فهرست مسابقات جام ملت‌های اروپا ۲۰۱۶

این برنامه مسابقات جام ملت‌های اروپا ۲۰۱۶:

تاریخ ساعت بازی ورزشگاه مرحله تیم ۱ نتیجه تیم ۲
جمعه، ۲۱ خرداد TBD ورزشگاه استاد دو فرانس، سن-دنی مراسم افتتاحیه
۲۳:۳۰ ۱ ورزشگاه استاد دو فرانس، سن-دنی گروه A فرانسه   رومانی
شنبه، ۲۲ خرداد ۱۷:۳۰ ۲ ورزشگاه بولارت دللیس، لان آلبانی    سوئیس
۲۰:۳۰ ۳ ورزشگاه نیو بردو، بوردو گروه B ولز   اسلواکی
۲۳:۳۰ ۴ ورزشگاه ولودروم، مارسی انگلستان   روسیه
یکشنبه، ۲۳ خرداد ۱۷:۳۰ ۵ ورزشگاه پارک ده پرنس، پاریس گروه D ترکیه   کرواسی
۲۰:۳۰ ۶ ورزشگاه آلیانز ریویرا، نیس گروه C لهستان   ایرلند شمالی
۲۳:۳۰ ۷ ورزشگاه پیر مائوروی، لیل آلمان   اوکراین
دوشنبه، ۲۴ خرداد ۱۷:۳۰ ۸ ورزشگاه مونیسیپال، تولوز گروه D اسپانیا   چک
۲۰:۳۰ ۹ ورزشگاه استاد دو فرانس، سن-دنی گروه E جمهوری ایرلند   سوئد
۲۳:۳۰ ۱۰ ورزشگاه لومیرز، لیون بلژیک   ایتالیا
سه‌شنبه، ۲۵ خرداد ۲۰:۳۰ ۱۱ ورزشگاه نیو بردو، بوردو گروه F اتریش   مجارستان
۲۳:۳۰ ۱۲ ورزشگاه جئوفروی گویچارد، سن-اتین پرتغال   ایسلند
چهارشنبه، ۲۶ خرداد ۱۷:۳۰ ۱۳ ورزشگاه پیر مائوروی، لیل گروه B روسیه   اسلواکی
۲۰:۳۰ ۱۴ ورزشگاه پارک ده پرنس، پاریس گروه A رومانی    سوئیس
۲۳:۳۰ ۱۵ ورزشگاه ولودروم، مارسی فرانسه   آلبانی
پنج‌شنبه، ۲۷ خرداد ۱۷:۳۰ ۱۶ ورزشگاه بولارت دللیس، لان گروه B انگلستان   ولز
۲۰:۳۰ ۱۷ ورزشگاه لومیرز، لیون گروه C اوکراین   ایرلند شمالی
۲۳:۳۰ ۱۸ ورزشگاه استاد دو فرانس، سن-دنی آلمان   لهستان
جمعه، ۲۸ خرداد ۱۷:۳۰ ۱۹ ورزشگاه مونیسیپال، تولوز گروه E ایتالیا   سوئد
۲۰:۳۰ ۲۰ ورزشگاه جئوفروی گویچارد، سن-اتین گروه D چک   کرواسی
۲۳:۳۰ ۲۱ ورزشگاه آلیانز ریویرا، نیس اسپانیا   ترکیه
شنبه، ۲۹ خرداد ۱۷:۳۰ ۲۲ ورزشگاه نیو بردو، بوردو گروه E بلژیک   جمهوری ایرلند
۲۰:۳۰ ۲۳ ورزشگاه ولودروم، مارسی گروه F ایسلند   مجارستان
۲۳:۳۰ ۲۴ ورزشگاه پارک ده پرنس، پاریس پرتغال   اتریش
یکشنبه، ۳۰ خرداد ۲۳:۳۰ ۲۵ ورزشگاه لومیرز، لیون گروه A رومانی   آلبانی
۲۶ ورزشگاه پیر مائوروی، لیل سوئیس    فرانسه
دوشنبه، ۳۱ خرداد ۲۳:۳۰ ۲۷ ورزشگاه مونیسیپال، تولوز گروه B روسیه   ولز
۲۸ ورزشگاه جئوفروی گویچارد، سن-اتین اسلواکی   انگلستان
سه‌شنبه، ۱ تیر ۲۰:۳۰ ۲۹ ورزشگاه ولودروم، مارسی گروه C اوکراین   لهستان
۳۰ ورزشگاه پارک ده پرنس، پاریس ایرلند شمالی   آلمان
۲۳:۳۰ ۳۱ ورزشگاه بولارت دللیس، لان گروه D چک   ترکیه
۳۲ ورزشگاه نیو بردو، بوردو کرواسی   اسپانیا
چهارشنبه، ۲ تیر ۲۰:۳۰ ۳۳ ورزشگاه استاد دو فرانس، سن-دنی گروه F ایسلند   اتریش
۳۴ ورزشگاه لومیرز، لیون مجارستان   پرتغال
۲۳:۳۰ ۳۵ ورزشگاه پیر مائوروی، لیل گروه E ایتالیا   جمهوری ایرلند
۳۶ ورزشگاه آلیانز ریویرا، نیس سوئد   بلژیک
پنج‌شنبه، ۳ تیر هیچ بازی برنامه ریزی شده
جمعه، ۴ تیر
شنبه، ۵ تیر ۱۷:۳۰ ۳۷ ورزشگاه جئوفروی گویچارد، سن-اتین یک هشتم نهایی دوم گروه A دوم گروه C
۲۰:۳۰ ۳۸ ورزشگاه پارک ده پرنس، پاریس اول گروه B سوم گروه D / C / A
۲۳:۳۰ ۳۹ ورزشگاه بولارت دللیس، لان اول گروه D سوم گروه F / E / B
یکشنبه، ۶ تیر ۱۷:۳۰ ۴۰ ورزشگاه لومیرز، لیون اول گروه A سوم گروه E / D / C
۲۰:۳۰ ۴۱ ورزشگاه پیر مائوروی، لیل اول گروه C سوم گروه F / B / A
۲۳:۳۰ ۴۲ ورزشگاه مونیسیپال، تولوز اول گروه F دوم گروه E
دوشنبه، ۷ تیر ۲۰:۳۰ ۴۳ ورزشگاه استاد دو فرانس، سن-دنی اول گروه E دوم گروه D
۲۳:۳۰ ۴۴ ورزشگاه آلیانز ریویرا، نیس اول گروه B دوم گروه F
سه‌شنبه، ۸ تیر هیچ بازی برنامه ریزی شده
چهارشنبه، ۹ تیر
پنج‌شنبه، ۱۰ تیر ۲۳:۳۰ ۴۵ ورزشگاه ولودروم، مارسی یک چهارم نهایی برنده بازی ۳۷ برنده بازی ۳۹
جمعه، ۱۱ تیر ۲۳:۳۰ ۴۶ ورزشگاه پیر مائوروی، لیل برنده بازی ۳۸ برنده بازی ۴۲
شنبه، ۱۲ تیر ۲۳:۳۰ ۴۷ ورزشگاه نیو بردو، بوردو برنده بازی ۴۱ برنده بازی ۴۲
یکشنبه، ۱۳ تیر ۲۳:۳۰ ۴۸ ورزشگاه استاد دو فرانس، سن-دنی برنده بازی ۴۰ برنده بازی ۴۴
دوشنبه، ۱۴ تیر هیچ بازی برنامه ریزی شده
سه‌شنبه، ۱۵ تیر
چهارشنبه، ۱۶ تیر ۲۳:۳۰ ۴۹ ورزشگاه لومیرز، لیون نیمه نهایی برنده بازی ۴۵ برنده بازی ۴۶
پنج‌شنبه، ۱۷ تیر ۲۳:۳۰ ۵۰ ورزشگاه ولودروم، مارسی برنده بازی ۴۷ برنده بازی ۴۸
جمعه، ۱۸ تیر هیچ بازی برنامه ریزی شده
شنبه، ۱۹ تیر
یکشنبه، ۲۰ تیر ۲۳:۳۰ ۵۱ ورزشگاه استاد دو فرانس، سن-دنی فینال برنده بازی ۴۹ برنده بازی ۵۰

منابعویرایش

ویکی‌پدیای انگلیسی