فهرست فرمانداران کنونی ایالات متحده آمریکا

آنچه در پی می‌آید فهرستی از فرمانداران کنونی ایالات، و قلمروهای ایالات متحده ست. در حال حاضر ۲۷ فرماندار جمهوریخواه و ۲۳ فرماندار دمکرات وجود دارند که مناصب فرمانداری ایالات را بر عهده دارند. علاوه بر این ۳ تا از قلمروهای ایالات متحده (ساموآی آمریکا،گوام و جزایر ویرجین ایالات متحده) فرماندار دموکرات و یکی از آنها (جزایر ماریانای شمالی) دارای فرماندار جمهوریخواه هستند. فرماندار پورتوریکو هم از حزب نیوپروگرسیو است که با دمکرات ها مرتبط است.

سیطره حزبی بر دفاتر فرمانداری.
  فرماندار دمکرات
  فرماندار جمهوریخواه
  فرماندار نیو پروگرسیو

فرمانداران ایالاتویرایش

دورهٔ کنونی در هر ایالت در ژانویهٔ سال مقرر به پایان می‌رسد، جز آلاسکا، هاوایی و کنتاکی که دوره در آن‌ها در دسامبر سال انتخابات به پایان می‌رسد. (دوره زمانی) پس از سال نشان دهنده عدم توانایی فرماندار کنونی برا نامزدی مجدد در آن سال است؛ (بازنشستگی) نشان دهنده این است که فرماندار کنونی اعلام کرده قصد ندارد در پایان دوره برای انتخاب مجدد یا سمت دیگر نامزد شود.

      دموکرات       جمهوری‌خواه

ایالت تصویر فرماندار کنونی حزب تجربه قبلی تاریخ بر عهده گرفتن سمت اتمام دوره قبلی
  کی آیوی جمهوری‌خواه معاون فرماندار آلاباما

خرانه‌دار ایالت آلاباما

۰۲۰۱۷−۰۴−۱۰ ۱۰ آوریل ۲۰۱۷ ۲۰۲۳ فهرست
  مایک دانلیوی جمهوری‌خواه سنای ایالتی آلاسکا ۰۲۰۱۸−۱۲−۰۳ ۳ دسامبر ۲۰۱۸ ۲۰۲۲ فهرست
  داگ دوسی جمهوری‌خواه خزانه‌دار ایالت آریزونا ۰۲۰۱۵−۰۱−۰۵ ۵ ژانویه ۲۰۱۵ ۲۰۲۳ (محدودیت دوره) فهرست
  ایسا هاچینسن جمهوری‌خواه دادستان ایالات متحده برای بخش غربی آرکانزاس، مجلس نمایندگان آمریکا، رئیس اداره مبارزه با مواد مخدر آمریکا ۰۲۰۱۵−۰۱−۱۳ ۱۳ ژانویه ۲۰۱۵ ۲۰۲۳ (محدودیت دوره) فهرست
  گوین نیوسام دموکرات معاون فرماندار کالیفرنیا

شهردار سانفرانسیسکو

۰۲۰۱۹−۰۱−۰۷ ۷ ژانویه ۲۰۱۹ ۲۰۲۳ فهرست
  جرد پلیس دموکرات مجلس نمایندگان آمریکا ۰۲۰۱۹−۰۱−۰۸ ۸ ژانویه ۲۰۱۹ ۲۰۲۳ فهرست
  ند لمانت دموکرات انتخاب گرینویچ ۰۲۰۱۹−۰۱−۰۹ ۹ ژانویه ۲۰۱۹ ۲۰۲۳ فهرست
  جان کارنی دموکرات معاون فرماندار دلاویر

مجلس نمایندگان آمریکا

۰۲۰۱۷−۰۱−۱۷ ۱۷ ژانویه ۲۰۱۷ ۲۰۲۵ (محدودیت دوره) فهرست
  ران دسنتیس جمهوری‌خواه مجلس نمایندگان آمریکا ۰۲۰۱۹−۰۱−۰۸ ۸ ژانویه ۲۰۱۹ ۲۰۲۳ فهرست
براین کمپ جمهوری‌خواه سنای ایالتی جورجیا ۰۲۰۱۹−۰۱−۱۴ ۱۴ ژانویه ۲۰۱۹ ۲۰۲۳ فهرست
  دیوید ایگی دموکرات سنای ایالتی هاوایی

مجلس ایالتی هاوایی

۰۲۰۱۴−۱۲−۰۱ ۱ دسامبر ۲۰۱۴ ۲۰۲۲ (محدودیت دوره) فهرست
  برد لیتل جمهوری‌خواه معاون فرماندار آیداهو

سنای ایلاتی آیداهو

۰۲۰۱۹−۰۱−۰۷ ۷ ژانویه ۲۰۱۹ ۲۰۲۳ فهرست
  جی. بی. پریتزکر دموکرات تجربه پیشین دولتی نداشت ۰۲۰۱۹−۰۱−۱۴ ۱۴ ژانویه ۲۰۱۹ ۲۰۲۳ فهرست
  اریک هولکومب جمهوری‌خواه معاون فرماندار ایندیانا ۰۲۰۱۷−۰۱−۰۹ ۹ ژانویه ۲۰۱۷ ۲۰۲۵ (محدودیت دوره) فهرست
  تری برانستاد جمهوری‌خواه ۳۹مین فرماندار (۱۹۸۳–۱۹۹۹)، معاون فرماندار ۰۲۰۱۱−۰۱−۱۴ ۱۴ ژانویه ۲۰۱۱ ۲۰۱۹ فهرست
  سم براونبک جمهوری‌خواه مجلس سنای ایالات متحده آمریکا ۰۲۰۱۱−۰۱−۱۰ ۱۰ ژانویه ۲۰۱۱ ۲۰۱۹ (محدودیت دوره) فهرست
  اندی بشیر دموکرات دادستان کل ۰۲۰۱۹−۱۲−۱۰ ۱۰ دسامبر ۲۰۱۹ ۲۰۲۳ فهرست
  بابی جیندال جمهوری‌خواه مجلس نمایندگان آمریکا ۰۲۰۰۸−۰۱−۱۴ ۱۴ ژانویه ۲۰۰۸ ۲۰۱۶ (محدودیت دوره) فهرست
  پل لیپیج جمهوری‌خواه شهردار واترویل ۰۲۰۱۱−۰۱−۰۵ ۵ ژانویه ۲۰۱۱ ۲۰۱۹ (محدودیت دوره) فهرست
  لری هوگن جمهوری‌خواه Maryland Secretary of Appointments ۰۲۰۱۵−۰۱−۲۱ ۲۱ ژانویه ۲۰۱۵ ۲۰۲۳ (محدودیت دوره) فهرست
  چارلی بیکر جمهوری‌خواه وزیر بهداشت و خدمات عمومی ایالت ماساچوست ۰۲۰۱۵−۰۱−۰۴ ۴ ژانویه ۲۰۱۵ ۲۰۲۳ فهرست
  ریک اسنایدر جمهوری‌خواه تجربه پیشین دولتی نداشت ۰۲۰۱۱−۰۱−۰۱ ۱ ژانویه ۲۰۱۱ ۲۰۱۹ (محدودیت دوره) فهرست
  مارک دیتون دموکرات مجلس سنای ایالات متحده آمریکا ۰۲۰۱۱−۰۱−۰۳ ۳ ژانویه ۲۰۱۱ ۲۰۱۹ فهرست
  فیل براینت جمهوری‌خواه معاون فرماندار، Auditor ۰۲۰۱۲−۰۱−۱۰ ۱۰ ژانویه ۲۰۱۲ ۲۰۱۶ فهرست
  جی نیکسون دموکرات دادستان کل، سنای میزوری ۰۲۰۰۹−۰۱−۱۲ ۱۲ ژانویه ۲۰۰۹ ۲۰۱۷ (محدودیت دوره) فهرست
استیو بولاک دموکرات دادستان کل ۰۲۰۱۳−۰۱−۰۷ ۷ ژانویه ۲۰۱۳ ۲۰۱۷ فهرست
  پیت ریکتس جمهوری‌خواه تجربه پیشین دولتی نداشت ۰۲۰۱۵−۰۱−۰۸ ۸ ژانویه ۲۰۱۵ ۲۰۲۳ (محدودیت دوره) فهرست
  برایان ساندووال جمهوری‌خواه U.S. District Court Judge، دادستان کل ۰۲۰۱۱−۰۱−۰۳ ۳ ژانویه ۲۰۱۱ ۲۰۱۹ (محدودیت دوره) فهرست
  مگی حسن دموکرات New Hampshire Senate ۰۲۰۱۳−۰۱−۰۳ ۳ ژانویه ۲۰۱۳ ۲۰۱۷ فهرست
  فیل مورفی دموکرات سفیر ایالات متحده در آلمان ۰۲۰۱۸−۰۱−۱۶ ۱۶ ژانویه ۲۰۱۸ ۲۰۲۲ فهرست
  سوزانا مارتینز جمهوری‌خواه District Attorney of Doña Ana County ۰۲۰۱۱−۰۱−۰۱ ۱ ژانویه ۲۰۱۱ ۲۰۱۹ (محدودیت دوره) فهرست
  اندرو کومو دموکرات دادستان کل، وزیر مسکن و توسعه شهری ایالات متحده آمریکا ۰۲۰۱۱−۰۱−۰۱ ۱ ژانویه ۲۰۱۱ ۲۰۲۲ فهرست
  پت مک‌کوری جمهوری‌خواه شهردار شارلوت ۰۲۰۱۳−۰۱−۰۵ ۵ ژانویه ۲۰۱۳ ۲۰۱۷ فهرست
  جک دارلیمپل جمهوری‌خواه معاون فرماندار ۰۲۰۱۰−۱۲−۰۷ ۷ دسامبر ۲۰۱۰ ۲۰۱۶ فهرست
  جان کیسک جمهوری‌خواه مجلس نمایندگان آمریکا ۰۲۰۱۱−۰۱−۱۰ ۱۰ ژانویه ۲۰۱۱ ۲۰۱۹ (محدودیت دوره) فهرست
مری فالین جمهوری‌خواه مجلس نمایندگان آمریکا ۰۲۰۱۱−۰۱−۱۰ ۱۰ ژانویه ۲۰۱۱ ۲۰۱۹ (محدودیت دوره) فهرست
  کیت براون دموکرات Secretary of State, Oregon Senate, Oregon House ۰۲۰۱۵−۰۲−۱۸ ۱۸ فوریه ۲۰۱۵ ۲۰۲۳ (محدودیت دوره) فهرست
  تام ولف دموکرات Pennsylvania Secretary of Revenue ۰۲۰۱۵−۰۱−۲۰ ۲۰ ژانویه ۲۰۱۵ ۲۰۲۳ (محدودیت دوره) فهرست
  جینا ریموندو دموکرات خزانه دار ۰۲۰۱۵−۰۱−۰۶ ۶ ژانویه ۲۰۱۵ ۲۰۱۹ فهرست
  نیکی هیلی جمهوری‌خواه مجلس کارولینای جنوبی ۰۲۰۱۱−۰۱−۱۲ ۱۲ ژانویه ۲۰۱۱ ۲۰۱۹ (محدودیت دوره) فهرست
  دنیس دوگارد جمهوری‌خواه معاون فرماندار ۰۲۰۱۱−۰۱−۰۸ ۸ ژانویه ۲۰۱۱ ۲۰۱۹ (محدودیت دوره) فهرست
  بیل هاسلم جمهوری‌خواه شهردار ناکسویل ۰۲۰۱۱−۰۱−۱۵ ۱۵ ژانویه ۲۰۱۱ ۲۰۱۹ (محدودیت دوره) فهرست
  گرگ ابت جمهوری‌خواه دادستان کل، دیوان عالی تگزاس ۰۲۰۱۵−۰۱−۲۰ ۲۰ ژانویه ۲۰۱۵ ۲۰۲۳ (محدودیت دوره) فهرست
  گری هربرت جمهوری‌خواه معاون فرماندار ۰۲۰۰۹−۰۸−۱۱ ۱۱ اوت ۲۰۰۹ ۲۰۱۷ فهرست
  فیل اسکات جمهوری‌خواه معاون فرماندار ورمانت ۰۲۰۱۷−۰۱−۰۵ ۵ ژانویه ۲۰۱۷ ۲۰۲۳ فهرست
  رلف نورتم دموکرات معاون فرماندار ویرجینیا

سنای ایالتی ویرجینیا

۰۲۰۱۸−۰۱−۱۳ ۱۳ ژانویه ۲۰۱۸ ۲۰۲۲ (محدودیت دوره) فهرست
  جی اینسلی دموکرات مجلس نمایندگان آمریکا

مجلس نمایندگان واشینگتن

۰۲۰۱۳−۰۱−۱۶ ۱۶ ژانویه ۲۰۱۳ ۲۰۲۵ فهرست
  ارل ری تامبلین دموکرات معاون فرماندار، سنای ویرجینیای جنوبی ۰۲۰۱۰−۱۱−۱۵ ۱۵ نوامبر ۲۰۱۰ ۲۰۱۷ (محدودیت دوره) فهرست
  اسکات واکر جمهوری‌خواه Milwaukee County Executive ۰۲۰۱۱−۰۱−۰۳ ۳ ژانویه ۲۰۱۱ ۲۰۱۹ (محدودیت دوره) فهرست
  مت مید جمهوری‌خواه United States Attorney ۰۲۰۱۱−۰۱−۰۳ ۳ ژانویه ۲۰۱۱ ۲۰۱۹ (محدودیت دوره) فهرست

نواحی ایالات متحده و ناحیه کلمبیاویرایش

      دمکرات       جمهوریخواه       Covenant       Independent

ناحیه Picture مسئول کنونی حزب تجربه قبلی زمان برعهده گرفتن سمت اتمام دوره Past
ساموآی آمریکا   Lolo Letalu Matalasi Moliga Independent No prior public experience ۰۲۰۱۳−۰۱−۰۳ ۳ ژانویه ۲۰۱۳ ۲۰۱۷ List
District of Columbia*   Vincent Gray دمکرات District of Columbia Council Chair ۰۲۰۱۱−۰۱−۰۲ ۲ ژانویه ۲۰۱۱ ۲۰۱۵ List
گوآم Eddie Calvo جمهوریخواه No prior public experience ۰۲۰۱۱−۰۱−۰۳ ۳ ژانویه ۲۰۱۱ ۲۰۱۵ List
جزایر ماریانای شمالی   Eloy Inos Covenant معاون فرماندار ۰۲۰۱۳−۰۲−۲۰ ۲۰ فوریه ۲۰۱۳ ۲۰۱۵ List
پورتوریکو   Alejandro García Padilla Popular Democratic/
دمکرات
Puerto Rico Senate ۰۲۰۱۳−۰۱−۰۲ ۲ ژانویه ۲۰۱۳ ۲۰۱۷ List
U.S. Virgin Islands John de Jongh دمکرات No prior public experience ۰۲۰۰۷−۰۱−۰۱ ۱ ژانویه ۲۰۰۷ ۲۰۱۵ (محدودیت دوره) List

* Executive of D.C. is titled "Mayor".

منابعویرایش

https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_current_United_States_governors

پیوند به بیرونویرایش