فهرست شهرهای بلوچستان

فهرست پیش رو فهرستی است از تمام شهرهای ایالت بلوچستان پاکستان، با جمعیت بالاتر از ۲،۳۰۵،۴۳۳ نفر.تا تاریخ ۲۰۰۴.

ردیف شهر جمعیت (۲۰۰۴) ناحیه عرض جغرافیایی طول جغرافیایی
۰۱ کویته ۶۵۳٬۳۰۰ ناحیه کویته 30.21°N 67.02°E
۰۲ خضدار ۱۰۸٬۵۰۰ ناحیه خضدار 27.80°N 66.60°E
۰۳ تربت ۷۹٬۲۰۰ ناحیه کیچ 25.99°N ۶۳٫۰۷°
۰۴ چمن ۷۶٬۳۰۰ ناحیه قلعه عبدالله 30.92°N 66.44°E
۰۵ حب ۷۴٬۳۰۰ ناحیه لسبیله
۰۶ سبی ۵۶٬۲۰۰ ناحیه سبی 29.55°N 67.87°E
۰۷ ژوب ۵۱٬۶۰۰ ناحیه ژوب 31.35°N 69.44°E
۰۸ گوادر ۵۱٬۱۰۰ ناحیه گوادر 25.14°N 62.33°E
۰۹ دره مرادجمالی ۴۴٬۰۰۰ ناحیه نصیرآباد
۱۰ دره الله‌یار ۴۳٬۴۰۰ ناحیه جعفرآباد
۱۱ اوسته محمد ۴۳٬۳۰۰ ناحیه جعفرآباد 28.18°N 68.05°E
۱۲ ناحیه لورالائی ۳۷٬۲۰۰ ناحیه لورالایی 30.36°N 68.60°E
۱۳ پسنی ۳۲٬۶۰۰ ناحیه گوادر 25.27°N 63.45°E
۱۴ خاران ۳۰٬۴۰۰ ناحیه خاران 28.57°N 65.42°E
۱۵ ناحیه مستونگ ۲۸٬۶۰۰ ناحیه مستونگ 29.80°N 66.85°E
۱۶ نوشکی ۲۷٬۳۰۰ ناحیه نوشکی 29.56°N 66.01°E
۱۷ کلات ۲۶٬۳۰۰ ناحیه کلات 29.03°N 66.58°E