فهرست فرودگاه‌های ایالات متحده آمریکا

فهرست فرودگاه های آمربکا

این مقاله شامل فهرست فرودگاه‌های ایالات متحده آمریکا است که به‌دلیل گستردگی زیاد، به دسته‌های مختلف تفکیک شده‌اند.

فرودگاه‌های اصلی ویرایش

در آمریکا فرودگاه‌هایی که در سال بیش از ۱۰۰۰۰ سوار شدن مسافر در آنها انجام شود از سوی اداره هوانوردی فدرال فرودگاه اصلی طبقه‌بندی می‌شوند.

فهرست‌ها بر پایهٔ ایالت یا قلمرو ویرایش

فهرست‌ها بر پایهٔ کد ایکائو ویرایش

جستارهای وابسته ویرایش

منابع ویرایش

اداره هوانوردی فدرال (FAA):