فهرست والیان طاهری در طبرستان

دودمان طاهریان از سوی خلفای عباسی قیومیت طبرستان را به عهده داشت. در این دوران اتفاقاتی همچون قیام سرخ‌جامگان و همچنین قیام علویان رخ داد که سرانجام منجر به استقلال دوباره طبرستان از عباسیان گشت و داعی کبیر نخستین حکومت شیعی در ایران را در این منطقه تأسیس نمود.

فهرست افرادویرایش

نام مدت حکومت پایان حکومت/وفات
طاهریان
حسن بن حسین ۳ سال و ۴ ماه و ۱۰ روز وفات در ذی‌الحجه ۲۲۸ (قمری)
طاهر بن عبدالله بن طاهر ۱ سال و ۳ ماه پس از آن فرمانده کل خراسان شد.
محمد بن عبدالله بن طاهر ۷ سال ۲۳۷ یا ۲۳۸ هجری حکومتش به پایان رسید و به بغداد رفت.
سلیمان بن عبدالله بن طاهر ۳ سال پایان حکومت در ۳۴۰ هجری
محمد بن موسی بن عبدالرحمن موسی بن عبدالحمید ؟
سلیمان بن عبدالله بن طاهر ؟ در ۲۵۲ هجری عزلت گزید. وی از داعی کبیر شکست خورد.

منابعویرایش

  • رابینو، هاسنت لویی. مازندران و استرآباد. علمی و فرهنگی، ۱۳۶۵. صفحهٔ ۲۰۸.
  • واردی کولایی، تقی. تاریخ علویان طبرستان. قم: انتشارات دلیل ما، ۱۳۸۹. شابک ‌۹۷۸-۹۶۴-۳۹۷-۶۸۶-۶.