فهرست مطالب

فهرست مطالب که معمولاً به صورت ساده «فهرست» نوشته یا خوانده می‌شود؛ جدولی فهرست‌وار است که معمولاً در صفحاتی قبل از آغاز نوشتهٔ اصلی قرار داده می‌شود اما در برخی کتب مخصوصاً در کتب قدیمی‌تر در انتهای کتاب درج می‌شود.

یک فهرست مطالب

منابعویرایش

  • شیوه‌نامه شیکاگو (15th Edition)
  • Gerald J. Alred; Charles T. Brusaw; Walter E. Oliu (2003). Handbook of Technical Writing. ISBN 0-312-30923-6.