فهرست فرمانداران کنونی ایالات متحده آمریکا

سیطره حزبی بر دفاتر فرمانداری پس از ۱۶ ژانویهٔ ۲۰۱۳.
  فرماندار دمکرات
  فرماندار جمهوریخواه
  فرماندار کوونت
  فرماندار مستقل

آنچه در پی می‌آید فهرستی از فرمانداران کنونی ایالات، و نواحی ایالات متحدهٔ آمریکاست. در حال حاضر ۳۱ فرماندار جمهوریخواه، ۱ فرماندار مستقل و ۱۸ فرماندار دمکرات وجود دارند که مناصب فرمانداری ایالات را بر عهده دارند. علاوه بر این، ۲ دمکرات، ۲ جمهوریخواه و ۲ مستقل به عنوان فرمانداران نواحی ایالات متحده مشغول به کارند. همچنین شهردار ناحیه کلمبیا، که دمکرات است، فهرست شده‌است.

فرمانداران ایالاتویرایش

دورهٔ کنونی در هر ایالت در ژانویهٔ سال مقرر به پایان می‌رسد، جز آلاسکا، هاوایی و کنتاکی که دوره در آن‌ها در دسامبر سال انتخابات به پایان می‌رسد. (دوره زمانی) پس از سال نشان دهنده عدم توانایی فرماندار کنونی برا نامزدی مجدد در آن سال است؛ (بازنشستگی) نشان دهنده این است که فرماندار کنونی اعلام کرده قصد ندارد در پایان دوره برای انتخاب مجدد یا سمت دیگر نامزد شود.

      دموکرات       جمهوری‌خواه       مستقل

ایالت تصویر فرماندار کنونی حزب تجربه قبلی تاریخ بر عهده گرفتن سمت اتمام دوره قبلی
  بنتلی, رابرترابرت بنتلی جمهوری‌خواه Alabama House ۰۲۰۱۱-۰۱-۱۷ ۱۷ ژانویه ۲۰۱۱ ۲۰۱۹ (محدودیت دوره) فهرست
  واکر, بیلبیل واکر کنشگر سیاسی مستقل شهردار والدز، آلاسکا، شورای شهر والدز ۰۲۰۱۴-۱۲-۰۱ ۱ دسامبر ۲۰۱۴ ۲۰۱۸ فهرست
  دوسی, داگداگ دوسی جمهوری‌خواه خزانه دار ۰۲۰۱۵-۰۱-۰۵ ۵ ژانویه ۲۰۱۵ ۲۰۱۹ فهرست
  هاچینسن, ایساایسا هاچینسن جمهوری‌خواه دادستان کل، سنای آرکانزاس ۰۲۰۱۵-۰۱-۱۳ ۱۳ ژانویه ۲۰۱۵ ۲۰۱۹ فهرست
  براون, جریجری براون دموکرات ۳۴مین فرماندار (۱۹۷۵–۱۹۸۳)، دادستان کل، شهردار اوکلند،
وزیر کشور
۰۲۰۱۱-۰۱-۰۳ ۳ ژانویه ۲۰۱۱ ۲۰۱۹ (محدودیت دوره) فهرست
  هیکنلوپر, جانجان هیکنلوپر دموکرات شهردار دنور ۰۲۰۱۱-۰۱-۱۱ ۱۱ ژانویه ۲۰۱۱ ۲۰۱۹ (محدودیت دوره) فهرست
  لمانت, ندند لمانت دموکرات انتخاب گرینویچ ۰۲۰۱۹-۰۱-۰۹ ۹ ژانویه ۲۰۱۹ ۲۰۲۳ فهرست
  مارکل, جکجک مارکل دموکرات خزانه دار ۰۲۰۰۹-۰۱-۲۰ ۲۰ ژانویه ۲۰۰۹ ۲۰۱۷ (محدودیت دوره) فهرست
  اسکات, ریکریک اسکات جمهوری‌خواه تجربه پیشین دولتی نداشت ۰۲۰۱۱-۰۱-۰۴ ۴ ژانویه ۲۰۱۱ ۲۰۱۹ (محدودیت دوره) فهرست
  دیل, ناتانناتان دیل جمهوری‌خواه مجلس نمایندگان آمریکا ۰۲۰۱۱-۰۱-۱۰ ۱۰ ژانویه ۲۰۱۱ ۲۰۱۹ (محدودیت دوره) فهرست
  ایگی, دیویددیوید ایگی دموکرات مجلس نمایندگان آمریکا ۰۲۰۱۴-۱۲-۰۱ ۱ دسامبر ۲۰۱۴ ۲۰۱۸ فهرست
  کسیدی, بوچبوچ کسیدی جمهوری‌خواه مجلس نمایندگان آمریکا ۰۲۰۰۷-۰۱-۰۱ ۱ ژانویه ۲۰۰۷ ۲۰۱۹ فهرست
  رانر, بروسبروس رانر جمهوری‌خواه تجربه پیشین دولتی نداشت ۰۲۰۱۵-۰۱-۱۲ ۱۲ ژانویه ۲۰۱۵ ۲۰۱۹ فهرست
  پنس, مایکمایک پنس جمهوری‌خواه مجلس نمایندگان آمریکا ۰۲۰۱۳-۰۱-۱۴ ۱۴ ژانویه ۲۰۱۳ ۲۰۱۷ فهرست
  برانستاد, تریتری برانستاد جمهوری‌خواه ۳۹مین فرماندار (۱۹۸۳–۱۹۹۹)، معاون فرماندار ۰۲۰۱۱-۰۱-۱۴ ۱۴ ژانویه ۲۰۱۱ ۲۰۱۹ فهرست
  براونبک, سمسم براونبک جمهوری‌خواه مجلس سنای ایالات متحده آمریکا ۰۲۰۱۱-۰۱-۱۰ ۱۰ ژانویه ۲۰۱۱ ۲۰۱۹ (محدودیت دوره) فهرست
  بشیر, استیواستیو بشیر دموکرات معاون فرماندار، دادستان کل، Kentucky House ۰۲۰۰۷-۱۲-۱۱ ۱۱ دسامبر ۲۰۰۷ ۲۰۱۵ (محدودیت دوره) فهرست
  جیندال, بابیبابی جیندال جمهوری‌خواه مجلس نمایندگان آمریکا ۰۲۰۰۸-۰۱-۱۴ ۱۴ ژانویه ۲۰۰۸ ۲۰۱۶ (محدودیت دوره) فهرست
  لیپیج, پلپل لیپیج جمهوری‌خواه شهردار واترویل ۰۲۰۱۱-۰۱-۰۵ ۵ ژانویه ۲۰۱۱ ۲۰۱۹ (محدودیت دوره) فهرست
  هوگن, لریلری هوگن جمهوری‌خواه Maryland Secretary of Appointments ۰۲۰۱۵-۰۱-۲۱ ۲۱ ژانویه ۲۰۱۵ ۲۰۱۹ فهرست
  بیکر, چارلیچارلی بیکر جمهوری‌خواه معاون دادستان کل ایالات متحده آمریکا ۰۲۰۱۵-۰۱-۰۴ ۴ ژانویه ۲۰۱۵ ۲۰۱۹ فهرست
  اسنایدر, ریکریک اسنایدر جمهوری‌خواه تجربه پیشین دولتی نداشت ۰۲۰۱۱-۰۱-۰۱ ۱ ژانویه ۲۰۱۱ ۲۰۱۹ (محدودیت دوره) فهرست
  دیتون, مارکمارک دیتون دموکرات مجلس سنای ایالات متحده آمریکا ۰۲۰۱۱-۰۱-۰۳ ۳ ژانویه ۲۰۱۱ ۲۰۱۹ فهرست
  براینت, فیلفیل براینت جمهوری‌خواه معاون فرماندار، Auditor ۰۲۰۱۲-۰۱-۱۰ ۱۰ ژانویه ۲۰۱۲ ۲۰۱۶ فهرست
  نیکسون, جیجی نیکسون دموکرات دادستان کل، سنای میزوری ۰۲۰۰۹-۰۱-۱۲ ۱۲ ژانویه ۲۰۰۹ ۲۰۱۷ (محدودیت دوره) فهرست
بولاک, استیواستیو بولاک دموکرات دادستان کل ۰۲۰۱۳-۰۱-۰۷ ۷ ژانویه ۲۰۱۳ ۲۰۱۷ فهرست
  ریکتس, پیتپیت ریکتس جمهوری‌خواه تجربه پیشین دولتی نداشت ۰۲۰۱۵-۰۱-۰۸ ۸ ژانویه ۲۰۱۵ ۲۰۱۹ (محدودیت دوره) فهرست
  ساندووال, برایانبرایان ساندووال جمهوری‌خواه U.S. District Court Judge، دادستان کل ۰۲۰۱۱-۰۱-۰۳ ۳ ژانویه ۲۰۱۱ ۲۰۱۹ (محدودیت دوره) فهرست
  حسن, مگیمگی حسن دموکرات New Hampshire Senate ۰۲۰۱۳-۰۱-۰۳ ۳ ژانویه ۲۰۱۳ ۲۰۱۷ فهرست
  کریستی, کریسکریس کریستی جمهوری‌خواه United States Attorney ۰۲۰۱۰-۰۱-۱۹ ۱۹ ژانویه ۲۰۱۰ ۲۰۱۸ (محدودیت دوره) فهرست
  مارتینز, سوزاناسوزانا مارتینز جمهوری‌خواه District Attorney of Doña Ana County ۰۲۰۱۱-۰۱-۰۱ ۱ ژانویه ۲۰۱۱ ۲۰۱۹ (محدودیت دوره) فهرست
  کومو, اندرواندرو کومو دموکرات دادستان کل، وزیر مسکن و توسعه شهری ایالات متحده آمریکا ۰۲۰۱۱-۰۱-۰۱ ۱ ژانویه ۲۰۱۱ ۲۰۱۹ فهرست
  مک‌کوری, پتپت مک‌کوری جمهوری‌خواه شهردار شارلوت ۰۲۰۱۳-۰۱-۰۵ ۵ ژانویه ۲۰۱۳ ۲۰۱۷ فهرست
  دارلیمپل, جکجک دارلیمپل جمهوری‌خواه معاون فرماندار ۰۲۰۱۰-۱۲-۰۷ ۷ دسامبر ۲۰۱۰ ۲۰۱۶ فهرست
  کیسک, جانجان کیسک جمهوری‌خواه مجلس نمایندگان آمریکا ۰۲۰۱۱-۰۱-۱۰ ۱۰ ژانویه ۲۰۱۱ ۲۰۱۹ (محدودیت دوره) فهرست
فالین, مریمری فالین جمهوری‌خواه مجلس نمایندگان آمریکا ۰۲۰۱۱-۰۱-۱۰ ۱۰ ژانویه ۲۰۱۱ ۲۰۱۹ (محدودیت دوره) فهرست
  براون, کیتکیت براون دموکرات Secretary of State, Oregon Senate, Oregon House ۰۲۰۱۵-۰۲-۱۸ ۱۸ فوریه ۲۰۱۵ ۲۰۱۷ فهرست
  ولف, تامتام ولف دموکرات Pennsylvania Secretary of Revenue ۰۲۰۱۵-۰۱-۲۰ ۲۰ ژانویه ۲۰۱۵ ۲۰۱۹ فهرست
  ریموندو, جیناجینا ریموندو دموکرات خزانه دار ۰۲۰۱۵-۰۱-۰۶ ۶ ژانویه ۲۰۱۵ ۲۰۱۹ فهرست
  هیلی, نیکینیکی هیلی جمهوری‌خواه مجلس کارولینای جنوبی ۰۲۰۱۱-۰۱-۱۲ ۱۲ ژانویه ۲۰۱۱ ۲۰۱۹ (محدودیت دوره) فهرست
  دوگارد, دنیسدنیس دوگارد جمهوری‌خواه معاون فرماندار ۰۲۰۱۱-۰۱-۰۸ ۸ ژانویه ۲۰۱۱ ۲۰۱۹ (محدودیت دوره) فهرست
  هاسلم, بیلبیل هاسلم جمهوری‌خواه شهردار ناکسویل ۰۲۰۱۱-۰۱-۱۵ ۱۵ ژانویه ۲۰۱۱ ۲۰۱۹ (محدودیت دوره) فهرست
  ابت, گرگگرگ ابت جمهوری‌خواه دادستان کل، دیوان عالی تگزاس ۰۲۰۱۵-۰۱-۲۰ ۲۰ ژانویه ۲۰۱۵ ۲۰۱۹ فهرست
  هربرت, گریگری هربرت جمهوری‌خواه معاون فرماندار ۰۲۰۰۹-۰۸-۱۱ ۱۱ اوت ۲۰۰۹ ۲۰۱۷ فهرست
  شوملین, پیترپیتر شوملین دموکرات Vermont Senate ۰۲۰۱۱-۰۱-۰۶ ۶ ژانویه ۲۰۱۱ ۲۰۱۷ فهرست
  مکالیف, تریتری مکالیف دموکرات ، ۰۲۰۱۴-۰۱-۱۱ ۱۱ ژانویه ۲۰۱۴ ۲۰۱۸ (محدودیت دوره) فهرست
  اینسلی, جیجی اینسلی دموکرات مجلس نمایندگان آمریکا ۰۲۰۱۳-۰۱-۱۶ ۱۶ ژانویه ۲۰۱۳ ۲۰۱۷ فهرست
  تامبلین, ارل ریارل ری تامبلین دموکرات معاون فرماندار، سنای ویرجینیای جنوبی ۰۲۰۱۰-۱۱-۱۵ ۱۵ نوامبر ۲۰۱۰ ۲۰۱۷ (محدودیت دوره) فهرست
  واکر, اسکاتاسکات واکر جمهوری‌خواه Milwaukee County Executive ۰۲۰۱۱-۰۱-۰۳ ۳ ژانویه ۲۰۱۱ ۲۰۱۹ (محدودیت دوره) فهرست
  مید, متمت مید جمهوری‌خواه United States Attorney ۰۲۰۱۱-۰۱-۰۳ ۳ ژانویه ۲۰۱۱ ۲۰۱۹ (محدودیت دوره) فهرست

نواحی ایالات متحده و ناحیه کلمبیاویرایش

      دمکرات       جمهوریخواه       Covenant       Independent

ناحیه Picture مسئول کنونی حزب تجربه قبلی زمان برعهده گرفتن سمت اتمام دوره Past
ساموآی آمریکا   Moliga, Lolo Letalu MatalasiLolo Letalu Matalasi Moliga Independent No prior public experience ۰۲۰۱۳-۰۱-۰۳ ۳ ژانویه ۲۰۱۳ ۲۰۱۷ List
District of Columbia*   Gray, VincentVincent Gray دمکرات District of Columbia Council Chair ۰۲۰۱۱-۰۱-۰۲ ۲ ژانویه ۲۰۱۱ ۲۰۱۵ List
گوآم Calvo, EddieEddie Calvo جمهوریخواه No prior public experience ۰۲۰۱۱-۰۱-۰۳ ۳ ژانویه ۲۰۱۱ ۲۰۱۵ List
جزایر ماریانای شمالی   Inos, EloyEloy Inos Covenant معاون فرماندار ۰۲۰۱۳-۰۲-۲۰ ۲۰ فوریه ۲۰۱۳ ۲۰۱۵ List
پورتوریکو   García Padilla, AlejandroAlejandro García Padilla Popular Democratic/
دمکرات
Puerto Rico Senate ۰۲۰۱۳-۰۱-۰۲ ۲ ژانویه ۲۰۱۳ ۲۰۱۷ List
U.S. Virgin Islands Jongh, John deJohn de Jongh دمکرات No prior public experience ۰۲۰۰۷-۰۱-۰۱ ۱ ژانویه ۲۰۰۷ ۲۰۱۵ (محدودیت دوره) List

* Executive of D.C. is titled "Mayor".

منابعویرایش

https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_current_United_States_governors

پیوند به بیرونویرایش

در پروژه‌های خواهر می‌توانید در مورد فرماندار (United States) اطلاعات بیشتری بیابید.


  در میان واژه‌ها از ویکی‌واژه
  در میان کتاب‌ها از ویکی‌کتاب
  در میان گفتاوردها از ویکی‌گفتاورد
  در میان متون از ویکی‌نبشته
  در میان تصویرها و رسانه‌ها از ویکی‌انبار
  در میان خبرها از ویکی‌خبر