فهرست شهرداری‌های لوکزامبورگ

شهرداری کوچکترین تقسیم‌بندی اداری و زیر مجموعه ۱۲ استان و ۳ ناحیه اصلی کشور کوچک دوک‌نشین لوکزامبورگ است. تا انتهای سال ۲۰۱۱ مناطق شهرداری لوکزامبورگ ۱۱۶ عدد بودند که برا اساس همه‌پرسی انجام شده در ۳۰ می ۲۰۱۱ از تاریخ یکم ژانویه ۲۰۱۲ با ادغام چند شهرداری تعداد کل شهرداری‌ها به ۱۰۶ کاهش یافت.[۱]

شهرداری‌های ادغام شده در سال ۲۰۱۲ ویرایش

از تاریخ ۱ ژانویه ۲۰۱۲ و اجرای قانون ادغام ۱۶ شهرداری به ترتیب ۶ شهرداری زیر نام‌گذاری شدند:

شهرداری‌های لوکزامبورگ ویرایش

در جدول زیر ۱۰۶ شهرداری‌های لوکزامبورگ و ۱۲ استان مربوط به آن آمده‌است.

N° op
Kaart
نشان شهرداری استان
۱     ارنزدال‌گمنگ دیکریش
۲   بردورف اشترناخ
۳   برترانژ لوکزامبورگ
۴   بولد ویلتز
۵   بک اشترناخ
۶   بوفورت اشترناخ
۷   بتمبورگ اش-سور-الزت
۸   بووانژ-اترت مرش
۹   بتندورف دیکریش
۱۰   بتزدورف گرونماخر
۱۱   بکریش ردانژ
۱۲   بیسن مرش
۱۳   بیور گرونماخر
۱۴   بورشاید دیکریش
۱۵   بوس رمیش
۱۶   دیفردانژ، لوکزامبورگ اش-سور-الزت
۱۷   دودلانژ اش-سور-الزت
۱۸   دیکیرش دیکریش
۱۹   دیپاخ کاپلن
۲۰   دالهایم رمیش
۲۱   ال ردانژ
۲۲   ترواویرژ کلروو
۲۳       اش-سور-سور ویلتز
۲۴   اش-سور-الزت اش-سور-الزت
۲۵   اشوایلر ویلتز
۲۶   اتلبروک دیکریش
۲۷   فولن دیکریش
۲۸   فیشباخ مرش
۲۹   لاروشت مرش
۳۰   فلاکسوایلر گرونماخر
۳۱   فریسانژ اش-سور-الزت
۳۲   گارنیش کاپلن
۳۳   گوئزدورف ویلتز
۳۴   گرونماخر گرونماخر
۳۵   گروسبوس ردانژ
۳۶   هوبشاید کاپلن
۳۷   اسپرانژ لوکزامبورگ
۳۸   هفینگن مرش
۳۹   اشترناخ اشترناخ
۴۰   ارپلدانژ دیکریش
۴۱   یونگلینستر گرونماخر
۴۲   کوئریش کاپلن
۴۳     کئرجنگ کاپلن
۴۴   کیل اش-سور-الزت
۴۵   کهلن کاپلن
۴۶     کیشپلت ویلتز
۴۷       کلروو کلروو
۴۸   کولمار برگ مرش
۴۹   کونزدورف اشترناخ
۵۰   کونترن لوکزامبورگ
۵۱   کوپستال کاپلن
۵۲   لودلانژ اش-سور-الزت
۵۳   لنینگن رمیش
۵۴   لینتجن مرش
۵۵   لوکزامبورگ لوکزامبورگ
۵۶   لورنتزوایلر مرش
۵۷   مرترت گرونماخر
۵۸   مرتزیگ دیکریش
۵۹   مامر کاپلن
۶۰   مانترناخ گرونماخر
۶۱   مرش مرش
۶۲   مومپاخ اشترناخ
۶۳   موندرکانژ اش-سور-الزت
۶۴   موندورف رمیش
۶۵   نیدرآنون لوکزامبورگ
۶۶   نومرن مرش
۶۷       پارک هوزینگن کلروو
۶۸   پتانژ اش-سور-الزت
۶۹   پوتشاید ویاندن
۷۰   پرایزرداول ردانژ
۷۱   رامبروک ردانژ
۷۲   رکانژ-سور-مس اش-سور-الزت
۷۳   ردانژ ردانژ
۷۴   رمیش رمیش
۷۵   رایزدورف دیکریش
۷۶   روزر اش-سور-الزت
۷۷   روملانژ اش-سور-الزت
۷۸   روسپورت اشترناخ
۷۹   سندوایلر لوکزامبورگ
۸۰   شیفلانژ اش-سور-الزت
۸۱      شنگن رمیش
۸۲   شوترانژ لوکزامبورگ
۸۳   شیرن دیکریش
۸۴   سائول ردانژ
۸۵   ستفونتن کاپلن
۸۶   اشتادبردیموس رمیش
۸۷   لاک دو لا اوت-سور ویلتز
۸۸   اشتاینزل لوکزامبورگ
۸۹   اشتاینفورت کاپلن
۹۰   اشتراسن لوکزامبورگ
۹۱   زانم اش-سور-الزت
۹۲   تاندل ویاندن
۹۳   تونتانژ مرش
۹۴   اوزلدانژ ردانژ
۹۵   ویاندن ویاندن
۹۶   ویشتن ردانژ
۹۷   وایسوامپاخ کلروو
۹۸   وال ردانژ
۹۹   والدبیلیگ اشترناخ
۱۰۰   والدبردیموس رمیش
۱۰۱   والفردانژ لوکزامبورگ
۱۰۲   وینزلر ویلتز
۱۰۳   وایلر-لا-تور لوکزامبورگ
۱۰۴   ونکرانژ کلروو
۱۰۵   ویلتز ویلتز
۱۰۶   وورملدانژ گرونماخر

جستارهای وابسته ویرایش

منابع ویرایش

آمار بروز شده شهرداری‌ها و استان‌های لوکزامبورگ

پانویس ویرایش

  1. «جمع‌بندی قانون ادغام شهرداری‌ها» (PDF). بایگانی‌شده از اصلی (PDF) در ۱۹ اكتبر ۲۰۱۳. دریافت‌شده در ۱۰ ژوئیه ۲۰۱۲. تاریخ وارد شده در |archive-date= را بررسی کنید (کمک)