فهرست اجرام مسیه

(تغییرمسیر از فهرست مسیه)

۰فهرست مسیه فهرستی از ۱۱۰ جرم غیر ستاره‌ای است که توسط شارل مسیه گردآوری و ثبت شده‌است. مسیه در جستجوی دنباله‌دارها بود و به همین خاطر فهرستی از جرم‌های آسمانی تهیه کرد . او در کاتالوگ سحابی‌ها و خوشه‌های ستاره‌ای ۴۵ جرم را ذکر کرده بود. تا پایان عمر این تعداد را به ۱۰۳ رساند. پژوهشگران با توجه به یادداشت‌های دیگر مسیه این تعداد را به ۱۱۰ رسانده‌اند. فهرست مسیه از مشهورترین دسته‌بندی‌های جرم‌های آسمانی است و در مواردی نامی که مسیه بر برخی از آن‌ها گذاشته هنوز به کار می‌رود.

نمودار اجرام مسیهویرایش

 
نمودار اجرام مسیه.

اجرام مسیهویرایش

      خوشه ستاره‌ای       سحابی       کهکشان       دیگر

عدد مسیه عدد NGC نام مشهور تصویر نوع جرم فاصله (kly) صورت فلکی قدر ظاهری
M1 NGC 1952 سحابی خرچنگ   بازمانده ابرنواختر ۴٫۹ - ۸٫۱ گاو ۸٫۴
M2 NGC 7089 _   خوشه ستاره‌ای کروی ۳۳ دلو ۶٫۵
M3 NGC 5272 _   خوشه ستاره‌ای کروی ۳۳٫۹ تازی ها ۶٫۲
M4 NGC 6121 خوشه‌ی عنکبوتی   خوشه ستاره‌ای کروی ۷٫۲ کژدم ۵٫۶
M5 NGC 5904 خوشه رُز   خوشه ستاره‌ای کروی ۲۴٫۵ مار ۵٫۶
M6 NGC 6405 خوشه پروانه   خوشه ستاره‌ای باز ۱٫۶ کژدم 4.5
M7 NGC 6475 خوشهٔ بطلمیوس   خوشه ستاره‌ای باز ۰٫۶۵ - ۱٫۳۱ کژدم 3.5
M8 NGC 6523 سحابی مرداب   خوشه ستاره‌ای همراه با سحابی ۴٫۱ کمان 5.0
M9 NGC 6333 _   خوشه ستاره‌ای کروی ۲۵٫۸ مارافسای 9.0
M10 NGC 6254 _   خوشه ستاره‌ای کروی ۱۴٫۳ مارافسای 7.5
M11 NGC 6705 خوشه اردک وحشی   خوشه ستاره‌ای باز ۶٫۲ سپر 7.0
M12 NGC 6218 _   خوشه ستاره‌ای کروی ۱۵٫۷ مارافسای 8.0
M13 NGC 6205 خوشه هرکول   خوشه ستاره‌ای کروی ۲۲٫۲ هرکول 5.8
M14 NGC 6402 _   خوشه ستاره‌ای کروی ۳۰٫۳ مارافسای 9.5
M15 NGC 7078 خوشه اسب بزرگ   خوشه ستاره‌ای کروی ۳۳ اسب بزرگ 7.5
M16 NGC 6611 سحابی عقاب   Cluster with منطقه اچ ۲ ۷ مار 6.5
M17 NGC 6618 سحابی اومگا، قو، نعل اسبی   Cluster with H II region ۵ - ۶ کمان 7.0
M18 NGC 6613 خوشه‌ی قوی سیاه   خوشه ستاره‌ای باز ۴٫۹ کمان 8.0
M19 NGC 6273 _   خوشه ستاره‌ای کروی ۲۸٫۷ مارافسای 8.5
M20 NGC 6514 سحابی سه‌تکه   Cluster with H II region ۵٫۲ کمان 5.0
M21 NGC 6531 خوشه‌ی صلیب وب   خوشه ستاره‌ای باز ۴٫۲۵ کمان 7.0
M22 NGC 6656 خوشه کمان   خوشه ستاره‌ای کروی ۹٫۶ - ۱۱٫۶ کمان 6.5
M23 NGC 6494 _   خوشه ستاره‌ای باز ۲٫۱۵ کمان 6.0
M24 NGC 6603 ابر ستاره‌ای کمان   کهکشان راه شیری ابر ستاره‌ای ~۱۰ کمان 11.5
M25 IC 4725 _   خوشه ستاره‌ای باز ۲٫۰ کمان 4.9
M26 NGC 6694 _   خوشه ستاره‌ای باز ۵٫۰ سپر 9.5
M27 NGC 6853 سحابی دمبل   سحابی حلقویِ سیاره‌ای ۱٫۱۴۸ - ۱٫۵۲ روباهک 7.5
M28 NGC 6626 _   خوشه ستاره‌ای کروی ۱۷٫۹ کمان 8.5
M29 NGC 6913 برج خنک کننده   خوشه ستاره‌ای باز ۷٫۲ ماکیان 9.0
M30 NGC 7099 خوشه‌ی عروس دریایی   خوشه ستاره‌ای کروی ۲۷٫۸ - ۳۱ بزغاله 8.5
M31 NGC 224 کهکشان آندرومدا   کهکشان مارپیچی ۲۴۳۰ - ۲۶۵۰ زن برزنجیر 3.5
M32 NGC 221 قمر آندرومدا#1   کهکشان بیضوی کوتوله ۲۴۱۰ - ۲۵۷۰ زن برزنجیر 10.0
M33 NGC 598 کهکشان سه‌سو، فرفره   کهکشان مارپیچی نوع Sb ۲۳۸۰ - ۳۰۷۰ سه‌سو 7.0
M34 NGC 1039 خوشه مارپیچی   خوشه ستاره‌ای باز ۱٫۵ برساووش 6.0
M35 NGC 2168 خوشه سگک کفش خوشه ستاره‌ای باز ۲٫۸ دوپیکر 5.5
M36 NGC 1960 خوشه فرفره   خوشه ستاره‌ای باز ۴٫۱ گاوران 6.5
M37 NGC 2099 خوشه‌ی نمک و فلفل   خوشه ستاره‌ای باز ۴٫۵۱۱ گاوران 6.0
M38 NGC 1912 خوشه ستاره دریایی   خوشه ستاره‌ای باز ۴٫۲ گاوران 7.0
M39 NGC 7092 _   خوشه ستاره‌ای باز ۰٫۸۲۴۴ ماکیان 5.5
M40   وینکه ۴   ستاره دوتایی WNC4 ۰٫۵۱ خرس بزرگ 9.0
M41 NGC 2287 خوشه کندوی کوچک خوشه ستاره‌ای باز ۲٫۳ سگ بزرگ 5.0
M42 NGC 1976 سحابی جبار   منطقه اچ ۲ ۱٫۳۲۴ - ۱٫۳۶۴ شکارچی 5.0
M43 NGC 1982 سحابی دی ماریان   H II region
(part of Orion Nebula)
۱٫۶ شکارچی 7.0
M44 NGC 2632 خوشه کندو   Open cluster ۰٫۵۷۷ خرچنگ 4.0
M45 _ خوشه پروین یا هفت خواهران خوشه ستاره‌ای باز ۰٫۳۹ - ۰٫۴۶ گاو 1.4
M46 NGC 2437 _   خوشه ستاره‌ای باز ۵٫۶ کشتی‌دم 6.5
M47 NGC 2422 _   خوشه ستاره‌ای باز ۱٫۶ کشتی‌دم 4.5
M48 NGC 2548 _   خوشه ستاره‌ای باز ۱٫۵ مار باریک 5.5
M49 NGC 4472 _   کهکشان بیضوی ۵۳۶۰۰ - ۵۸۲۰۰ دوشیزه 10.0
M50 NGC 2323 خوشه قلبی شکل   خوشه ستاره‌ای باز ۳٫۲ تک‌شاخ 7.0
M51 NGC 5194, NGC 5195 کهکشان گرداب   کهکشان مارپیچی نوع Sc ۱۹۰۰۰ - ۲۷۰۰۰ تازی‌ها 8.0
M52 NGC 7654 خوشه عقرب Open cluster ۵٫۰ ذات‌الکرسی 8.0
M53 NGC 5024 _   خوشه ستاره‌ای کروی ۵۸ گیسو 8.5
M54 NGC 6715 _   خوشه ستاره‌ای کروی ۸۷٫۴ کمان 8.5
M55 NGC 6809 خوشه شبح   خوشه ستاره‌ای کروی ۱۷٫۶ کمان 7.0
M56 NGC 6779 _   خوشه ستاره‌ای کروی ۳۲٫۹ شلیاق 9.5
M57 NGC 6720 سحابی حلقه   سحابی سیاره‌ای ۱٫۶ - ۳٫۸ شلیاق 9.5
M58 NGC 4579 _   کهکشان مارپیچی نوع SBb ۶۳۰۰۰~ دوشیزه 11.0
M59 NGC 4621 _ کهکشان بیضوی ۵۵۰۰۰ - ۶۵۰۰۰ دوشیزه 11.5
M60 NGC 4649 _   کهکشان بیضوی ۵۱۰۰۰ - ۵۹۰۰۰ دوشیزه 10.5
M61 NGC 4303 مارپیچ متورم کهکشان مارپیچی ۵۰۲۰۰ - ۵۴۸۰۰ دوشیزه 10.5
M62 NGC 6266 خوشه کروی سوسوزن   خوشه ستاره‌ای کروی ۲۲٫۲ مارافسای 8.0
M63 NGC 5055 کهکشان گل آفتابگردان   کهکشان مارپیچی نوع Sb ۳۷۰۰۰ تازی ها 8.5
M64 NGC 4826 کهکشان چشم سیاه   کهکشان مارپیچی نوع Sb ۲۲۰۰۰ - ۲۶۰۰۰ گیسو 9.0
M65 NGC 3623 شیر سه‌گانه   کهکشان مارپیچی نوع SBb ۴۱۰۰۰ - ۴۲۰۰۰ شیر 10.5
M66 NGC 3627 شیر سه‌گانه   کهکشان مارپیچی نوع SBb ۳۱۰۰۰ - ۴۱۰۰۰ شیر 10.0
M67 NGC 2682 خوشه شاه کبری   خوشه ستاره‌ای باز ۲٫۶۱ - ۲٫۹۳ خرچنگ 7.5
M68 NGC 4590 _   خوشه ستاره‌ای کروی ۳۳٫۶ مار باریک 9.0
M69 NGC 6637 _   خوشه ستاره‌ای کروی ۲۹٫۷ کمان 9.0
M70 NGC 6681 _   خوشه ستاره‌ای کروی ۲۹٫۴ کمان 9.0
M71 NGC 6838 خوشه فرشته ماهی   خوشه سحابی کروی ۱۳٫۰ پیکان 8.5
M72 NGC 6981 _   خوشه ستاره‌ای کروی ۵۳٫۴۰ - ۵۵٫۷۴ دلو 10.0
M73 NGC 6994 _   خوشه ستاره‌ای باز ~۲٫۵ دلو 9.0
M74 NGC 628 کهکشان فانتوم کهکشان مارپیچی ۲۴۰۰۰ - ۳۶۰۰۰ حوت 10.5
M75 NGC 6864 _   خوشه ستاره‌ای کروی ۶۷٫۵ کمان 9.5
M76 NGC 650, NGC 651 سحابی دمبل کوچک   سحابی سیاره‌ای ۲٫۵ برساووش 12.0
M77 NGC 1068 قیطس A یا کهکشان ماهی مرکب کهکشان مارپیچی ۴۷۰۰۰ نهنگ 10.5
M78 NGC 2068 کسپر سحابی روح مهربان سحابی نشری ۱٫۶ شکارچی 8.0
M79 NGC 1904 _   خوشه ستاره‌ای کروی ۴۱ خرگوش 8.5
M80 NGC 6093 _   خوشه ستاره‌ای کروی ۳۲٫۶ کژدم 8.5
M81 NGC 3031 کهکشان بوده   کهکشان مارپیچی ۱۱۴۰۰ - ۱۲۲۰۰ خرس بزرگ 8.5
M82 NGC 3034 کهکشان سیگار   کهکشان بی‌نظم ۱۰۷۰۰ - ۱۲۳۰۰ خرس بزرگ 9.5
M83 NGC 5236 کهکشان فرفرهٔ جنوبی   کهکشان مارپیچی نوع SC ۱۴۷۰۰ مار باریک 8.5
M84 NGC 4374 _ کهکشان عدسی ۵۷۰۰۰ - ۶۳۰۰۰ دوشیزه 11.0
M85 NGC 4382 _   کهکشان عدسی ۵۶۰۰۰ - ۶۴۰۰۰ گیسو 10.5
M86 NGC 4406 _   کهکشان عدسی ۴۹۰۰۰ - ۵۵۰۰۰ دوشیزه 11.0
M87 NGC 4486 دوشیزه A یا کهکشان تفنگ در حال دودزدن   کهکشان بیضوی ۵۱۸۷۰ - ۵۵۱۳۰ دوشیزه 11.0
M88 NGC 4501 _   کهکشان مارپیچی ۳۹۰۰۰ - ۵۶۰۰۰ گیسو 11.0
M89 NGC 4552 _ کهکشان بیضوی ۴۷۰۰۰ - ۵۳۰۰۰ دوشیزه 11.5
M90 NGC 4569 _   کهکشان مارپیچی ۵۵۹۰۰ - ۶۱۵۰۰ دوشیزه 11.0
M91 NGC 4548 _ کهکشان مارپیچی میله‌ای (نوع SBb) ۴۷۰۰۰ - ۷۹۰۰۰ گیسو 11.5
M92 NGC 6341 _   خوشه ستاره‌ای کروی ۲۶٫۷ هرکول 7.5
M93 NGC 2447 خوشه‌ی مخلوق   خوشه ستاره‌ای باز ۳٫۶ کشتی‌دم 6.5
M94 NGC 4736 چشم کروکودیل یا کهکشان چشم گربه کهکشان مارپیچی ۱۴۷۰۰ - ۱۷۳۰۰ تازی ها 9.5
M95 NGC 3351 _   کهکشان مارپیچی ۳۱۲۰۰ - ۳۴۰۰۰ شیر 11.0
M96 NGC 3368 _   کهکشان مارپیچی 38000 شیر 10.5
M97 NGC 3587 سحابی جغد   سحابی سیاره‌نما ۲٫۰۳ خرس بزرگ 12.0
M98 NGC 4192 _   کهکشان مارپیچی ۴۴۴۰۰ گیسو 11.0
M99 NGC 4254 کهکشان فرفرهٔ کما کهکشان مارپیچی ۴۴۷۰۰ - ۵۵۷۰۰ گیسو 10.5
M100 NGC 4321 کهکشان آینه   کهکشان مارپیچی ۵۵۰۰۰ گیسو 10.5
M101 NGC 5457 کهکشان فرفره   کهکشان مارپیچی ۱۹۱۰۰ - ۲۲۴۰۰ خرس بزرگ 8.5
M102 NGC 5866 کهکشان کشیده شده    کهکشان عدسی ۵۰۰۰۰ اژدها 9.9
M103 NGC 581 _   خوشه ستاره‌ای باز ۱۰ ذات‌الکرسی 7.0
M104 NGC 4594 کهکشان کلاه مکزیکی   کهکشان مارپیچی ۲۸۷۰۰ - ۳۰۹۰۰ دوشیزه 9.5
M105 NGC 3379 _ کهکشان بیضوی ۳۰۴۰۰ - ۳۳۶۰۰ شیر 11.0
M106 NGC 4258 _ کهکشان مارپیچی ۲۲۲۰۰ - ۲۵۲۰۰ تازی ها 9.5
M107 NGC 6171 خوشه صلیب   خوشه ستارهٔ کروی ۲۰٫۹ مارافسای 10.0
M108 NGC 3556 کهکشان تخته موج‌سواری   کهکشان مارپیچی ۴۶۰۰۰ خرس بزرگ 11.0
M109 NGC 3992 کهکشان جاروبرقی   کهکشان مارپیچی میله‌ای ۵۹۵۰۰ - ۱۰۷۵۰۰ خرس بزرگ 11.0
M110 NGC 205 ستاره جوان ادوارد کهکشان کوتوله بیضوی ۲۶۰۰ - ۲۷۸۰ زن برزنجیر 10.0

جستارهای وابستهویرایش

منابعویرایش