فهرست شهرهای کرانه باختری رود اردن تحت کنترل دولت فلسطین

شهرهای کرانه باختری رود اردن و نوار غزه
الخلیل (al-Khalil)
نام نام به عربی شهرداری منطقه جمعیت (۲۰۰۷)[۱]
عبسان الکبیرة عبسان الکبیرة Khan Yunis Area A ۱۹٬۰۰۰
أبو دیس أبو دیس Jerusalem Area B ۱۲٬۱۰۰
بنی نعیم بنی نعیم Hebron Area A، Area B ۲۰٬۰۸۴
بنی سهیلا بنی سهیلا Khan Yunis Area A ۳۲٬۸۰۰
بیت‌حانون بیت حانون استان شمال غزه Area A ۳۲٬۲۰۰
بیت جالا بیت جالا Bethlehem Area A ۱۶٬۷۰۰
بیت‌لاهیا بیت لاهیا استان شمال غزه Area A ۵۹٬۵۰۰
بیت ساحور بیت ساحور Bethlehem Area A ۱۵٬۴۰۰
بیت امر بیت اُمّر Hebron Area B ۱۳٬۳۴۸
بیتونیا بیتونیا Ramallah and al-Bireh Area A ۵۵٬۷۶۱
بیت‌لحم بیت لحم Bethlehem Area A ۲۵٬۲۶۶
البیرة البیرة Ramallah and al-Bireh Area A ۱۲۰٬۵۰۰
دیر البلح دیر البلح Deir al-Balah Area A ۶۲٬۲۰۰
الظاهریة الظاهریة Hebron Area A ۲۸٬۷۶۶
دوره (شهر) دوره Hebron Area A ۲۸٬۲۶۸
غزه (شهر) غزة هاشم Gaza Area A ۴۴۹٬۲۲۱
حلحول حلحول Hebron Area A ۲۲٬۱۲۸
الخلیل الخلیل Hebron Area A، Area B، Area C ۲۴۵٬۱۴۶
إذنا إذنا Hebron Area B ۱۹٬۰۱۲
جبالیا جبالیا استان شمال غزه Area A ۸۲٬۹۰۰
جنین (شهر) جنین Jenin Area A ۱۳۹٬۰۰۴
اریحا أریحا Jericho Area A ۲۹٬۴۰۰
خان‌یونس خان یونس Khan Yunis Area A ۱۷۹٬۸۰۰
نابلس نابلس Nablus Area A ۲۳۵٬۱۳۲
قباطیة قباطیة Jenin Area A ۴۹٬۱۹۷
قلقیلیه قلقیلیه Qalqilya Area A ۴۱٬۷۳۹
رفح رفح Rafah Area A ۷۱٬۰۰۰
رام‌الله رام الله Ramallah and al-Bireh Area A ۱۲۷٬۴۶۰
سعیر سعیر Hebron Area B ۱۸٬۰۴۵
السموع السموع Hebron Area A ۱۹٬۶۴۹
طوباس طوباس Jenin Area A ۳۶٬۱۵۴
طولکرم طولکرم Tulkarm Area A ۵۱٬۳۰۰
یعبد یعبد Jenin Area A ۴۳٬۶۴۰
الیامون الیامون Jenin Area A ۴۰٬۳۸۳
یطا یطّا Hebron Area A ۴۸٬۶۷۲
الزوایده الزوایده Deir al-Balah Area A ۱۵٬۴۸۳

شهرهای ترکیبی

  • هربون (الخلیل/חברון):در هربون تعدادی اسرائیلی در کنار ۱۸۰ هزار فلسطینی زندگی می‌کنند.

جستارهای وابسته

منابع