱۰۰ ۱۰۲ ۱۰۴ ۱۰۶
بندرعباس گنو ۸۷/۹ ۹۰/۱ ۹۱/۸ ۹۴/۲ ۹۶ ۹۸/۶ ۱۰۰/۲ ۱۰۱/۸ ۱۰۴/۳ ۱۰۶/۶ ۹۳/۴ ۹۵/۲
بوشهر کوه مند ۸۸/۷ ۸۹/۹ ۹۲/۵ ۹۴ ۹۶ ۹۸ ۹۹/۹ ۱۰۳
بیرجند تقی قنبر ۸۸ ۹۰ ۹۲ ۹۴ ۹۶ ۹۸ ۱۰۰ ۱۰۲ ۱۰۴ ۱۰۶ ۹۳/۵ ۹۵/۵
تبریز شیبلی ۸۸ ۹۰ ۹۲ ۹۴ ۹۶ ۹۸ ۱۰۰ ۱۰۴ ۱۰۶ ۱۰۲
عون ابن علی ۸۹ ۹۱ ۹۳ ۹۵ ۹۷ ۹۹ ۱۰۳ ۱۰۵ ۱۰۷ ۹۹ ۹۵/۵
تهران جماران ۸۸ ۹۰ ۹۲ ۹۴ ۹۶ ۹۸ ۱۰۰ ۱۰۲ ۱۰۴ ۱۰۶ ۹۳/۵ ۹۵/۵ ۱۰۱/۵ ۱۰۳/۵ ۱۰۵/۵ ۱۰۷/۵
پارچین ۸۸/۳ ۹۰/۳ ۹۲/۳ ۹۴/۳ ۹۶/۳ ۹۸/۳ ۱۰۰ ۱۰۲/۳ ۱۰۴/۳ ۱۰۶/۳
خرم‌آباد خضر ۸۸ ۹۰ ۹۳ ۹۴ ۹۶ ۹۸ ۱۰۰ ۱۰۲ ۱۰۴ ۱۰۶
کمرسیاه ۸۸/۵ ۹۲/۵ ۹۶/۵ ۱۰۰/۵ ۱۰۴/۵ ۱۰۶/۵
خوزستان شهید رهبر ۸۸ ۹۰ ۹۲ ۹۴ ۹۶ ۹۸ ۱۰۰ ۱۰۲ ۱۰۴ ۱۰۶ ۹۳/۵ ۹۵/۵
کوه‌بنیدآغاجاری ۸۸/۴ ۹۰/۳ ۹۳ ۹۴/۳ ۹۶/۳ ۹۸/۲ ۱۰۰/۵ ۱۰۳ ۱۰۴/۵ ۱۰۶/۴
رشت زیباکنار ۸۹ ۹۵ ۱۰۱ ۱۰۵
آزادگان ۹۱ ۹۳ ۹۴/۵ ۹۷ ۹۹ ۱۰۳ ۱۰۷ ۹۳/۵ ۹۵/۵ ۱۰۱/۵ ۱۰۳/۵ ۱۰۵/۵ ۱۰۷/۵
زاهدان زاهدان ۸۸ ۹۰ ۹۲ ۹۴ ۹۶ ۹۸ ۱۰۰ ۱۰۲ ۱۰۴ ۱۰۶ ۹۳/۵
زنجان بایندر ۸۸ ۹۰ ۹۲ ۹۴ ۹۶ ۹۸ ۱۰۰ ۱۰۲ ۱۰۴ ۱۰۶ ۹۳/۵ ۹۵/۵ ۱۰۱/۵ ۱۰۳/۵ ۱۰۵/۵ ۱۰۷/۵
ساری سوردار ۸۸ ۹۰ ۹۲ ۹۴ ۹۶ ۹۸ ۱۰۰ ۱۰۲ ۱۰۴ ۱۰۶ ۹۳/۵ ۹۵/۵
سمنان شهید شاهچراغی (ریون کوه) ۸۸ ۹۰ ۹۲ ۹۴ ۹۶ ۹۸ ۱۰۰ ۱۰۴ ۱۰۶ ۱۰۲
سنندج آبیدر ۸۸ ۹۰ ۹۲ ۹۴ ۹۶ ۹۸ ۱۰۰ ۱۰۲ ۱۰۴ ۱۰۶
شهرکرد کارخانه قند ۸۸ ۹۰ ۹۲ ۹۴ ۹۶ ۹۸ ۱۰۰ ۱۰۲ ۱۰۴ ۱۰۶
شیراز مهارلو ۸۸ ۹۰ ۹۲ ۹۴ ۹۶ ۹۸ ۱۰۰ ۱۰۲ ۱۰۴ ۱۰۶ ۹۳/۵ ۹۵/۵ ۱۰۱/۵ ۱۰۳/۵ ۱۰۵/۵ ۱۰۷/۵ ۹۹/۵
صدرا ۸۸/۵ ۹۰/۵ ۹۲/۵ ۹۴/۵ ۹۶/۵ ۹۸/۵ ۱۰۰/۵ ۱۰۲/۵ ۱۰۴/۵ ۱۰۶/۵
قزوین مرادتپه ۸۸/۲ ۹۰/۲ ۹۲/۲ ۹۴/۲ ۹۶/۲ ۹۸/۲ ۱۰۰/۲ ۱۰۲/۲ ۱۰۴/۲ ۱۰۶/۲ ۹۳/۵ ۱۰۱/۸
قم کمرکوه ۸۸/۵ ۹۰/۵ ۹۲/۵ ۹۴/۵ ۹۶/۵ ۹۸/۵ ۱۰۰/۵ ۱۰۲/۵ ۱۰۴/۵ ۱۰۶/۵ ۹۳/۱ ۹۵/۱ ۱۰۱/۱ ۱۰۵/۱ ۱۰۷/۱ ۹۹/۱
کرمان کرمان جدید ۸۸ ۹۰ ۹۲ ۹۴ ۹۶ ۹۸ ۱۰۰ ۱۰۲ ۱۰۴ ۱۰۶ ۹۳/۵ ۹۵/۵ ۱۰۱/۵ ۱۰۳/۵ ۱۰۵/۵ ۱۰۷/۵
کرمانشاه تپه‌ی کرمانشاه ۸۸ ۹۰ ۹۲ ۹۴ ۹۶ ۹۸ ۱۰۰ ۱۰۲ ۱۰۴ ۱۰۶ ۹۳/۵ ۹۵/۵
کیش کیش ۸۷/۶ ۸۹/۹ ۹۳ ۹۹/۲ (کیش) ۹۵ (هرمزگان) ۹۶/۸ ۹۷/۷ ۹۹/۷ ۱۰۲/۸ ۱۰۴/۶ ۱۰۵/۸ ۹۳/۵ ۹۵/۵ ۱۰۱ ۱۰۳/۳ ۱۰۵/۱ ۱۰۷/۸
گرگان درازنو ۸۸/۳ ۹۰/۳ ۹۲/۳ ۹۴/۳ ۹۶/۲ ۹۸/۲ ۱۰۰ ۱۰۲/۳ ۱۰۴/۳ ۱۰۶/۳
مشهد ثامن الائمه ۸۸ ۹۰ ۹۲ ۹۴ ۹۶ ۹۸ ۱۰۰ ۱۰۲ ۱۰۴ ۱۰۶ ۹۳/۵ ۹۵/۵ ۱۰۱/۵ ۱۰۳/۵ ۱۰۵/۵ ۱۰۷/۵ ۹۹/۵
مهاباد کانی شیخان ۸۷/۸ ۸۹/۸ ۹۱/۸ ۹۵/۸ ۹۹/۸ ۱۰۳/۸ ۱۰۵/۸
همدان بارابند ۸۹ ۹۱ ۹۲ ۹۵ ۹۷ ۹۹ ۱۰۱ ۱۰۳ ۱۰۵ ۱۰۷
جام جم ۸۸ ۹۰ ۹۲ ۹۴ ۹۶ ۹۸ ۱۰۰ ۱۰۲ ۱۰۴ ۱۰۶ ۹۳/۵ ۹۵/۵ ۱۰۱/۵ ۱۰۳/۵ ۱۰۵/۵ ۱۰۷/۵
یاسوج تپه یاسوج ۸۸ ۹۰ ۹۲ ۹۴ ۹۶ ۹۸ ۱۰۰ ۱۰۲ ۱۰۴ ۱۰۶
یزد حاجی‌آباد ۸۸ ۹۰ ۹۲ ۹۴ ۹۶ ۹۸ ۱۰۰ ۱۰۲ ۱۰۴ ۱۰۶ ۹۳/۵

شبکه‌های تصویری صدای جمهوری اسلامی ایرانویرایش

 1. رادیو ایران (فرکانس ۵۷۸ مگاهرتز، پهنای باند ۸ مگاهرتز)
 2. رادیو فرهنگ (فرکانس ۵۷۸ مگاهرتز، پهنای باند ۸ مگاهرتز)
 3. رادیو پیام (فرکانس ۵۷۸ مگاهرتز، پهنای باند ۸ مگاهرتز)
 4. رادیو قرآن (فرکانس ۵۷۸ مگاهرتز، پهنای باند ۸ مگاهرتز)
 5. رادیو معارف (فرکانس ۵۷۸ مگاهرتز، پهنای باند ۸ مگاهرتز)
 6. رادیو جوان (فرکانس ۵۷۸ مگاهرتز، پهنای باند ۸ مگاهرتز)
 7. رادیو ورزش (فرکانس ۵۷۸ مگاهرتز، پهنای باند ۸ مگاهرتز)
 8. رادیو سلامت (فرکانس ۵۷۸ مگاهرتز، پهنای باند ۸ مگاهرتز)
 9. رادیو اقتصاد (فرکانس ۵۷۸ مگاهرتز، پهنای باند ۸ مگاهرتز)
 10. رادیو تهران (فرکانس ۵۷۸ مگاهرتز، پهنای باند ۸ مگاهرتز)
 11. رادیو نمایش (فرکانس ۵۷۸ مگاهرتز، پهنای باند ۸ مگاهرتز)
 12. رادیو آوا (فرکانس ۵۷۸ مگاهرتز، پهنای باند ۸ مگاهرتز)
 13. رادیو تلاوت (فرکانس ۵۷۸ مگاهرتز، پهنای باند ۸ مگاهرتز)
 14. رادیو گفتگو (فرکانس ۵۷۸ مگاهرتز، پهنای باند ۸ مگاهرتز)
 15. رادیو صبا (فرکانس ۵۷۸ مگاهرتز، پهنای باند ۸ مگاهرتز)
 16. رادیو مناسبتی (فرکانس ۵۷۸ مگاهرتز، پهنای باند ۸ مگاهرتز)
 17. رادیو زیارت (فرکانس ۵۷۸ مگاهرتز، پهنای باند ۸ مگاهرتز)

شبکه‌های برون‌مرزی صدای جمهوری اسلامی ایرانویرایش

 1. رادیو برون‌مرزی - به زبان‌های عربی، انگلیسی، روسی، ترکی استانبولی، فرانسه، آلمانی، فارسی دری و …

شبکه‌های استانی و محلی صدای جمهوری اسلامی ایران (به ترتیب حروف الفبا)ویرایش

 1. رادیو آبادان - آبادان (خوزستان)
 2. رادیو تبریز - آذربایجان شرقی
 3. رادیو ارومیه (رادیو چی چست) - آذربایجان غربی
 4. رادیو اردبیل - اردبیل
 5. رادیو اصفهان - اصفهان
 6. رادیو البرز - البرز
 7. رادیو ایلام - ایلام
 8. رادیو بروجرد - بروجرد (لرستان)
 9. رادیو بوشهر - بوشهر
 10. رادیو تهران - تهران - فرکانس ۹۴٫۰ مگاهرتز
 11. رادیو شهرکرد - چهارمحال و بختیاری
 12. رادیو بیرجند - خراسان جنوبی
 13. رادیو مشهد - خراسان رضوی
 14. رادیو بجنورد - خراسان شمالی
 15. رادیو اهواز - خوزستان
 16. رادیو دزفول - دزفول (خوزستان)
 17. رادیو زنجان - زنجان
 18. رادیو سمنان - سمنان
 19. رادیو زاهدان - سیستان و بلوچستان
 20. رادیو شیراز - فارس
 21. رادیو قزوین - قزوین
 22. رادیو قم - قم
 23. رادیو سنندج - کردستان
 24. رادیو کاشان - کاشان (اصفهان)
 25. رادیو کرمان - کرمان
 26. رادیو کیش - جزیره کیش (هرمزگان)
 27. رادیو کرمانشاه - کرمانشاه
 28. رادیو یاسوج - کهگیلویه و بویر احمد
 29. رادیو گرگان - گلستان
 30. رادیو گیلان - گیلان
 31. رادیو لرستان - لرستان
 32. رادیو ملایر - ملایر (همدان)[۲]
 33. رادیو ساری - مازندران
 34. رادیو مراغه - مراغه (آذربایجان شرقی)
 35. رادیو اراک - مرکزی
 36. رادیو مهاباد - مهاباد (آذربایجان غربی)
 37. رادیو بندرعباس - هرمزگان
 38. رادیو همدان - همدان
 39. رادیو یزد - یزد

شبکه‌های اینترنتی صدای جمهوری اسلامی ایرانویرایش

منابعویرایش

 1. «فركانس دریافت شبكه های رادیویی». radioIran.ir. دریافت‌شده در ۲۰۱۸-۰۸-۱۶.
 2. «راه‌اندازی «رادیوشهر» در همدان». خبرگزاری فارس. ۲۰۱۸-۰۱-۱۳. دریافت‌شده در ۲۰۱۸-۰۸-۱۳.