فهرست فرمانروایان بریتانیا

روسای کشور بریتانیا

انگلستان از زمان تبدیل شدنش به بریتانیای کبیر و پادشاهی متحده تا کنون شاهد ۱۳ فرمانروا بوده‌است. پادشاهی بریتانیای کبیر در ۱ مه ۱۷۰۷ از ادغام دو پادشاهی انگلستان و اسکاتلند به‌وجود آمد که تحت خاندان استوارت از ۲۴ مارس ۱۶۰۳ با یکدیگر متحد شده بودند. پس از آن در ۱ ژانویهٔ ۱۸۰۱، با تصویب مصوبه‌های اتحاد ۱۸۰۰، بریتانیای کبیر با پادشاهی ایرلند ادغام شد تا پادشاهی متحد بریتانیای کبیر و ایرلند را شکل دهد، اما پس از آنکه بیشتر ایرلند در ۷ دسامبر ۱۹۲۲ در قالب دولت آزاد ایرلند از این اتحاد خارج شد، نام آن در ۱۲ آوریل ۱۹۲۷ به پادشاهی متحد بریتانیای کبیر و ایرلند شمالی تغییر یافت.

نشان ملی پادشاهی متحده

فرمانروایان بریتانیا ویرایش

دودمان استوارت ویرایش

نام نگاره زادروز ازدواج‌ها درگذشت حق جانشینی منابع
آن
۱ مه ۱۷۰۷ –
۱ اوت ۱۷۱۴
ملکهٔ انگلستان و اسکاتلند
۸ مارس ۱۷۰۲ – ۱ مه ۱۷۰۷
  ۶ فوریه ۱۶۶۵
کاخ سنت جیمز
دختر جیمز دوم و هفتم و آن هاید
شاهزاده جورج دانمارک
کاخ سنت جیمز
۲۸ ژوئیه ۱۶۸۳
۱۷ فرزند
۱ اوت ۱۷۱۴
کنزینگتون
۴۹ سال
منشور حقوقی ۱۶۸۹ [۱][۲]

دودمان هانوفر ویرایش

نام نگاره زادروز ازدواج‌ها درگذشت حق جانشینی منابع
جرج یکم
۱ اوت ۱۷۱۴ –
۱۱ ژوئن ۱۷۲۷
  ۲۸ مه ۱۶۶۰
Leineschloss
پسر ارنست آگوستوس و سوفیای هانوور
سوفیا دوروتی زل
۲۱ نوامبر ۱۶۸۲
۲ فرزند
۱۱ ژوئن ۱۷۲۷
اوسنابروک
۶۷ سال
قانون حل و فصل ۱۷۰۱
پسر سوفیای هانوور، نوهٔ جیمز یکم و ششم
[۳][۴]
جرج دوم
۱۱ ژوئن ۱۷۲۷ –
۲۵ اکتبر ۱۷۶۰
  ۳۰ اکتبر ۱۶۸۳
هرنهاوزن
پسر جرج یکم و سوفیا دوروتی زل
کارولین آنسباخ
۲۲ اوت ۱۷۰۵
۸ فرزند
۲۵ اکتبر ۱۷۶۰
کاخ کنزینگتون
۷۶ سال
فرزند فرمانروای پیشین [۵][۶]
جرج سوم
۲۵ اکتبر ۱۷۶۰ –
۲۹ ژانویه ۱۸۲۰
  ۴ ژوئن ۱۷۳۸
نورفولک هاوس
پسر فردریک، شاهزاده ولز و شاهدخت آگوستا
شارلوت مکلنبرگ-استرلیتز
کاخ سنت جیمز
۸ سپتامبر ۱۷۶۱
۱۵ فرزند
۲۹ ژانویه ۱۸۲۰
قلعه وینزر
۸۱ سال
نوهٔ فرمانروای پیشین [۷][۸]
جرج چهارم
۲۹ ژانویه ۱۸۲۰ –
۲۶ ژوئن ۱۸۳۰
(نایب‌السلطنه از ۱۸۱۱)
  ۱۲ اوت ۱۷۶۲
کاخ سنت جیمز
پسر جرج سوم و شارلوت مکلنبرگ-استرلیتز
کارولین براونشوایگ
کاخ سنت جیمز
۸ آوریل ۱۸۹۵
۱ دختر
۲۶ ژوئن ۱۸۳۰
قلعه وینزر
۶۷ سال
پسر فرمانروای پیشین [۹][۱۰]
ویلیام چهارم
۲۶ ژوئن ۱۸۳۰ –
۲۰ ژوئن ۱۸۳۷
  ۲۱ اوت ۱۷۶۵
کاخ باکینگهام
پسر جرج سوم و شارلوت مکلنبرگ-استرلیتز
آدلاید ساکس-ماینینگن
کاخ کیو
۱۳ ژوئیه ۱۸۱۸
۲ فرزند
۲۰ ژوئن ۱۸۳۷
قلعه وینزر
۷۱ سال
برادر فرمانروای پیشین [۱۱][۱۲]
ویکتوریا
۲۰ ژوئن ۱۸۳۷ –
۲۲ ژانویه ۱۹۰۱
  ۲۴ مه ۱۸۱۹
کاخ کنزینگتون
دختر شاهزاده ادوارد، دوک کنت و استراترن و شاهدخت ویکتوریای ساکس-کوبرگ-سالفلد
آلبرت ساکس کوبورگ و گوتا
کاخ سنت جیمز
۱۰ فوریه ۱۸۴۰
۹ فرزند
۲۲ ژانویه ۱۹۰۱
آزبورن هاوس
۸۱ سال
برادرزادهٔ فرمانروای پیشین [۱۳][۱۴]

دودمان ساکس-کوبرگ و گوتا ویرایش

علی‌رغم آنکه ادوارد هفتم پسر و جانشین ویکتوریا بود، اما چون اسامی پدرش آلبرت را به ارث برده بود آغازگر خاندان سلطنتی جدیدی در پادشاهی متحده شده است

نام نگاره زادروز ازدواج‌ها درگذشت حق جانشینی منابع
ادوارد هفتم
۲۲ ژانویه ۱۹۰۱ –
۶ مه ۱۹۱۰
  ۹ نوامبر ۱۸۴۱
کاخ باکینگهام
پسر ویکتوریا و آلبرت ساکس کوبورگ و گوتا
الکساندرای دانمارک
کلیسای سنت جرج در قلعه وینزر
۱۰ مارس ۱۸۶۳
۶ فرزند
۶ مه ۱۹۱۰
کاخ باکینگهام
۶۸ سال
پسر فرمانروای پیشین [۱۵][۱۶]

دودمان وینزر ویرایش

نام خاندان وینزر در ۱۹۱۷ و در بحبوحهٔ جنگ جهانی اول به‌عنوان جایگزینی برای نام خاندان ساکس-کوبرگ گوثا انتخالد این تغییر نام به‌دلیل احساسات ضد آلمانی ناشی از جنگ در پادشاهی متحده صورت پذیرفت.

نام نگاره زادروز ازدواج‌ها درگذشت حق جانشینی منابع
جرج پنجم
۶ مه ۱۹۱۰ –
۲۰ ژانویه ۱۹۳۶
  ۳ ژوئن ۱۸۶۵
مارلبرو هاوس
پسر ادوارد هفتم و الکساندرای دانمارک
ماری تک
۶ ژوئیه ۱۸۹۳
کاخ سنت جیمز
۶ فرزند
۲۰ ژانویه ۱۹۳۶
سندرینگهام هاوس
۷۰ سال
پسر فرمانروای پیشین [۱۷][۱۸]
ادوارد هشتم
۲۰ ژانویه –
۱۱ دسامبر ۱۹۳۶ (کناره‌گیری کرد)
  ۲۳ ژوئن ۱۸۹۴
وایت لوج
پسر جرج پنجم و ماری تک
والیس سیمپسون
شاتو دو کاندی
۳ ژوئن ۱۹۳۷
بدون فرزند
۲۸ مه ۱۹۷۲
بوآ دو بولون
۷۷ سال
پسر فرمانروای پیشین [۱۹][۲۰]
جرج ششم
۱۱ دسامبر ۱۹۳۶ –
۶ فوریه ۱۹۵۲
  ۱۴ دسامبر ۱۸۹۵
سندرینگهام هاوس
پسر جرج پنجم و ماری تک
الیزابت بووِز-لیون
وست‌مینستر ابی
۲۶ آوریل ۱۹۲۳
۲ فرزند
۶ فوریه ۱۹۵۲
سندرینگهام هاوس
۵۶ سال
برادر فرمانروای پیشین [۲۱][۲۲]
الیزابت دوم
۶ فوریه ۱۹۵۲ –
۸ سپتامبر ۲۰۲۲
  ۲۱ آوریل ۱۹۲۶
می‌فر
دختر جرج ششم و الیزابت بووِز-لیون
فیلیپ مونتباتن
وست‌مینستر ابی
۲۰ نوامبر ۱۹۴۷
۴ فرزند
۸ سپتامبر ۲۰۲۲
قلعه بالمورال
۹۶ سال
دختر فرمانروای پیشین [۲۳][۲۴]
چارلز سوم
۸ سپتامبر ۲۰۲۲ –
اکنون
  ۱۴ نوامبر ۱۹۴۸
کاخ باکینگهام
پسر الیزابت دوم و فیلیپ مونتباتن
دایانا اسپنسر
کلیسای جامع سنت پل
۲۹ ژوئیهٔ ۱۹۸۱
۲ فرزند
طلاق: ۲۸ اوت ۱۹۹۶
کامیلا پارکر بولز
وینزر گیلدهال
۹ آوریل ۲۰۰۵
پسر فرمانروای پیشین

منابع ویرایش

 1. "Anne". Official website of the British Monarchy. Retrieved 2010-08-03.
 2. "thePeerage.com – Person Page 10134". thePeerage.com. Retrieved 2008-09-01.
 3. "George I". Official website of the British Monarchy. Retrieved 2010-08-03.
 4. "thePeerage.com – Person Page 10099". thePeerage.com. Retrieved 2008-09-01.
 5. "George II". Official website of the British Monarchy. Retrieved 2010-08-03.
 6. "thePeerage.com – Person Page 10097". thePeerage.com. Retrieved 2008-09-01.
 7. "George III". Official website of the British Monarchy. Retrieved 2010-08-03.
 8. "thePeerage.com – Person Page 10078". thePeerage.com. Retrieved 2008-09-01.
 9. "George IV". Official website of the British Monarchy. Retrieved 2010-08-03.
 10. "thePeerage.com – Person Page 10079". thePeerage.com. Retrieved 2008-09-02.
 11. "William IV". Official website of the British Monarchy. Retrieved 2010-08-03.
 12. "thePeerage.com – Person Page 10085". thePeerage.com. Retrieved 2008-09-02.
 13. "Victoria". Official website of the British Monarchy. Archived from the original on 25 December 2018. Retrieved 2010-08-03.
 14. "thePeerage.com – Person Page 10065". thePeerage.com. Retrieved 2008-09-02.
 15. "Edward VII". Official website of the British Monarchy. Retrieved 2010-08-03.
 16. "thePeerage.com – Person Page 10066". thePeerage.com. Retrieved 2008-09-03.
 17. "George V". Official website of the British Monarchy. Retrieved 2010-08-03.
 18. "thePeerage.com – Person Page 10067". thePeerage.com. Retrieved 2008-09-03.
 19. "Edward VIII". Official website of the British Monarchy. Retrieved 2010-08-03.
 20. "thePeerage.com – Person Page 10068". thePeerage.com. Retrieved 2010-08-03.
 21. "George VI". Official website of the British Monarchy. Retrieved 2010-08-03.
 22. "thePeerage.com – Person Page 10068". thePeerage.com. Retrieved 2010-08-03.
 23. "Her Majesty The Queen". Official website of the British Monarchy. Retrieved 2010-08-03.
 24. "thePeerage.com – Person Page 10070". thePeerage.com. Retrieved 2008-09-03.