فهرست واژه‌های معرب

برخی از واژه‌های معرّب که در فارسی یا پهلوی به کار می‌رود.

صورت عربی زبان اصلی صورت زبان اصلی
قانون یونانی Κανον
فنیقیه یونانی phoinike) Φοινίκη)
زیج فارسی زیگ
فارس فارسی پارس
فردوس فارسی پردیس
ابریق فارسی آب‌ریز
ساج هندی ساگون
نیسابور پهلوی نیو شَهپُهْر