فهرست فرودگاه‌ها بر پایه کد ایکائو: K

فهرست فرودگاه‌ها بر پایه کد فرودگاهی ایکائو: A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z

ببینید: فهرست فرودگاه‌ها بر پایه کد یاتا


K - ایالات متحده آمریکاویرایش

همچنین رده و فهرست را ببینید.

فهرست فرودگاه‌ها بر پایه کد فرودگاهی ایکائو: A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z

ببینید: فهرست فرودگاه‌ها بر پایه کد یاتا

نحوهٔ چینش اطلاعات:

  • ایکائو؛ (یاتا)؛ نام فرودگاه؛ مکان فرودگاه

KAویرایش

KBویرایش

KCویرایش

KDویرایش

KEویرایش

KFویرایش

KGویرایش

KHویرایش

KIویرایش

KJویرایش

KKویرایش

KLویرایش

KMویرایش

KNویرایش

KOویرایش

KPویرایش

KQویرایش

(متار weather station sites operated by the ایالات متحده آمریکا وزارت دفاع ایالات متحده آمریکا)

KRویرایش

KSویرایش

KTویرایش

KUویرایش

KVویرایش

KWویرایش

KXویرایش

KYویرایش

KZویرایش

جستارهای وابستهویرایش

منابعویرایش

پیوند به بیرونویرایش