فهرست فرودگاه‌های گرینلند

این مقاله شامل فهرست فرودگاه‌های گرینلند است.

نقشهٔ گرینلند

فرودگاه‌هاویرایش

مکان شهر ایکائو یاتا نام فرودگاه
ZZ AD 2 AERODROMES [۱] ZZ ZZ ZZ ZZ
آسیات (Egedesminde) Qaasuitsup BGAA JEG فرودگاه آسیات
ایلولیسات (Jakobshavn) Qaasuitsup BGJN JAV فرودگاه ایلولیست
Ittoqqortoormiit (Scoresbysund) Sermersooq BGCO CNP فرودگاه نرلریت اینات (Constable Pynt Airport)
Kangerlussuaq (Søndre Strømfjord) Qeqqata BGSF SFJ فرودگاه کانگرلوسواک
Kulusuk Sermersooq BGKK KUS فرودگاه کولوسوک
Maniitsoq (Sukkertoppen) Qeqqata BGMQ JSU فرودگاه مانیتسوک
Narsarsuaq Kujalleq BGBW UAK فرودگاه نارسارسواک
نوک (گرینلند) (Godthåb) Sermersooq BGGH GOH فرودگاه نوک
Paamiut (Frederikshåb) Sermersooq BGPT JFR فرودگاه پامیتو
Pituffik BGTL THU پایگاه هوایی ثول
Qaanaaq Qaasuitsup BGQQ NAQ فرودگاه کاآناگ
Qaarsut / Uummannaq Qaasuitsup BGUQ JQA فرودگاه کارسوت (Uummannaq Airport)
سیسیمیوت (Holsteinsborg) Qeqqata BGSS JHS فرودگاه سیسیمیوت
Upernavik Qaasuitsup BGUK JUV فرودگاه آپرناویک
ZZ دیگر فرودگاه‌ها ZZ ZZ ZZ ZZ
NEEM Camp NEEM Camp
Summit Camp Summit Station
ZZ AD 3 HELIPORTS [۲] ZZ ZZ ZZ ZZ
Kangilinnguit (Grønnedal) Sermersooq BGGD JGR Kangilinnguit Heliport
Nanortalik Kujalleq BGNN JNN بالگردگاه نانورتالیک
Narsaq Kujalleq BGNS JNS فرودگاه هلیکوپتر نارساک
کاکورتوک (Julianehåb) Kujalleq BGJH JJU فرودگاه هلیکوپتر کاکورتوک
Qasigiannguit (Christianshåb) Qaasuitsup BGCH JCH فرودگاه هلیکوپتر کاسی‌گیانگوییت
Qeqertarsuaq (Godhavn) Qaasuitsup BGGN JGO فرودگاه هلیکوپتر ککرتارسوآگ
ZZ AD 4 HELIPORTS [۳] ZZ ZZ ZZ ZZ
Aappilattoq Kujalleq (was Nanortalik) BGAQ QUV بالگردگاه پیلاتوک (کوجالک)
Aappilattoq Qaasuitsup (was Upernavik) BGAG AOQ بالگردگاه پیلاتوک (کواسویتساپ) (non-IATA identifier: AAP)
اکوناک Qaasuitsup BGAK بالگردگاه اکونآک
الیوتساپ پا (Sydprøven) Kujalleq BGAP LLU بالگردگاه الویتسوپ پا
Tasiilaq Sermersooq BGAM AGM بالگردگاه تاسییلاک (Ammassalik Heliport)
اماسیویک (Sletten) Kujalleq BGAS QUW بالگردگاه اماسیویک
Arsuk Sermersooq BGAR JRK Arsuk Heliport
Attu Qaasuitsup BGAT بالگردگاه اتو
Eqalugaarsuit Kujalleq BGET QFG Eqalugaarsuit Heliport
Igaliku Kujalleq QFX Igaliku Heliport
Iginniarfik Qaasuitsup BGIG بالگردگاه ایگینیارفیک
Ikamiut Qaasuitsup BGIT بالگردگاه ایکامیوت
Ikerasak Qaasuitsup BGIA بالگردگاه ایکراساک (non-IATA identifier: IKE)
Ikerasaarsuk Qaasuitsup BGIK بالگردگاه ایکراسآرسوک
Ilimanaq (Claushavn) Qaasuitsup BGIL بالگردگاه ایلیماناک
Illorsuit Qaasuitsup BGLL IOT بالگردگاه ایلورسوئیت (non-IATA identifier: ILL)
Innarsuit Qaasuitsup BGIN IUI Innarsuit Heliport
Isortoq Sermersooq BGIS IOQ بالگردگاه ایسرتک
Ittoqqortoormiit (Scoresbysund) Sermersooq BGSC OBY بالگردگاه ایتککرتورمییت
Kangaatsiaq Qaasuitsup BGKA بالگردگاه کانگاتسیاک
Kangersuatsiaq (Prøven) Qaasuitsup BGKS KGQ بالگردگاه کانگرسواتسیاک (non-IATA identifier: KAQ)
Kitsissuarsuit (Hunde Ejlande) Qaasuitsup BGKT بالگردگاه کیتسیسوارسویت
Kullorsuaq Qaasuitsup BGKQ KHQ فرودگاه بالگردگاه کولرسواک (non-IATA identifier: KLQ)
Kuummiit Sermersooq BGKM بالگردگاه کومیت
Moriussaq Qaasuitsup BGMO فرودگاه هلیکوپتر موریوساک
Nalunaq (سیورستال) Kujalleq (was Nanortalik) BGNL Nalunaq Heliport
Narsaq Kujalleq (Frederiksdal) Kujalleq BGFD QFN فرودگاه هلیکوپتر نارسارمی‌ییت
Niaqornaarsuk Qaasuitsup BGNK فرودگاه هلیکوپتر نیاکورناآرسوک
Niaqornat Qaasuitsup BGNT NIQ فرودگاه هلیکوپتر نیاکورنات
Nuugaatsiaq Qaasuitsup BGNQ JUU بالگردگاه نوگاتسیاک (non-IATA identifier: NUG)
Nuussuaq (Kraulshavn) Qaasuitsup BGNU NSQ بالگردگاه نوسواک (non-IATA identifier: NUS)
Qassimiut Kujalleq BGQT QJH Qassimiut Heliport
ققرتاق Qaasuitsup BGQE فرودگاه هلیکوپتر ککرتاک (non-IATA identifier: QQT)
Saarloq Kujalleq BGSO QOQ Saarloq Heliport
Saattut Qaasuitsup BGST SAE بالگردگاه ساتوت (non-IATA identifier: SAA)
Saqqaq (Solsiden) Qaasuitsup BGSQ بالگردگاه سقق (non-IATA identifier: QUP)
Savissivik Qaasuitsup BGSV SVR بالگردگاه سویسیویک
Sermiligaaq Sermersooq BGSG بالگردگاه سرمیلیگاق
Siorapaluk Qaasuitsup BGSI SRK بالگردگاه سیوراپالوک
Tasiusaq Kujalleq (was Nanortalik) BGTQ بالگردگاه تاسیوساک (کوالک)
Tasiusaq Qaasuitsup (was Upernavik) BGTA TQA بالگردگاه تاسیوساک (قاشوییتچوپ)
Tiniteqilaaq Sermersooq BGTN TQI بالگردگاه تینیتکیلاک
Ukkusissat Qaasuitsup BGUT JUK بالگردگاه اوکوسیسات (non-IATA identifier: UKK)
Upernavik Kujalleq (Søndre Upernavik) Qaasuitsup BGKL بالگردگاه کویالگ آپرناویک (non-IATA identifier: UPK)
Uummannaq Qaasuitsup BGUM UMD بالگردگاه اوماناک

جستارهای وابستهویرایش

منابعویرایش

  • «AIP Greenland». Civil Aviation Administration - Denmark ( Statens Luftfartsvæsen ). بایگانی‌شده از اصلی در ۱۷ فوریه ۲۰۱۳. دریافت‌شده در ۱۸ فوریه ۲۰۱۳.
  • «Departures and Arrivals». Air Greenland. بایگانی‌شده از اصلی در ۹ مارس ۲۰۱۰. دریافت‌شده در ۱۸ فوریه ۲۰۱۳.
  • «ICAO location Indicators by State» (PDF). ICAO. ۱۷ سپتامبر ۲۰۱۰.
  • «IATA Airline and Airport Code Search». International Air Transport Association.
  • «UN Location Codes: Greenland». UN/LOCODE 2012-1. UNECE. ۱۴ سپتامبر ۲۰۱۲. – includes IATA codes
  • «Airports in Greenland». Great Circle Mapper. – IATA and ICAO codes
  • «Airports in Greenland». World Aero Data. بایگانی‌شده از اصلی در ۲۳ ژانویه ۲۰۱۳. دریافت‌شده در ۱۸ فوریه ۲۰۱۳. – ICAO codes